‘The next level’:

een
voedselveiligheidscultuur

Door Maartje Schellekens

U heeft gekozen voor een kwaliteitssysteem binnen uw bedrijf. Het opzetten en implementeren hiervan heeft tijd en inspanning gekost. De audit is behaald, maar toch voelt er alsof er iets mist. Dit gevoel wordt mogelijk veroorzaakt door het ontbreken van een voedselveiligheidscultuur.

Wat is voedselveiligheidscultuur?

Voedselveiligheidscultuur is een veelomvattende term. De betekenis is niet in één zin te vatten. Cultuur gaat verder dan een begrip; het omvat de normen en waarden van een organisatie en de manier waarop deze in de organisatie tot leven komen.
Een van de definities van cultuur is die van Brian Chesky, CEO en hoofd van Community bij Airbnb: “Culture is simply a shared way of doing something with passion”. Voedselveiligheidscultuur is volgens deze definitie een weerspiegeling van de gezamenlijke gedragingen, normen en waarden om de voedselveiligheid te optimaliseren. Deze cultuur wordt zichtbaar op de werkvloer en verspreidt zich over alle organisatielagen.

Voor kwaliteitsmanagers is voedselveiligheidscultuur over het algemeen een lastig begrip. Het is abstract, niet direct aantoonbaar en lastig te controleren. Toch wordt het steeds belangrijker. Iedere werknemer van een levensmiddelenbedrijf heeft in enige mate verantwoordelijkheid voor het bereiden en/of het op de markt brengen van veilig voedsel. Naast deze ‘eigen’ verantwoordelijkheid is voedselveiligheid ook een gemeenschappelijk doel. Hierbij komt cultuur om de hoek kijken: het creëren van samenhorigheid om een hoger (kwaliteits)niveau te realiseren. De kwaliteitsmanager speelt in dit proces een belangrijke rol.

Waarom is voedselveiligheidscultuur belangrijk?

Een bedrijfscultuur waarin voedselveiligheid verankerd is, draagt bij aan het voorkomen van rampscenario’s. Steeds vaker informeren media de consument over grote voedselrecalls. De bewustwording en het belang van veilig voedsel wordt voor de consument steeds belangrijker. Het is daarom raadzaam om in voedselveiligheid te investeren.
Een voedselveiligheidscultuur begint bij de betrokkenheid en bewustwording van alle medewerkers. Met een certificering voor een hoge kwaliteitsstandaard tilt u uw kwaliteitssysteem naar een hoger niveau. Als u gelijktijdig energie steekt in de bewustwording van het belang van veilig voedsel, creëert u een duurzaam kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem wordt op deze manier een continue factor binnen uw organisatie, ook wanneer er geen toezicht is.

Leidende bedrijven op het gebied van voedselveiligheidscultuur stralen vertrouwen uit naar de buitenwereld. Dit kan leiden tot commercieel succes.

Hoe ontstaat een voedselveiligheidscultuur?

Het management moet de kaders voor cultuur vormgeven, uitzetten en onderhouden. Het management is de drijfveer achter het bedrijfsbeleid en de bijbehorende normen en waarden. Vanuit de bovenste laag zal cultuur voortvloeien naar de andere bedrijfslagen. Het is belangrijk dat alle medewerkers betrokken worden bij het implementeren van een bedrijfscultuur. Zo kan het middle-level management ondersteuning bieden op het gebied van communicatie en aansturing en inspelen op gedrag en verandering.
Om medewerkers te inspireren en motiveren is het wenselijk dat managers hun inzet voor voedselveiligheid dagelijks zichtbaar maken, zowel de kleine als grote handelingen. Ook het delen van de bedrijfsvisie draagt hieraan bij.

Kortom

Het creëren van een voedselveiligheidscultuur is complex. Het gaat om een gezamenlijk doel, een denk- en handelswijze waarbij het om meer gaat dan enkel een certificering. Het ultieme doel van een foodprofessional is het creëren van een voedselveiligheidscultuur – niet een voedselveiligheidsstandaard.

 

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur