Etikettering alcoholhoudende dranken

Op 8 December 2023 is de overgangsperiode voorbij en treedt de nieuwe EU-Verordening 2021/2117 in werking. Deze verordening is eind 2021 bekend gemaakt, zodat er genoeg tijd was om eventuele aanpassingen te verrichten.

Waar er tot nu toe nog geen verplichting was om ingrediënten en voedingswaarden te vermelden, is dit vanaf 8 December a.s. wél verplicht. Hierbij wordt dus ook een aantal afspraken dat in het Memorandum of Understanding van 2019 stond, een wettelijke verplichting.

Dit zijn de aangekondigde veranderingen

  • de voedingswaardevermelding
  • de lijst van ingrediënten
  • de datum van minimale houdbaarheid (in het geval van wijnbouwproducten die een de-alcoholisatiebehandeling hebben ondergaan en met een effectief alcoholvolumegehalte van minder dan 10 %)

Deze veranderingen gelden voor alle verpakkingen met alcoholhoudende dranken, zowel (glazen) flessen als andere verpakkingen. Het kan voorkomen dat voor bepaalde producten in sommige landen een extra (beperkte) verplichting geldt tot ingrediëntenvermelding.

Zijn al jouw etiketten voor alcoholhoudende dranken al klaar?

De vermelding van ingrediënten en voedingswaarden kunnen uiteraard op het etiket vermeld worden, maar gezien de weinig beschikbare ruimte hiervoor mag deze ook online geplaatst worden. Kanttekening hierbij is dat die dan wel op een voor de consument eenvoudige wijze toegankelijk dient te zijn. Zo bestaat de mogelijk gebruik te maken van een QR-code, waar in een online omgeving de informatie over de ingrediëntenlijst en de voedingswaarden makkelijk en duidelijk te vinden is.

Er is wat flexibiliteit mogelijk m.b.t. de voedingswaardevermelding die op de verpakking of op een etiket staat. Deze mag worden beperkt tot alleen de energetische waarde die kan worden uitgedrukt met het symbool “E” voor energie. In dergelijke gevallen wordt de volledige voedingswaardevermelding via bijvoorbeeld de QR-code vermeld. Zo mag dus ook de lijst van ingrediënten via de QR-code worden verstrekt. Behalve de allergenen, die moeten nog steeds op het etiket komen te staan.

Alle verplichte meldingen moeten beschreven staan in de nationale taal van de markt waarin verkocht wordt. Ook geïmporteerde producten moeten hieraan voldoen. KTBA kan hulp bieden bij het uitbreiden naar nieuwe afzetmarkten en leveranciers van de juiste etiketinformatie voorzien.

KTBA MaQAzine juli 2023

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur