Komt productintegriteit onder druk?

Krapte op de grondstoffenmarkt, de daaruit voortkomende stijgende grondstofprijzen, personeelstekorten en stijgende energiekosten zorgen in deze tijd voor heel wat uitdagingen voor bedrijven. Deze uitdagingen maken dat de productintegriteit onder druk kan komen te staan.
Hoe gaat uw organisatie om met de uitdagingen in de huidige markt? Heeft u daarbij stil gestaan?
Het is belangrijk om hier alert op te zijn om zo de betrouwbaarheid van uw producten te garanderen en aan klanteisen te voldoen. Productintegriteit is dus een onderwerp dat steeds belangrijker wordt en waar naar verwachting steeds meer vraag naar komt vanuit afnemers.

Productintegriteit

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er met regelmaat incidenten zijn waarin productintegriteit een rol speelt. Denk hierbij niet alleen aan voedselfraude, maar bijvoorbeeld ook aan niet onderbouwde of niet waargemaakte claims of onvermelde allergenen of kruisbesmetting op het etiket.
De definitie van productintegriteit is: de garantie dat het product volledig voldoet aan wat erover wordt meegedeeld (alle elementen van de productspecificatie) en wat op basis daarvan verwacht mag worden (dus ook marketingclaims).
Voedselfraude, bijvoorbeeld vervanging of verdunning is altijd een bewuste handeling, die gedaan wordt vanuit economisch gewin. In de praktijk heb je ook te maken met onopzettelijke integriteitsproblemen. Hierbij is het doel niet om winst te behalen, maar er wordt bijvoorbeeld iets op de verpakking beloofd dat om wat voor reden dan ook niet wordt waargemaakt. De klant verwacht dit echter wel waardoor een integriteitsissue ontstaat. Onopzettelijke integriteitsproblemen kunnen onder andere ontstaan door verkeerd handelen door onwetendheid, gemakzucht of onzorgvuldigheid. Voldoet uw product hierdoor niet meer aan de specificaties, dan kan dit door de buitenwereld ook worden beschouwd als fraude.

Wanneer u als bedrijf hiermee te maken krijgt, dan kan uw bedrijfsimago een flinke deuk oplopen en het vertrouwen vanuit afnemers en consumenten neemt af. Om productintegriteit te kunnen toetsen heeft IFS een assessment ontwikkeld, namelijk IFS PIA.

Wat is IFS PIA?

PIA staat voor Product Integriteit Assessment. IFS PIA is uitgebracht in april 2019 in samenwerking met de Nederlandse retailers (Albert Heijn, Jumbo en Superunie) en is een norm die de gehele productintegriteit onder de loep neemt. Het is een assessment, geen certificering met als resultaat een score. Wel is het bijvoorbeeld een vereiste voor het mogen voeren van de claim “Varken van Morgen”. Dit assessment gaat veel verder en dieper dan we tot nu toe gewend zijn bij voedselveiligheidsstandaarden.

Het gaat na in hoeverre de gehele onderneming adequaat omgaat met product-integriteitsrisico’s en hoe zij deze geborgd heeft. Data integriteit speelt hierin ook een grote rol. Het omvat dus niet alleen productieprocessen, maar ook de administratieve processen, grondstoffen, verpakkingsmateriaal en marktuitingen (zoals claims, maar ook websiteteksten en andere marketing uitingen). Dit maakt dat alle afdelingen in een organisatie erbij betrokken zijn.

Logo IFS PIA

De opbouw van IFS PIA

De norm kent de onderstaande zeven hoofdstukken met criteria.

 1. Management betrokkenheid en bedrijfscultuur
 2. Toeleveringsketen en onderaannemers
 3. Product claims en certificaten
 4. Risicomanagement van product- en procesintegriteit
 5. Traceerbaarheid en batchbalans
 6. Productintegriteit-managementsysteem
 7. Financieel management van de productintegriteit

Enkele voorbeelden van eisen die hierin opvallen omdat zij verschillen met GFSI-normen zijn dat:

 • Bij grondstoffen met een gemiddeld of hoog risico alle leverancier(s) in de gehele keten geïdentificeerd dienen te worden.
 • Afwijkende inkoopprijzen en financiële druk vanuit afnemers worden gemeld en in een multidisciplinair team besproken.
 • Bij uitbesteedde processtappen (producten worden elders verwerkt en/of verpakt) dient de onderaannemer ook over een geldig IFS PIA assessment te beschikken.
 • Er is een risicoanalyse voor zowel productintegriteit als data-integriteit. Hierin worden operationele, administratieve, organisatorische en economische gevaren meengenomen.
 • Bij het hoofdstuk traceerbaarheid speelt het berekenen van de batchbalans een grote rol en wordt voor elke productiebatch een batch-paspoort opgesteld.
Uitdagingen uit de praktijk

De implementatie van de norm vraagt om een inspanning van alle afdelingen binnen de organisatie. Van de afdeling inkoop voor het monitoren van de inkoopprijzen en de afdeling HR voor een klokkenluidersregeling tot een procedure voor de controle op betalingen voor de afdeling finance en een procedure voor het omgaan met ongepaste (financiële) druk door afnemers (afdeling sales en directie). Daarnaast wordt er veel gevraagd op het gebied van tracering en claimverificatie (productie en afdeling kwaliteit). De uitdaging ligt dus niet alleen in het integreren van productintegriteit in het gecertificeerde managementsysteem, maar vooral ook bij het opnemen van productintegriteit in het bedrijfs-DNA.

Ervaringen van onze consultants

Onze consultants zien in de praktijk dat er tijdens het assessment van de IFS PIA met een totaal andere bril wordt gekeken naar de organisatie dan bij de reguliere voedselveiligheidsstandaarden.
De hamvraag tijdens het assessment is: “Voldoet de organisatie aan de specificaties en claims van de klant?” Alles wat een bedreiging vormt wordt onder de loep genomen.
Wat hierbij opvalt is dat retailers vooraf aandachtspunten kunnen doorgeven aan de assessor, bijvoorbeeld welk product zij graag getraceerd zien. Onze ervaring is dat dit regelmatig gebeurt aan de hand van klachten. Terwijl de verwachting vooraf was dat hierbij vooral gekeken zou worden naar het risico op fraude.

Onze consultants zien ook dat het opstellen van de massabalansen, batch-paspoorten en de verificatie van alle batch-paspoorten met specifieke claims een grote uitdaging is voor klanten. Want “Waar ligt de grens van integer handelen bij grootschalige productie?”. Hierbij wordt veel gevraagd van het (administratieve) traceringssysteem van een organisatie. Dergelijke eisen zijn moeilijk haalbaar met een traceringsysteem op papier, daarom zal dit voor veel bedrijven betekenen dat een investering nodig is in verdere automatisering van de logistieke systemen en traceringssystemen.
IFS PIA zet u als organisatie aan om met hele andere ogen naar uw bedrijfsprocessen en eigen handelen te gaan kijken. Dit kan voor uw bedrijf een blinde vlek zijn en dan is het verhelderend om een expert met een onafhankelijke blik mee te laten kijken. Dat levert u nieuwe inzichten op en een duidelijk plan van aanpak.

Welke impact heeft IFS PIA op uw bedrijfsvoering?
WILT U WETEN HOE GROOT DE IMPACT IS VAN IFS PIA OP UW BEDRIJFSVOERING EN MANAGEMENT?

KTBA kan u hierbij helpen. Wij hebben consultants die gespecialiseerd zijn in IFS PIA. Zij beheersen de normeisen en kunnen u helpen om integriteitsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen en bieden ondersteuning tijdens het assessment.

Neem contact met ons op

LIEVER ZELF AAN DE SLAG MET DE VOORBEREIDING OP EEN IFS PIA ASSESSMENT?

Meld u dan aan voor onze training om uw kennis van productintegriteit en de IFS PIA standaard te verhogen. Zo kunt u de IFS PIA zelf implementeren in uw organisatie.

Naar onze IFS PIA training

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur