KENNIS UPDATE

Ons kenniscentrum houdt u op de hoogte

Door: Nine Pijl

975 woorden – 4 minuten leestijd

Binnen KTBA is het Kenniscentrum van cruciaal belang. Het Kenniscentrum besteedt veel tijd en aandacht aan bijhouden van kennis, het verzamelen van nieuwe kennis en het opleiden en bijscholen van onze collega’s. 

Op deze pagina van het MaQAzine geven we, u als klant, een korte update van de belangrijkste nieuwsfeiten.

Op deze pagina van het MaQazine vindt u een korte update van de belangrijkste nieuwsfeiten.

 • Biologisch risicobeheersplan verplicht vanaf 2024

  Met ingang van 2024 is het verplicht om als biologisch ondernemer een risicobeheersplan op te stellen. Vanaf 2024 zal de SKAL-inspecteur aandacht besteden aan het risicobeheersplan tijdens de periodieke inspectie. Constateert de SKAL-inspecteur dat het risicobeheersplan niet volledig is, dan ziet SKAL dit als een lichte afwijking. Ontbreekt het risicobeheersplan, dan ziet SKAL dit als een ernstige afwijking.


 • Meldingen Chloraat in RASFF: Sinds begin augustus 2023 zijn er 37 meldingen (serious) in RASFF met betrekking tot Chloraat (in EU verboden bestrijdingsmiddel) in pluimveevlees (laatste meldingen in januari 2024). Het betreft pluimveevlees dat afkomstig is uit China en Thailand.

IFS Logistics versie 3 is gepubliceerd

Per 1 juni 2024 is het mogelijk tegen deze standaard geaudit te worden en vanaf 1 december 2024 is het verplicht. Grootste wijzigingen:

 • Er zijn minder vereisten.
 • Het protocol en de structuur zijn geoptimaliseerd.
 • Nieuwe scope voor diervoeding en introductie 2 logistieke verwerkingsdiensten: eenvoudig sorteren van groenten en fruit en etiketteren.
 • De reikwijdte van IFS Logistics wordt uitgebreid en verduidelijkt, vooral voor de korte termijn opslag/transport van containers, het organiseren van logistieke activiteiten en uitsluitingsregels.
 • Deels uitbestede logistieke verwerkingsdiensten zijn opgenomen in de standaard.
 • De B-score wordt opnieuw geclassificeerd als afwijking.
 • De nieuwe IFS Star-status geeft aan dat de audit onaangekondigd was.
 • De standaard is afgestemd op de Codex Alimentarius en ISO/IEC 17065, GFSI Benchmarking Vereisten en overwegingen ISO 22003-2.

 • Nederlands allergenenbeleid aangepast en nieuwe referentiedosissen

  Per 1 januari 2024 is een nieuw Nederlands allergenenbeleid van toepassing. Dit beleid is vastgesteld door het Ministerie van VWS en is uiterlijk 1 januari 2026 van kracht. Gebruik van kruisbesmetting op het etiket (PAL) omdat “niet uitgesloten kan worden dat” of “voor deze zekerheid” niet langer is toegestaan. Er is dus sprake van een omgekeerde bewijslast om te voorkomen dat een vermelding van kruisbesmetting overmatig gebruikt wordt. Bedrijven zullen hun preventieve maatregelen moeten beoordelen en waar nodig aanscherpen om kruisbesmetting te voorkomen of op zijn minst te verlagen. Daarnaast zullen gegevens verzameld moeten worden om een risicobeoordeling mogelijk te maken. Voor bedrijven die al VITAL toepassen is, door de aangepaste referentiedosissen, een hernieuwde risicobeoordeling nodig.


 • Aanpassing vereisten R1.0 Feed Safety Management System

  GMP heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in R1.0, die ingaan per 01-01-24. Er is een lijst met aanpassingen beschikbaar op de website van GMP. • Vanaf 19 maart 2024 is importcertificaat verplicht bij export van biologische producten naar VS

  Voor bedrijven die naar de USA exporteren geldt dat ze vanaf 19 maart 2024 een importcertificaat moeten aanvragen voor export naar de VS. Dit kan worden aangevraagd bij SKAL, zij krijgen toegang tot de Organic Integrity Database van de USDA.


Wijzigingen in wetgeving aroma’s 

 • Verordening  (EU) 2024/234 van 15 januari 2024 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van bepaalde aromastoffen uit de EU-lijst.
 • Verordening (EU) 2024/238 van 15 januari 2024 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het invoeren van beperkingen inzake het gebruik van bepaalde aromastoffen.

Aankomende wetgeving omtrent het gebruik van BPA en andere Bisphenolen en derivaten (Europese Commissie, 2024). Blijf up-to-date met Regulatory Update

 • Een nieuwe wetgeving ligt als blauwdruk klaar bij de commissie welke invloed heeft op de verordeningen (EU) 10/2011, (EU) 1895/2005 en verordening (EU)2018/213 vervangt. Deze wetgeving verbiedt het gebruik van BPA op iedere moment van productie van voedselcontact materialen zoals vernissen, coatings, printer inkten, lijmen, ionenwisselaars en rubbers. Het gebruik van BPA als precursor voor BADGE (Bisphenol-A Diglycidyl Ether) is wel toegestaan onder strenge eisen, waarbij BADGE producten geen BPA mogen laten migreren in grotere hoeveelheden dan de detectiegrens, en mag alleen gebruikt worden op plekken waar BADGE niet hydroliseert als gevolg van contact met de voedingsmiddelen. Voor derivaten geldt dat Annex VI, deel 3 van (EU) 1272/2008 aangepast wordt en het gebruik van specifieke derivaten verboden zal zijn, na een overgangsperiode. Verder geeft deze wet weer hoe er gemonitoord dient te worden bij productie van BADGE heavy-duty vernissen en coatings, het gebruik van Polysulfon hars in filter membranen en papier en karton dat gerecycled materiaal bevat. Ook geeft het aan welke methoden van verificatie geschikt zijn en waar documentatie aan dient te voldoen.

IFS Broker 3.2 is gepubliceerd

Twee belangrijke wijzigingen:

 • De IFS Ster status: Introductie van de sterrenstatus, die aangeeft dat de audit onaangekondigd was. Klanten en andere belanghebbenden kunnen nu snel herkennen hoe de audit is uitgevoerd.
 • Het scoringssysteem: Het nieuwe IFS scoresysteem is nu ook van toepassing op IFS Broker 3.2. De B-score is opnieuw een afwijking die actie vereist. In het actieplan staat wat er moet gebeuren om de afwijking te corrigeren. Aangezien veel IFS-audits gecombineerde audits zijn met andere IFS Standaarden, was het essentieel voor ons om versie 3.2 af te stemmen op de andere bijgewerkte IFS Standaarden, met name IFS Food 8 en IFS Logistics 3. Deze herzieningen zijn van essentieel belang voor het uitvoeren van gecombineerde IFS audits. Audits volgens deze nieuwe versie worden verplicht vanaf 1 juli 2024.

 • Hygiënecode voor windmolens, watermolens en ambachtelijke maalderijen, malend voor menselijke consumptie: De Hygiënecode voor windmolens, watermolens en ambachtelijke maalderijen, malend voor menselijke consumptie, versie 3 is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport en treedt in werking met ingang van 1 februari 2024.

Wilt u op de hoogte blijven van alle kenniscentrum updates?
Schrijf u nu in!

Nine Pijl 

Beheerder Kenniscentrum & Senior Consultant

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur