BRC Global Standard Food Safety Issue 8, Draft for Industry Consultation

Door Aldo Rus

BRC heeft afgelopen november Issue 8 van de BRC Food als Draft for Industry Consultation uitgegeven. Hierin krijgen we een eerste inzage in de wijzigingen die in de nieuwe BRC Food norm worden doorgevoerd. De verwachting is dat die in augustus 2018 wordt uitgegeven en dat er vanaf begin 2019 volgens deze versie ge-audit zal worden. In dit blog bespreken we een aantal opvallende onderwerpen uit de voorlopige versie van de norm.
Versie 8 is als volgt ingedeeld: hoofdstuk 1 tot en met 7 zijn van toepassing op alle productiebedrijven en hoofdstuk 8 is alleen op productiebedrijven met High-Care, High-Risk of Ambient High-care-producten. Hoofdstuk 9 gaat over het in- en verkopen van Traded Goods. Tot nu toe waren deze eisen te vinden in de vrijwillige module Traded Goods. In versie 8 is deze module opgenomen in de norm, maar blijft gelden als een vrijwillige module.
Betrokkenheid management

De Draft-versie van BRC Food 8 gaat met de tijd mee als we kijken naar het handhaven en verbeteren van de voedselveiligheidscultuur. Het eerste hoofdstuk verplicht om een strategie te ontwikkelen, een actielijst te maken met activiteiten die daarop gericht zijn en een planning te maken om deze activiteiten uit te voeren en natuurlijk deze te evalueren. Ook wordt geeist om een klokkenluiderssysteem op te zetten, waarbij de informatie uit dit systeem opgepakt moet worden door het senior management.

Personeel trainen

Continue verbeteren en Root Cause Analysis zijn 2 onderwerpen die als een rode draad door deze nieuwe norm heen lopen. Niet alleen bij de voedselveiligheidscultuur, maar ook bij recall, grondstofgevaren, producten buiten specificatie en het niet behalen van de doelstellingen. Verder ligt er veel nadruk op de kennis van het personeel. Het is verplicht om de HACCP-teamleider te trainen. Ook het productiepersoneel moet op de hoogte zijn van de te treffen maatregelen bij bijvoorbeeld glasbreuk. De norm vermeldt ook dat controles alleen zijn toegestaan door een competent persoon.


 

Aldo is Approved Training Partner(ATP) van BRC.
Hiermee is hij erkend als professioneel, integer en competent trainer voor BRC.

 

BRC Approved training partner

Handelaren

Bij acceptatie van een Low Risk leverancier via een leveranciers-enquête moet dit voortaan goed onderbouwd zijn op basis van risico. Bij handelaren is bij acceptatie naast de BRC Agents en Brokers ook een ander GFSI certificaat toegestaan. Bij acceptatie van leveranciers voor grondstoffen zijn leveranciers van verpakkingsmaterialen toegevoegd. Bij het extern produceren (outsourcen) is een GFSI certificaat verplicht (alleen een audit op locatie is onvoldoende). De eisen voor CIP en een omgevingsonderzoek zijn opnieuw opgezet en aangescherpt.

Conclusie

We concluderen dat BRC versie 8 stuurt op de beperking van risico’s door competente personen te eisen en meer opheldering te vragen voor uitbestede processen. De verplichting richting het seniormanagement voor het verbeteren van de voedselveiligheidscultuur en het inrichten van een klokkenluiderssysteem laten zien dat aandacht voor de mens bij productie van levensmiddelen steeds belangrijker wordt. Met nadruk benoem ik dat dit gaat om een draft versie. Uit ervaring is gebleken dat er nog significante wijzigingen kunnen plaatsvinden tussen de Draft en definitieve versie.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur