BRCGS Food Safety versie 9 van kracht

Wanneer u BRCGS gecertificeerd bent, bent u ongetwijfeld al op de hoogte van het feit dat BRCGS Food Safety, versie 9 sinds 1 augustus jl. van kracht is. Vanaf 1 februari 2023 worden de audits uitgevoerd. Dat geeft uw organisatie de tijd om zich voor te bereiden op toetsing van deze nieuwe norm. Om u meer inzicht te geven, zetten wij hieronder de grotere thema’s op een rij.

Blended audit

BRCGS voerde een wijziging door in het auditprotocol. Deze verandering is beïnvloed door de covid pandemie. Er is een derde optie toegevoegd aan het auditprotocol: de blended audit. Dit is een aangekondigde audit in twee delen: een deel op afstand (online) en een deel op de vestiging. Slechts de onderdelen die horen bij auditen van registraties, systemen en documentatie worden op afstand beoordeeld. Als de blended auditvorm gekozen is, geldt de verplichting om eenmaal per drie jaar een onaangekondigde audit te ondergaan nog steeds.

Voedselveiligheidscultuur wordt nog belangrijker

Om de voedselveiligheidscultuur verder te verbeteren met als gevolg minder kans op fouten op een voedselveiligheidsincident, voert BRCGS in versie 9 meer details toe.

  • Voedselveiligheidscultuur is nu een onderdeel van de fundamental in 1.1 management betrokkenheid. Hierdoor is er nog meer focus wordt op het senior management en continue verbeteren van de voedselveiligheidscultuur.
  • In het beleid wordt een duidelijke commitment verwacht om dit te kunnen realiseren.
  • In het plan om de voedselveiligheidscultuur te verbeteren staan de activiteiten die daarvoor nodig zijn. Deze activiteiten zijn minstens gericht op duidelijke en open communicatie over productveiligheid, opleiding, feedback van werknemers, de gedragingen die nodig zijn om de productveiligheidsprocessen te handhaven en te verbeteren en prestatiemeting van activiteiten in verband met de veiligheid, echtheid, wettelijkheid en kwaliteit van producten.
  • Een lid van het senior managementteam van de vestiging moet tijdens de audit beschikbaar zijn voor een discussie over de effectieve uitvoering van het voedselveiligheids- en kwaliteitscultuurplan.

 

Training en competentie

Waar alleen relevant personeel, uitzendkrachten, tijdelijk personeel en aannemers getraind moeten zijn voor de start van de werkzaamheden, geldt dit nu voor het gehele personeel. Daarnaast geeft BRCGS aan dat training één van de activiteiten is die zeker terug zal komen in het plan voor verbetering van de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur. Niet alleen beheersing van een CCP, maar ook die van de andere beheersmaatregelen wordt uitgetraind (en competentie wordt getoetst). Ook wordt het gehele personeel getraind in plannen die voor allergenenbeheersing zorgen.

Validatie & verificatie

Kort door de bocht: elke verandering moet worden gevalideerd. Er is meer aandacht voor validatie binnen het stuk HACCP. Er geldt een verplichte validatie voordat een wijziging wordt doorgevoerd. Ook een controlepunt wordt gevalideerd (dus niet alleen een CCP) evenals de kritische grenzen van een CCP. Bij ingebruikname van nieuwe apparatuur en bij productontwikkeling zien we ook dat validatie voor het doorvoeren van wijzigingen een belangrijke rol speelt. Verificatie wordt niet meer alleen jaarlijks, maar minimaal jaarlijks en direct bij wijzigingen of incidenten verwacht. Dit zien we niet alleen in de VACCP en TACCP-analyse, maar ook bij HACCP, omgevingsonderzoek en processpecificaties.

Webinar met uitgebreide informatie terugkijken

Onlangs verzorgden wij een webinar waarin bovenstaande punten uitgebreid aan bod kwamen. Bent u benieuwd naar de wijzigingen en wat de nieuwe norm voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk hiernaast de opname.

Training & Masterclasses

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw medewerkers wilt trainen zodat zij zich deze nieuwe norm eigen kunnen maken en effectief kunnen doorvoeren binnen uw organisatie. Daarom hebben wij diverse trainingen en masterclasses opgezet. Meer inhoudelijke informatie en mogelijke trainingsdata en -locaties vindt u op onze website.

Meer informatie?

Heeft u vragen over BRCGS 9 of heeft u onvoldoende tijd of niet de juiste mensen en kennis in huis om de nieuwe standaard te implementeren, dan helpen onze professionals u graag.

Wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem contact met ons op.>

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur