BRC 8,

wat verandert er voor

de gecertificeerde bedrijven

 Door Aldo Rus

Lees verder

Zoals we in ons vorige magazine reeds benoemd hebben, is er enige tijd geleden een draft van de nieuwe, versie 8 van de BRC Global Standard Food Safety uitgekomen. In augustus verwachten we de definitieve standaard.

Als we kijken naar de grootste veranderingen, zijn er meerdere thema’s te benoemen.

In dit stuk worden slechts enkele thema’s genoemd en beperkt uitgewerkt. De wijzigingen vormen immers nog maar een voorstel. Het kan dus gebeuren dat in de definitieve versie van de BRC Global Standard Food Safety Issue 8 (een deel van) deze wijzigingen teruggedraaid zijn of dat er andere aanpassingen worden doorgevoerd op basis van de input op de draft for consultation. Dit artikel is dus gebaseerd op aannames. Snel na het uitkomen van de definitieve versie kunt u van ons uitgebreidere informatie verwachten over de definitieve wijzigingen en de gevolgen voor de gecertificeerde bedrijven.

Een van de belangrijkste thema’s in de nieuwe BRC 8 richt zich op management. Van het senior management wordt verwacht dat het een plan opstelt om de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur te handhaven en te verbeteren. Hiervoor wordt een plan met concrete acties en doelen verwacht. Deze zullen natuurlijk worden vastgelegd. Daarnaast wordt de installatie van een klokkenluidersysteem gevraagd (een manier om onvolkomenheden in de voedselveiligheid of -kwaliteit anoniem te rapporteren). BRC hoopt ook hiermee misstanden boven water te krijgen. Van het senior management wordt verwacht dat het de gerapporteerde zaken (aantoonbaar) beoordeelt en oppakt.

Een tweede thema in de nieuwe BRC 8 gaat over het voorkomen van menselijke fouten. Van het personeel wordt verwacht dat ze het vanzelfsprekend vinden dat medewerkers voedselonveiligheid en afwijkingen van kwaliteit melden. Ook hier ligt een ondersteunende rol voor het senior management. Bovendien worden er op verschillende gebieden aanvullende training en beoordelingen door competent personeel gevraagd. In een flink aantal normparagrafen wordt een controle door een geautoriseerd personeelslid verplicht gesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de vrijgave van apparatuur na reparatie of onderhoud of het aanpassen van een datumcode bij geprinte etiketten. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan de training van personeel. Dit betreft zeker de training van de HACCP-teamleider, maar bijvoorbeeld ook de glasbreukprocedure. Er wordt ook gedoeld op de wettelijk verplichte trainingen, zoals de PCQI-training bij export naar de Verenigde Staten.

Een derde thema in de BRC 8 dat we kunnen benoemen is product security en fooddefense. Fooddefense komt nadrukkelijk terug in de eisen voor de managementverificatie. Bij de beheersing van de TACCP- (Threat Assessment Critical Control Point)-risico’s worden bewust niet alleen de externe risico’s, maar ook de interne risico’s (lees: eigen personeel) benadrukt. Het systeem voor fooddefense zal ook gelden voor externe opslag van ingrediënten en producten. De uitkomsten van de TACCP-risicoanalyse komen in een gedocumenteerd plan met beheersmaatregelen. Daarbij hoort de review van dit plan, jaarlijks of na een incident. Natuurlijk komt het trainen van fooddefense- en beveiligingsprocedures terug in de BRC-norm.

Naast een aantal rode lijnen in de nieuwe BRC-normering, zijn er vele kleinere wijzigingen die wel een behoorlijke impact op de industrie kunnen hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De claim dat in een product mogelijk een allergeen aanwezig is, is alleen nog maar is toegestaan als door middel van een risicobeoordeling kan worden aangetoond dat kruisbesmetting tijdens het productieproces niet is uit te sluiten. Deze voorwaarde heeft als doel het gebruik van dit soort claims te beperken;
  • Toezicht op de aanwezigheid van vogels is onderdeel van het ongediertebestrijdingsprogramma. Naast het voorkómen van toegang tot het pand, wordt ook het verhinderen van nestelen boven laaddocks specifiek benoemd.

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

Abonneer op ons magazine

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur