Update Kenniscentrum KTBA

Uw kennis up-to-date
Binnen KTBA is het Kenniscentrum van cruciaal belang. Het Kenniscentrum besteed veel tijd en aandacht aan bijhouden van kennis, het verzamelen van nieuwe kennis en het opleiden en bijscholen van onze collega’s. Met deze actuele kennis kunnen onze collega’s onze klanten nog beter helpen.

Op deze pagina van het MaQazine vindt u een korte update van de belangrijkste nieuwsfeiten.

 • BRCGS Food Safety, versie 9 gepubliceerd per 1 augustus en wordt geauditeerd per 1 februari 2023
  Als een gecertificeerd bedrijf een onaangekondigde audit heeft in de overgangsperiode van BRCGS 8 naar 9, dan moet het bedrijf klaar zijn voor zowel BRCGS 8 als BRCGS 9. De overgang is hard. Voor 1 februari 2023 krijg je een audit tegen versie 8 en vanaf 1 februari 2023 wordt er geaudit tegen versie 9.

 • Op 18 januari 2022 is de Europese verordening 2022/63 gepubliceerd om een verbod uit te vaardigen op het gebruik van titaandioxide in levensmiddelen. Dit verbod gaat in op 8 augustus 2022. De producenten in alle schakels van de keten hebben zes maanden tijd om alles in orde te brengen. De recepten en etiketten moeten op tijd aangepast worden. Voor iedereen geldt dezelfde datum van 8 augustus 2022, ongeacht de levensmiddelengroep en ongeacht het stadium in de voedselketen. Na 7 augustus 2022 mogen levensmiddelen die tot en met 7 augustus 2022 geproduceerd werden, nog verkocht worden, maar let op: ze mogen niet meer gebruikt worden voor het maken van samengestelde levensmiddelen die op de markt gebracht worden. Ook niet voor het versieren van een taart bijvoorbeeld. Immers, na 7 augustus 2022 mogen er geen levensmiddelen met E171 meer geproduceerd worden of ingevoerd worden in de EU. De kleurstof E171 mag nog wel verkocht worden voor gebruik in geneesmiddelen. Let wel: voedingssupplementen zijn levensmiddelen en géén geneesmiddelen. De kleurstof E171 en kleurstofpreparaten met E171 mogen niet meer verkocht worden aan de consument.

 • De Europese Commissie heeft goedkeuring gekregen voor een wetsvoorstel voor ethyleenoxide – ETO (ethyleenoxide en 2-chloorethanol) in additieven met een maximale hoeveelheid van 0,1 mg/kg, ongeacht de oorzaak van verontreiniging met ETO. Bedrijven moeten de specificaties van alle additieven in dit opzicht waar nodig aanpassen, dan wel de producent hierover informeren in het kader van HACCP. In principe mogen bedrijven ETO niet gebruiken bij de bereiding van actieve stoffen en additieven. Door deze nieuwe norm kunnen bedrijven duidelijke eisen stellen aan hun producten en grondstoffen. Om de handhaving eenvoudiger te maken, heeft de Commissie besloten een maximum residugehalte voor ethyleenoxide in levensmiddelenadditieven vast te stellen van 0,1 mg/kg op de bepaalbaarheidsgrens in die producten. Dat wil zeggen de laagste residuconcentratie, die bij routinemonitoring, momenteel kan worden gekwantificeerd met gevalideerde controlemethoden. De wijziging treedt op 1 september 2022 in werking.

 • 4 uur voor recalls en meldplicht aan de NVWA. Dit was een tijdlang de praktijk, maar nu is het vastgelegd in een beleidsregel die invulling geeft aan artikelen 18, 19 en 20 van de Algemene Levensmiddelenverordening (Verordening 178/2002). Aanpassing in de beleidsregel is dat getraceerd dient te worden binnen 4 uur en een meldplicht met aanscherping van onverwijld / onmiddellijk aan te kunnen leveren van informatie. Deze beleidsregel is gepubliceerd en per 1 juli 2022 in werking getreden. De NVWA merkt dat het lang duurt voordat er gemeld wordt. Dit is een aanscherping om tijdige meldplicht te verbeteren en het belang hiervan te benadrukken. Daarnaast is dit een methode voor de NVWA om te kunnen handhaven waar dit nodig is.

 • Zoetstoffen in eiwitshakes. Het is niet duidelijk onder welke categorie de eiwitshakes vallen; is het een voedingssupplement (FC 17.1) of een gearomatiseerde drank (FC 14.1.4)? De meeste lidstaten zien dit als gearomatiseerde drank. Bron: Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep Additieven 05-04-22

 • Wijziging Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen
  • Door het gehele besluit is ‘eet- of drinkwaren’ vervangen voor ‘eet- en drinkwaren’
  • Art. 2 gewijzigd
  • Art. 4a waarschuwingsetiket pluimveevlees toegevoegd ter vervanging van waarschuwingstekst. Regel toegevoegd: “In afwijking van het derde lid, kan de afbeelding, bedoeld in de bijlage, bij niet voorverpakt pluimveevlees dat op de plaats van verkoop op verzoek van de koper wordt verpakt of wordt voorverpakt met het oog op de onmiddellijke verkoop daarvan, ook aangebracht worden op een informatieblad, bon of folder die aan de koper wordt meegegeven. “ en toegevoegd dat lid twee niet van toepassing is in geval van diepgevroren pluimveevlees.
  • Art. 15 lid 2 en 3 komen te vervallen i.v.m. THT/TGT uit 1169
  • Art. 18 4e lid gewijzigd naar: “Onverminderd het eerste lid wordt de in artikel 1 en de bijlage bij verordening (EU) 333/2007 beschreven methode, aangewezen als methode van onderzoek die bij uitsluiting beslissend is voor de vaststelling of met betrekking tot de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik, anorganisch tin, 3-MCPD en benzo(a)pyreen in eet- en drinkwaren al dan niet is voldaan aan de afdelingen 3, 4 en 6 van de bijlage bij verordening (EG) 1881/2006.”
  • Art. 19 vervalt
  • De ingang van dit besluit is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023!.

 • Nieuw conserveermiddel E246 toegelaten in dranken. Dit nieuwe conserveermiddel is toegelaten voor toepassing in bepaalde gearomatiseerde dranken, vloeibaar (vruchten- en kruiden) theeconcentraat en alcoholvrij bier en moutdranken. Het gaat om glycolipiden. Deze worden in een gistingsproces geproduceerd door de schimmel Dacryopinax spathularia. Het betreft een nieuw additief en heeft het E-nummer E246 gekregen. Het additief wordt toegelaten met een numerieke maximum hoeveelheid variërend van 20 tot 50 mg/kg. Glycolipiden kunnen als conserveringsmiddel worden gebruikt. Zij gaan bederf door micro-organismen tegen en onderdrukken de groei van pathogene micro-organismen. Op die manier verlengen zij de houdbaarheid van de dranken. Het zou gebruikt kunnen worden als vervanger voor sulfiet, benzoaten en sorbaten. Het conserveermiddel mag niet worden toegevoegd aan gearomatiseerde dranken op basis van zuivelproducten.
  EFSA heeft het additief in 2021 als veilig beoordeeld. Wijzigingen additievenwetgeving: Het additief wordt toegevoegd aan Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008. De specificaties van het additief worden opgenomen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012. De wijzigingen treden in werking met ingang van 20 juli 2022.

 • Haverlecithine toegelaten als emulgator in chocolade. Dit nieuwe additief is goedgekeurd voor gebruik in cacao- en chocoladeproducten. Het gaat om een nieuw soort lecithine uit haver. Aangezien de samenstelling significant verschilt van lecithine (E 322) is besloten een nieuw E-nummer (E 322a) toe te kennen. Het additief wordt toegelaten met een numerieke maximum hoeveelheid van 20.000 mg/kg. Haverlecithine kan toegepast wordt als emulgator. Een emulgator zorgt ervoor dat vocht (bijvoorbeeld in chocolade) kan binden met vet. Het additief kan worden toegevoegd om te zorgen dat gesmolten chocolade tijdens de verwerking makkelijker kan worden gepompt. Ook voorkomt het vorming van vetbloem tijdens de opslag. Vetbloem is een doffe uitslag op chocolade die ontstaat als chocolade wordt blootgesteld aan wisselende temperaturen.

  EFSA heeft het additief in 2020 als veilig beoordeeld. Wijzigingen additievenwetgeving: Het additief wordt toegevoegd aan Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008. De specificaties van het additief worden opgenomen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012. De wijzigingen zijn met ingang van 19 juli 2022 in werking getreden. Let op Haver is een allergeen. Allergenen moeten altijd vermeld worden op het etiket.


 • Iconen op verpakking verduidelijken houdbaarheidsdatums. ‘Kijk, ruik en proef. Vaak nog goed na de datum’ of ‘Niet gebruiken na de datum’: de gewenste actie bij de Ten minste Houdbaar Tot-datum (THT) is een heel andere dan bij Te Gebruiken Tot (TGT). Toch haalt het merendeel van de consumenten ze door elkaar. Ze gooien daardoor vaak producten weg die nog prima eetbaar zijn. De verwarring tussen THT en TGT veroorzaakt zo’n 10 procent van de voedselverspilling thuis. Om het verschil tussen de houdbaarheidsdatums te verduidelijken, zijn twee iconen geïntroduceerd die producenten vanaf nu vrijwillig op de verpakking kunnen plaatsen. Uit onderzoek van Wageningen University & Research, in opdracht van het ministerie van LNV en in samenwerking met het ministerie van VWS, Voedingscentrum, stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Too Good To Go, blijkt dat deze iconen consumenten kunnen helpen om minder voedsel te verspillen
  Iconen verpakking houdbaarheid

 • De warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen is gewijzigd. Let op met bepaalde stoffen die PFA’s bevatten. De wijziging is per 1 juli 2022 direct ingegaan waardoor bestaande voorraden niet mogen worden uitverkocht. De goedkeuring van de overige PFAS’en in de Warenwetregeling blijft bestaan.

   Update 30 juni 2022

  De Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen bevat een zogenoemde positieve lijst, waarop stoffen staan die in verpakkingsmaterialen en gebruiksartikelen mogen worden toegepast. Per 1 juli 2022 is de goedkeuring ingetrokken van bepaalde stoffen, die de PFAS’en (PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS ) als uitgangsstof, verontreiniging of afbraakproduct hebben. Vier PFAS’en die op de positieve lijst voor papier en karton en deklagen stonden, zijn daaruit geschrapt. Het betreft de volgende stoffen:

  • ammoniumbis(N-ethyl-2-perfluoroctaansulfonamideethyl)fosfaat, ten hoogste 15% ammonium¬mono(N-ethyl-2-perfluoroctaansulfonamideethyl)fosfaat bevattend;
  • copolymeren van 2-(perfluoroctylsulfonylaminomethyl)ethylmethacrylaat, 2,3 epoxypropyl-meth¬acrylaat, ethoxyethylacrylaat en methacryloylmethyltrimethylammoniumchloride;
  • perfluoralkyl(C6-C16)(C6-C18)fosfaten van bis(2-hydroxyethyl)amine.
  • diethanolaminezouten van mono- en bis(1H,1H,2H,2H-perfluoralkyl(C8-C18)fosfaten.

 • Duitsland heeft op 11 juni een nieuwe wet aangenomen die bedrijven verplicht hun toeleveranciers door te lichten op het naleven van mensenrechten. Dit houdt het volgende in:

  Bedrijven die producten leveren aan Duitsland krijgen vanaf 2023 te maken met de wet op de nationale toeleveringsketen, ‘Lieferkettengesetz’ genoemd. Deze is bedoeld om de mensenrechten in wereldwijde supply chains te verbeteren en dwangarbeid en ongelijkheid uit de wereld te helpen. Ook maakt de wet het mogelijk bedrijven hoge boetes op te leggen die zaken doen met leveranciers die het niet zo nauw nemen met mensenrechten of milieuregels. De nieuwe wet moet arbeiders tot in de onderste schakel van productieketens in verre landen beschermen tegen deze misstanden, zoals bijvoorbeeld op koffie- en tropische fruitplantages.

  Het Lieferkettengesetz gaat in 2023 in voor ondernemingen met meer dan 3000 werknemers. Vanaf 2024 geldt de wet ook voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers. De boete voor overtreding van de wet kan oplopen tot 2 procent van de gemiddelde jaaromzet. Ook Frankrijk heeft een dergelijke wet. Het wachten is nog op Europese regelgeving waar in Brussel aan wordt gewerkt.


MaQAzine 13

Blijf ook op de hoogte van trends en ontwikkelingen!

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur