Wat is SQF?

Door Tim Coeck

___

 

Safe Quality Food (SQF) is een ketenbeheersingssysteem voor voedselveiligheid van levensmiddelen ontwikkeld in Australië. Momenteel kiezen vooral Amerikaanse en Australische bedrijven voor een SQF-certificatie. Het SQF-programma is erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI), dus de vereisten van het programma zijn vergelijkbaar met de BRC- en IFS-vereisten. Wanneer u exporteert naar Australië of Amerika kan de SQF-certificatie interessant zijn.

Het SQF-programma is opgebouwd uit drie niveaus. Enkel certificaten op niveau twee en drie zijn GFSI-erkend.
1. Elementaire voedselveiligheid: het eerste niveau omvat een basisvoorwaardenprogramma gericht op voedselproductie in veilige omstandigheden.
2. Gecertificeerde HACCP-voedselveiligheidsplannen: het tweede niveau voegt hieraan een risicoanalyse toe, gebaseerd op de HACCP-principes.
3. Uitgebreide voedselveiligheid en kwaliteitsbeheersystemen: niveau drie is opgebouwd uit aanvullende vereisten om naast de veiligheid ook de kwaliteit van levensmiddelen te garanderen.

De SQF-standaard is toepasbaar op alle stadia van de voedselproductie en in de sector van veevoeders, verpakkingsmaterialen, opslag, distributie en verkoop. Voor elke sector is een aparte module ontwikkeld met specifieke vereisten. Belangrijke onderwerpen die in SQF worden behandeld zijn onder andere betrokkenheid en inzet van het management, regristratie van processen en controles, traceerbaarheid en training van medwerkers.

Het SQF-programma is gekoppeld aan een jaarlijkse certificatie-audit bestaande uit twee onderdelen: een evaluatie van de documenten en een inspectie van de productieomgeving. Eventuele afwijkingen in de documentaire audit moeten zijn verwerkt alvorens de inspectie kan plaatsvinden. Eén op de drie certificatie-audits wordt bovendien verplicht onaangekondigd uitgevoerd.

Wat is er nieuw in SQF versie 8?

In het voorjaar van 2017 is versie 8 van de SQF-standaard gepubliceerd. De wijzigingen die hierin zijn opgenomen, zijn een gevolg van de nieuwe FSMA-regelgeving in Amerika, de publicatie van GFSI versie 7 en een analyse van de meestvoorkomende redenen voor recalls. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

• Striktere eisen omtrent allergenenmanagement omvatten een doorgedreven scheiding van allergenen in stockage- en productieruimtes, opleiding van personeel, validatie van reinigingsprocedures en controles op correcte labelling.

• Een microbiologisch monitoringplan van de productieomgeving is niet langer beperkt tot high risk zones. De frequentie van monitoring en de relevante pathogenen moeten bepaald worden aan de hand van een risicoanalyse.

• De bestaande vereisten omtrent Food Defense zijn uitgebreid naar Food Fraud. Beide onderdelen worden op basis van een risicoanalyse jaarlijks geëvalueerd en de benodigde preventieve maatregelen moeten geïmplementeerd worden. De risicoanalyse moet ook rekening houden met besmetting en vervalsing bij leveranciers.

• Er moet een procedure voorhanden zijn die correcte verpakking en etikettering garandeert bij productwisselingen tijdens het verpakkingsproces. Een bevoegd persoon moet deze procedure controleren en het resultaat registreren.

• Het onaangekondigde auditprogramma wordt verder uitgebreid. Naast de verplichte driejaarlijkse onaangekondigde audit kan een bedrijf ervoor kiezen om alle hercertificatie-audits onaangekondigd te laten uitvoeren. Voor het opgeven van ‘black out dates’ (data waarop geen onaangekondigde audit kan plaatsvinden) moet altijd een motivatie worden gegeven.

• Alle grondstoffen, verpakkingen en afgewerkte producten moeten voldoen aan relevante wetgeving, zowel in het land van productie als het land van verkoop. Dit is bijzonder relevant voor bedrijven die exporteren naar Amerika en dus moeten voldoen aan de nieuwe FSMA-regelgeving.

Naast deze inhoudelijke wijzigingen is ook de structuur van de standaard aangepast. De vroegere indeling in level een, twee en drie wordt beschreven in drie aparte documenten: Food Safety Fundamentals, Food Safety Code en Quality Code. Het aantal modules is bovendien sterk gereduceerd. De resterende modules worden beschreven in een afzonderlijke Food Safety Code: Primary Production (voorheen module zeven), Food retail (module vijftien), Manufacturing (module elf), Manufacturing of Food Packaging (module dertien) en Storage & Distribution (module twaalf). De vereisten omtrent het kwaliteitsmanagementsysteem, voorheen omschreven in module twee, werden in elke Food Safety Code opgenomen.

Januari 2018

 

Versie 8 zal in werking treden vanaf 2 januari 2018. Heeft u hulp nodig bij de implementatie van SQF of bij de omschakeling naar versie 8? KTBA kan een toetsing op de norm uitvoeren om ontbrekende onderdelen in uw huidige kwaliteitssyteem in kaart te brengen.

KTBA Foodcampus helpt u praktisch op weg naar certificering.

Lees meer informatie over de training SQF

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur