Udviklingen fra QA til Business Assurance

En QA-chef har stadig flere opgaver. Ud over kvalitetsstyring skal QA-chefen også beskæftige sig med miljø, sundhed og sikkerhed, fødevaresvindel og integritet, fødevarebeskyttelse, logistikkæden, CSR, forretningsoptimering osv. Som følge heraf bevæger QA-chefen sig i stigende grad i retning af en BA- eller Business Assurance-manager.

Virksomhederne bliver i stigende grad konfronteret med højere krav og forventninger fra deres vigtigste interessenter. De forventer, at virksomhederne kender og påtager sig deres ansvar, og QA-chefen spiller en stadig vigtigere rolle i denne sammenhæng. “Hvis man udelukkende ser på QA-delen, drejer det sig om implementering af kvalitetssystemer, procedurer og aftaler med hensyn til fødevaresikkerhed & kvalitet, gennemførelse af interne audits osv. Men det stopper ikke her. Det drejer sig da ikke længere kun om fødevarekvalitet og -sikkerhed, men også om alle forbedringsaspekter af virksomheden. QA bliver mere og mere integreret i det større billede, og derfor udvikler det sig til Business Assurance.

Gennemsigtig kæde

To temaer, der på det seneste er blevet vigtigere, er fødevaresvindel og fødevarebeskyttelse. Alle risici for svig i forbindelse med produktet og forsyningskæden skal kortlægges og håndteres. Der er også en voksende bevidsthed om, at virksomhederne ikke altid kan kontrollere alting selv, da eksterne faktorer også kan påvirke kvaliteten og fødevaresikkerheden. Ikke desto mindre er målet også at have en så gennemsigtig kæde som muligt for fortsat at kunne garantere kvaliteten. Digitalisering og datahåndtering bliver derfor meget vigtigere.”

Datakvalitet

Denne bevidsthed er også fuldt ud til stede i virksomhederne. Datakvaliteten af et produkt er lige så vigtig som selve produktkvaliteten. Takket være en pålidelig datakvalitet og udveksling af data kan virksomhederne bedre reagere på markedet. Det fører til højere produktkvalitet, større gennemsigtighed i kæden og bedre integration af processerne i en større helhed.

Den øverste ledelse

Når man har indsigt i sine data, ved man også, hvor man står som virksomhed. Derfra kan du gennemføre dine procesforbedringer og anvende din forbedringsstyring. QA-chefen kender virksomheden helt igennem, fordi kvaliteten går gennem hele virksomheden. QA chefen er derfor en god diskussionspartner til at hjælpe med at udforme forbedringsprocesser på tværs af virksomheden sammen med den øverste ledelse. Og hvis du får den øverste ledelse med på vognen, vil hele organisationen udvikle sig sammen med den for at bringe fødevarekvalitet og -sikkerhed op på et højere niveau.

Kultur og forretning

Kompleksiteten øges som følge af denne integrerede tilgang, hvilket fører til, at kvalitetssikring udvikler sig til forretningssikring. Efterhånden som forskellige aspekter af forretningsaktiviteterne er forbundet, og man ser mere integreret på kvalitet, bliver det potentielt mere komplekst. Men det, der er komplekst, er ikke nødvendigvis vanskeligt. Der findes forskellige metoder og teknikker, som kan skabe klarhed og give bedre indsigt og gennemsigtighed. Desuden behøver man som virksomhed ikke at gøre alting selv. Nogle virksomheder tager selv handsken op, andre vælger at få ekstern støtte.

Vi som rådgivere besøger mange virksomheder i forskellige brancher. Det giver os mulighed for at inddrage bedste praksis og tilskynde virksomhederne til at se på deres egne forretningsprocesser med andre briller. Vi kan tilføje viden, som ikke er tilgængelig i en virksomhed, f.eks. på grund af dens størrelse. Som virksomhed fokuserer man naturligvis på sin kerneforretning. Ved at trække på eksterne parter kan man udvide sit perspektiv og få indsigt i andre arbejdsmetoder

MaQAzine 13

Hold dig opdateret med trends og udviklinger!
Tilmeld dig MaQAzine

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur