FSMA

voldoet uw bedrijf al?

___

Lees verder

De Food Safety Modernization Act (FSMA), een in januari 2011 ondertekende wet, machtigt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om een preventieve aanpak van voedselveiligheid te hanteren. Deze nieuwe aanpak omvat de bevoegdheid om de voedselveiligheidseisen voor landbouwbedrijven te bepalen en stelt nieuwe eisen aan bedrijven die voedsel verwerken.

In september 2015 heeft de FDA de definitieve versie van de preventieve controles regel 1, die voedselverwerkende activiteiten – ook wel ‘faciliteiten’ – regelt, definitief gemaakt. In november 2015 heeft de FDA de Produce Safety Rule definitief gemaakt, waarin normen voor voedselveiligheid zijn opgesteld voor de landbouwbedrijven.

 

Deze twee regels zijn onderdeel van zeven grote regels die zich uitstrekken over de hele supply chain. Kortom, van ‘farm to fork’. Echter zijn niet alle bedrijven onderhevig aan de nieuwe voorschriften; sommigen zullen worden vrijgesteld van de eisen, en sommigen kunnen in aanmerking komen voor gewijzigde eisen. Neem contact op met KTBA om duidelijk te krijgen of het voor uw bedrijf van toepassing is.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?

Voor bedrijven is het belangrijk om te begrijpen welke veranderingen de nieuwe wet- en regelgeving met zich meebrengt. De nieuwe wet is van toepassing op de gehele keten, waaronder producenten, verpakkers, opslaglocaties en distributeurs. Alle schakels worden vereist een zogeheten Food Safety Plan op te zetten, waarin wordt gespecificeerd welke preventieve stappen of controles zijn uitgevoerd ter voorkoming of beperking van risico’s. De FSMA stelt hier nieuwe eisen aan, waaronder een schriftelijk voedselveiligheidsplan, risicoanalyse, preventieve beheersmaatregelen, monitoring en corrigerende maatregelen.

Uitdagingen

De nieuwe wetgeving stelt alle partijen in de keten voor een uitdaging. Wij zetten de belangrijkste obstakels voor u op een rij.

Challenge # 1: Gebrek aan kennis
Wij zien dat het grootste obstakel voor de naleving van de FSMA een gebrek aan kennis is over wat de nieuwe wetten in de praktijk betekenen. Veel bedrijven zijn niet geïnformeerd over de details van de nieuwe regelgeving. Zelfs wanneer deze wel bekend zijn, begrijpt men vaak niet wat ze in de praktijk inhouden.

Challenge # 2: Gebrek aan management commitment
De gewijzigde FSMA vereist commitment van de gehele organisatie, inclusief het management. Met name in de implementatiefase is managementondersteuning en -participatie van cruciaal belang om de aanpassing aan de vernieuwde wetgeving te laten slagen.

KTBA gelooft dat dit het belangrijkste puzzelstukje is: ‘Een bedrijf moet beginnen met de toezegging van de top van het management om voedselveiligheid onderdeel te laten zijn van het mission statement. Zonder deze ondersteuning zal het implementeren van de FSMA en de aanpassing van het HACCP-plan niet slagen.’

Challenge # 3: Het ontbreken van een adequaat HACCP-plan
FSMA vraagt om een verschuiving van een reactief HACCP-plan (Hazard Analysis Critical Control Points) naar een proactieve HARPC (Hazard Analysis and-Risk Based preventieve controles). Een HACCP-plan alleen is niet voldoende. Bedrijven die dit al wel hebben zijn op de goede weg. Veel kleine en middelgrote bedrijven beschikken echter niet over een adequaat HACCP-plan; voor hen is er werk aan de winkel.

Challenge #4: Een gebrek aan middelen
Afhankelijk van de huidige staat van uw HACCP-plan, GFSI en andere voedselveiligheidsnormen, kan FSMA-implementatie een grote, tijdrovende onderneming zijn. Daarnaast vereist FSMA-implementatie zowel financiële als technische en praktische middelen waarover veel kleine en middelgrote bedrijven vaak niet beschikken.

Challenge # 5: Gebrek aan training
Training is nauw verbonden met alle andere uitdagingen in deze lijst. De preventieve controleregel vereist daarnaast dat bedrijven ten minste één Preventieve Controles Qualified Individual moet hebben (PCQI). Een PCQI is iemand die de opleiding heeft afgerond die in uw sector nodig is voor het ontwerpen of aanpassen van het voedselveiligheidsplan en in staat is deze te implementeren.

Alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de FSMA dienen op zijn minst een training volgen van een erkende gekwalificeerde PCQI. KTBA beschikt over trainers en consultants die uw organisatie naar het juiste kennisniveau kunnen tillen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een groepstraining, die ook bij uw eigen bedrijf kan worden gegeven. Wanneer u samenwerkt met KTBA kunt u er zeker van zijn dat de nieuwe FSMA-wetgeving op de juiste manier wordt geïmplementeerd.

KTBA Foodcampus en People in Food helpen u praktisch op weg.

Bekijk het webinar 'Exporteren naar de V.S.: een wereld van regels.

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur