WORLD FOOD DAY 2023

Waterschaarste staat centraal

World Food Day, wordt wereldwijd jaarlijks gevierd op 16 oktober. Het is een initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en heeft tot doel bewustwording te creëren over voedselzekerheid en het belang van goede voeding. Het thema van dit jaar was ‘Water is life, water is food, leave no one behind’.

Het belang van water

Water is essentieel voor het leven op aarde. Het vormt meer dan 50% van ons lichaam en bedekt ongeveer 71% van het aardoppervlak. Slechts 2,5% van het water is zoet, geschikt voor drinken, landbouw en de meeste industriële toepassingen. Water is een drijvende kracht voor mensen, economieën en de natuur, en het vormt de basis van ons voedsel. Sterker nog, landbouw is verantwoordelijk voor 72% van het wereldwijde zoetwatergebruik, maar zoals alle natuurlijke hulpbronnen, is zoet water niet oneindig.

Onomkeerbare uitputting van waterbronnen

Snelle bevolkingsgroei, verstedelijking, economische ontwikkeling en klimaatverandering leggen toenemende druk op ’s werelds watervoorraden. Tegelijkertijd is de beschikbaarheid van zoetwater per persoon in de afgelopen decennia met 20% gedaald, en waterkwaliteit verslechtert snel door decennia van slecht gebruik en beheer, overmatige winning van grondwater, vervuiling en klimaatverandering. We lopen het risico deze kostbare hulpbron tot het punt van geen terugkeer uit te putten.

Waterafdruk meenemen in footprinting

Environmental footprinting, een oplossing aangeboden door Mérieux NutriSciences – Blonk, ons zusterbedrijf, beoordeelt de impact van producten gedurende de hele supply chain en speelt een belangrijke rol. Het meet watergebruik en -uitputting, naast andere milieu-impacten zoals koolstofemissies en uitputting van hulpbronnen. Landbouwsystemen, vooral gewasverbouw en irrigatie, zijn significante bronnen van watergebruik. Een alomvattende beoordeling van milieu-impacten, inclusief de waterafdruk, is essentieel voor duurzame praktijken. Bedrijven stellen steeds vaker doelen om hun milieu-impact te verminderen, waarbij ze het belang erkennen van het beschermen van waterbronnen.

Ter ere van World Food Day heft Mérieux NutriSciences een drietal podcast series uitgebracht om dieper in te gaan op waterschaarste. Bekijk en luister ze hier:

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur