Van BRC Food 7 naar BRC Food 8,

wat verandert er voor

de gecertificeerde bedrijven

 Door Aldo Rus

Lees verder

Het British Retail Consortium (BRC) bracht augustus 2018 een nieuwe versie van de Global Standard Food Safety, versie 8 van deze norm. In versie 8 staat betrokkenheid in iedere laag van de organisatie centraal. Wat verandert er voor de gecertificeerde bedrijven? 

BRC stelt in haar nieuwe norm de mens centraal en het bouwen aan een voedselveiligheidscultuur als een van de hoofdthema’s. Het devies: voorkom fouten in menselijk handelen. Maar hoe doe je dat? KTBA heeft daarvoor een (gratis) webinar samengesteld: ‘Menselijk handelen de nieuwe norm?’ Specialisten Aldo Rus en Jori Broens nemen deelnemers aan dit webinar mee in de belangrijkste wijzigingen en vertalen deze naar praktische oplossingen. Dat er nog veel onduidelijkheid heerst, bleek wel uit een enquête onder de eerste deelnemers: van hen gaf 65% aan dat dit hun eerste kennismaking was met versie 8 van de BRC Food. Slechts 15% gaf aan de belangrijkste wijzigingen te kennen. Aldo: “Er zijn vele tegenstellingen tussen versie 7 en 8. Als je verwacht bij een audit voor 8 op te gaan, maar nog getoetst wordt voor 7, kun je minors op bepaalde elementen uit je risicoanalyse krijgen. Mijn advies is om hierover contact te houden met je Certificerende Instelling.”

Voedselveiligheidscultuur

Een van de belangrijkste thema’s in de BRC 8 richt zich op de voedselveiligheidscultuur. Van het senior management wordt verwacht dat het een plan opstelt om de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur te handhaven en te verbeteren. Hierin moeten concrete acties en doelen staan, die natuurlijk moeten worden vastgelegd. Daarnaast moeten medewerkers hun ei kwijt kunnen. Of het nu gaat over kwaliteit van het product, voedselveiligheid of voldoen aan wet. Het management dient voor de mogelijkheid te zorgen dat medewerkers bijzonderheden vertrouwelijk kunnen melden, waarbij elke melding serieus genomen moet worden. BRC hoopt ook hiermee misstanden boven water te krijgen. Het senior management is verantwoordelijk voor het (aantoonbaar) beoordelen en oppakken van de gerapporteerde zaken.

Menselijke fouten

Een tweede thema in de nieuwe BRC gaat over het voorkómen van menselijke fouten. Ook hier speelt de voedselveiligheidscultuur een grote rol. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze het vanzelfsprekend vinden dat personeel voedselonveiligheid en afwijkingen van kwaliteit melden. Ook hier ligt dus duidelijk een ondersteunende rol voor het senior management. Bovendien vraagt de norm op verschillende gebieden beoordelingen door competent personeel. In een flink aantal normparagrafen wordt een controle door een geautoriseerd personeelslid verplicht gesteld. Denk hierbij aan het vrijgeven van apparatuur na reparatie of onderhoud of het aanpassen van een datumcode bij geprinte etiketten. Ook stelt BRC-8 steeds meer eisen aan de training van personeel. Dit betreft zeker de training van de HACCP-teamleider, maar bijvoorbeeld ook training in de glasbreukprocedure. Er wordt tevens gedoeld op de wettelijk verplichte trainingen, zoals de Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)-training bij export naar de Verenigde Staten.

Fooddefence

Het thema Fooddefense, ofwel Threat Assessment Critical Control Point (TACCP), komt nadrukkelijk terug in de eisen voor de managementverificatie. Bij de beheersing van de TACCP-risico’s benadrukt de nieuwe norm bewust niet alleen de externe risico’s, maar ook de interne risico’s (lees: eigen personeel). Het systeem voor fooddefense geldt ook voor externe opslag van ingrediënten en producten. De uitkomsten van de TACCP-risicoanalyse komen in een gedocumenteerd plan met beheersmaatregelen. Daarbij hoort ook de review van dit plan, jaarlijks of na een incident. Natuurlijk komen ook trainingen op het gebied van fooddefense- en beveiligingsprocedures terug.

Voedselfraude
Voor het Vulnerability Assessment and Critical Control Point (VACCP)-systeem, waarmee kwetsbaarheden op het gebied van voedselfraude bepaald worden, is vastgehouden aan de eisen zoals die in BRC 7 zijn benoemd. In de nieuwe BRC is toegevoegd dat ook authenticiteit in het beleid van de organisatie en de managementreviews naar voren moet komen.

Kleine wijzigingen, grote impact

Naast een aantal rode lijnen in de nieuwe BRC-normering, zijn er vele kleinere wijzigingen die wel een behoorlijke impact op de industrie kunnen hebben. De claim dat in een product mogelijk een allergeen aanwezig is, is bijvoorbeeld alleen nog maar toegestaan als met risicobeoordeling kan worden aangetoond dat kruisbesmetting tijdens het productieproces niet is uit te sluiten. Deze voorwaarde heeft als doel het gebruik van dit soort claims te beperken. Een andere verandering is dat toezicht op de aanwezigheid van vogels nu onderdeel van het ongediertebestrijdingsprogramma. Naast het voorkómen van toegang tot het pand, wordt ook het verhinderen van nestelen boven laaddocks specifiek benoemd.

Bouw aan de voedselveiligheidscultuur in uw organisatie. Waar te beginnen?

Lees het whitepaper

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur