Publicatie van IFS Food versie 8 binnenkort verwacht

In april 2022 maakte IFS de ‘openbare draftversie’ van haar nieuwe IFS Food Standard, issue 8 bekend. De publicatie van de definitieve versie wordt binnenkort verwacht, maar kan, gelet op de schorsing, ook nog wel even duren. Wat kunt u verwachten en hoe kunt u zich voorbereiden? De eisen voor gecertificeerde bedrijven zijn (voornamelijk) vastgelegd in deel 2 van de norm, de auditchecklist. Hier vindt u de wijzigingen die direct van invloed zijn op gecertificeerde bedrijven. Drie onderwerpen verdienen speciale aandacht: ‘beleid’, ‘validatie’ en ’testen’.

Beleid

In paragraaf 1.1.1. zien we een nieuwe ontwikkeling: de introductie van ‘duurzaamheid’ als eis voor het bedrijfsbeleid. Hoewel duurzaamheid slechts één keer wordt genoemd, is het opmerkelijk dat het onderwerp ‘duurzaamheid’ in een norm voor voedselveiligheid en productkwaliteit is opgenomen. We moeten afwachten of het de definitieve versie overleeft, want de IFS heeft ook een speciale norm voor duurzaamheid geïntroduceerd: de IFS ESG Check.

Daarnaast we in 1.1.1 enkele aanvullende criteria voor de doelstellingen van het bedrijf ter ondersteuning van de voedselveiligheidscultuur. Dit hebben we ook al teruggezien in de BRCGS versie 9, waar in paragraaf 1.1.1. het bedrijf in zijn beleid moet opnemen dat het de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur voortdurend zal verbeteren, is toegevoegd.

Voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur verwijst naar de gedeelde waarden, overtuigingen en normen die de mentaliteit en het gedrag van de hele organisatie met betrekking tot voedselveiligheid en kwaliteit beïnvloeden. Het management dat een voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur bevordert, helpt het bedrijf en haar werknemers om afwijkingen in elk proces die de veiligheid, kwaliteit en wettigheid van haar producten beïnvloeden, te voorkomen en op te sporen. Wanneer dit is bereikt, worden de werknemers zich instinctief bewust van de elementen die nodig zijn om veilige kwaliteitsproducten te produceren.

Validatie

Een van de belangrijkste redenen om een nieuwe versie van de IFS Food te publiceren is de afstemming op de algemene beginselen inzake levensmiddelenhygiëne van de Codex Alimentarius. Daarom is validatie belangrijker geworden. In plaats van alleen de kritische grenzen te valideren (2.3.8.1), moet nu het hele HACCP-plan worden gevalideerd (2.3.11.1). Dit betekent dat de validatie nu ook de gevarenidentificatie, de risicobeoordeling, de vaststelling van CCP’s, de controlemaatregelen, de bewakingsprocedures, de corrigerende maatregelen, de verificatieprocedures en het basisvoorwaardenprogramma omvat. Deze eis heeft een grote impact en vereist een grondige aanpak om eraan te voldoen. Andere onderwerpen waarvoor validatie specifiek vereist is, zijn:

  • processen: processen die essentieel zijn voor de voedselveiligheid en productkwaliteit (5.3.5), herwerkingen (5.3.3)
  • productontwikkeling: houdbaarheid (4.3.4), aanbevelingen voor bereiding/gebruik van de instructies voor het levensmiddel (4.3.5), voedingsinformatie en claims (4.3.6), geschiktheid van verpakkingsmaterialen (4.5.1)
  • randvoorwaarden: reiniging en ontsmetting (4.10.1)
  • apparatuur: inbedrijfstelling van apparatuur (4.17.1)

Ook hier zien we de parallellen met BRCGS versie 9. De nieuwe versie van de Codex Alimentarius heeft ook op deze standaard een duidelijke stempel gedrukt. Validatie is niet meer weg te denken in het kwaliteitsmanagementsysteem.
Een validatie wordt altijd vooraf uitgevoerd met als doel:

  • risico’s in kaart brengen;
  • voedselveiligheid borgen;
  • herstelkosten voorkomen;
  • wijzigingen georganiseerd laten verlopen.
Testen

Bij nadere beschouwing van de wijzigingen in de gepubliceerde raadplegingsversie valt op dat de rol van het testen belangrijker is geworden. Testen zijn een belangrijk instrument voor de validatie van het HACCP-plan (2.3.11.2) en binnen de productontwikkeling (4.3.3; 4.3.4; 4.3.6; 4.5.1). Het is ook noodzakelijk voor de goedkeuring van en het toezicht op leveranciers (4.4.1), materiaalcontrole (4.4.2), verificatie van uitbestede processen (4.4.5), verificatie van reiniging en desinfectie (4.10.7), de vrijgave van niet-conforme producten (4.12.6) en de beperking van voedselfraude (4.20.3). Daarnaast zijn tests nodig om te waarborgen dat aan de productveiligheid, kwaliteit, wettigheid, authenticiteit en specifieke eisen van de klant wordt voldaan (5.6.1) en voor milieubewaking (5.6.2).
Dit vereist een strategisch bemonsterings- en testplan voor grondstoffen, (half)eindproducten, verpakkingsmateriaal, contactoppervlakken en omgevingsoppervlakken, dat regelmatig moet worden herzien en bijgewerkt (5.6.8). Verder moet het bedrijf voldoen aan de afspraken met de klant over testen & monitoring (KO 4, 4.1.3). Omdat dit nieuw is binnen deze KO-eis, heeft het speciale aandacht nodig om te voorkomen dat de audit niet slaagt.

 

Heeft u ondersteuning nodig bij de voorbereiding en naleving?

KTBA heeft meer dan 25 jaar kennis en ervaring in de voedingsmiddelenindustrie met betrekking tot voedselveiligheid- en kwaliteitsmanagementsystemen om te voldoen aan regelgeving en certificeringseisen. Wij weten hoe we normen en protocollen moeten lezen, interpreteren en naleven. Wij weten hoe deze in de praktijk te brengen. Wij ondersteunen u bij het nemen van doordachte beslissingen, bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en bij het implementeren en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen. Zo kunt u uw processen en producten nauwkeurig en efficiënt valideren en controleren. Neem gerust contact met ons op om te sparren over wat IFS 8 voor uw organisatie kan betekenen.

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur