Nieuwe GFSI-norm:

Wat is de invloed op uw kwaliteitscertificaat?

Door Tim Coeck

Het Global Food Safety Initiative is een non-profitorganisatie waarin de voedingsindustrie en beleidsmakers een gemeenschappelijke visie op voedselveiligheid opstellen en overeenstemming tussen kwaliteitsstandaarden bevorderen. Hiervoor is een ‘benchmarking standard’ opgesteld voor  deelnemende kwaliteitsstandaarden. Zo wordt uw BRC, IFS of FSSC22000 certificaat wereldwijd erkend en hoeft u in theorie niet langer verschillende certificatie-audits aan te vragen.

In de eerste helft van 2017 werden maar liefst twee nieuwe versies van de GFSI-standaard gepubliceerd. De wijzigingen die worden doorgevoerd in de GFSI-standaard hebben geen rechtstreekse impact op uw kwaliteitssysteem. Deelnemende kwaliteitsstandaarden zullen deze wijzigingen verwerken, naar verwachting zal in de loop van 2018 zowel van BRC als van IFS een aangepaste versie gepubliceerd worden. Voor FSSC 22000 zijn deze wijzigingen verwerkt in versie 4, die onlangs werd gepubliceerd en vanaf 2018 geaudit wordt. Aan de hand van de wijzigingen in de GFSI-standaard krijgt u inzicht in toekomstige vereisten van de BRC, IFS of FSSC-norm.

In een eerste grondige herziening (versie 7.0) werd het bereik van de GFSI-standaard aanzienlijk uitgebreid met sectoren zoals opslag, transport, distributie en productie van verpakkingsmaterialen. Deze uitbreiding speelt in op nieuwe kwaliteitsnormen die de afgelopen jaren werden gepubliceerd, zoals IFS Broker en BRC Storage & Distribution.

Meer aandacht voor voedselfraude

Daarnaast zijn met name de vereisten omtrent het voorkomen van voedselfraude en opzettelijke contaminatie aangescherpt. Het wordt verplicht om zowel voor Food Fraud als Food Defense een afzonderlijke risicoanalyse uit te voeren en een overzicht op te stellen van beheersmaatregelen. De begrippen Food Fraud en Food Defense zijn eerder al opgenomen in de meeste kwaliteitsnormen, maar zijn nu verder uitgediept.

GFSI Food fraud

Ook de vereisten rondom het werken met allergenen werden uitgebreid. Om kruisbesmetting te vermijden zult u een gedocumenteerde risicoanalyse moeten uitvoeren. Bovendien moet u bij deze risicoanalyse rekening houden met de allergenenwetgeving in het land van verkoop: de wettelijk gedefinieerde allergenen kunnen verschillen van land tot land, evenals de vermeldingswijze op de verpakking.

Het is de nadrukkelijke wens van de GFSI-organisatie om op termijn over te schakelen op onaangekondigde audits. Daarom zal elke kwaliteitsstandaard een onaangekondigd auditprogramma als voorkeursoptie moeten aanbieden. Onaangekondigde audits zullen dus niet meteen verplicht worden, maar wel steeds meer de voorkeur krijgen. FSSC 22000 versie 4 gaat hierin een stap verder en verplicht de onaangekondigde opvolgingsaudit.

GFSI-standaard

Kort na de publicatie van versie 7.0 is er alweer een nieuwe update verschenen van de GFSI-standaard (versie 7.1). Deze versie bevat kleinere aanpassingen om de GFSI-vereisten te af te stemmen op de nieuwe FSMA-wetgeving in de Verenigde Staten die momenteel wordt uitgerold. Er wordt daarom expliciet vermeld dat levensmiddelenfabrikanten niet alleen moeten voldoen aan de wetgeving in het land van productie, maar ook in het land van verkoop. Dit is met name belangrijk voor Europese bedrijven die exporteren naar de Verenigde Staten (en dus moeten voldoen aan de FSMA-wetgeving). Een bijkomende noemenswaardige aanpassing is het gebruik van ’niet-goedgekeurde’ leveranciers. Uw kwaliteitssysteem dient voorzien te zijn van een noodprocedure om op tijdelijke basis met niet-goedgekeurde leveranciers te kunnen werken wanneer u geen gebruik kunt maken van uw standaard leveranciers.

Alle aanpassingen die hierboven omschreven werden zullen in de loop van 2018 doorgevoerd worden in de GFSI-conforme kwaliteitsstandaarden. 2018 belooft een druk jaar te worden voor de kwaliteitsmanager.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur