Update Kenniscentrum KTBA

Uw kennis up-to-date
Binnen KTBA is het Kenniscentrum van cruciaal belang. Voortdurend verzamelt het Kenniscentrum alle relevantie informatie om de kennis up-to-date houden. Deze kennis zetten we in om onze collega’s op te leiden en bij te scholen zodat zijn op hun beurt, onze klanten nóg beter van dienst zijn.

Hieronder volgt een korte update van de belangrijkste nieuwsfeiten:

 • Per 1 januari 2022 is de nieuwe Europese Verordening 2018/848 voor biologische productie en etikettering van biologische producten in werking getreden. Deze verordening vervangt daarmee de huidige Verordening. Hierdoor wijzigen de regels voor het produceren, verwerken, verhandelen én etiketteren van biologische producten in de Europese Unie.

 • Op 18 januari 2022 is de Europese verordening 2022/63 gepubliceerd om een verbod uit te vaardigen op het gebruik van titaandioxide in levensmiddelen. Dit verbod gaat in op 8 augustus 2022. De producenten in alle schakels van de keten hebben zes maanden tijd om alles in orde te brengen. De recepten en etiketten moeten op tijd aangepast worden. Voor iedereen geldt dezelfde datum van 8 augustus 2022, ongeacht de levensmiddelengroep en ongeacht het stadium in de voedselketen. Na 7 augustus 2022 mogen levensmiddelen die tot en met 7 augustus 2022 geproduceerd werden, nog verkocht worden, maar let op: ze mogen niet meer gebruikt worden voor het maken van samengestelde levensmiddelen die op de markt gebracht worden. Ook niet voor het versieren van een taart bijvoorbeeld. Immers, na 7 augustus 2022 mogen er geen levensmiddelen met E171 meer geproduceerd worden of ingevoerd worden in de EU. De kleurstof E171 mag nog wel verkocht worden voor gebruik in geneesmiddelen. Let wel: voedingssupplementen zijn levensmiddelen en géén geneesmiddelen. De kleurstof E171 en kleurstofpreparaten met E171 mogen niet meer verkocht worden aan de consument.

 • De NVWA heeft de werkwijze gewijzigd ten aanzien van het melden bij de NVWA van overschrijdingen van een maximum residu limiet (MRL) voor residuen van bestrijdingsmiddelen in het kader van artikel 19 van de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV, Verordening 178/2002). Met deze nieuwe werkwijze sluit Nederland aan bij de werkwijze van de Europese Commissie en de meeste andere EU lidstaten. In het kader van de meldplicht mogen bedrijven nu rekening houden met de meetonzekerheid in hun voordeel, daar waar het analyseresultaten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen betreft en het levensmiddel (mogelijk) niet schadelijk is voor de gezondheid. Voor diervoeders geldt deze laatste eis niet, maar het diervoeder mag niet onveilig zijn.

 • Clean label ingrediënt: E-nummers vermijden met niet toegelaten voedingsstoffen is niet toegestaan. Het is een trend om E-nummers te vermijden in productverpakkingsteksten en daarvoor in de plaats innovatieve extracten of derivaten van voedingsstoffen te gebruiken die ook de additief- (= technologische) functie hebben. VWS meldt de voorbeelden: ‘citrus extract’ i.p.v. citroenzuur, gebufferde azijn i.p.v. azijnzuur, plantenextracten met additievenfunctie (conservering, kleur, smaak, etc.), rijstzemelen i.p.v. additieven zoals bulkmiddel en free flowing agent waaronder bijvoorbeeld silicium dioxide en microcultures die als hoofdfunctie conservering hebben. De EC en de lidstaten hebben in de werkgroep additieven bevestigd dat deze zogenaamde clean label ingrediënten voldoen aan de definitie van een additief en alleen mogen worden gebruikt na officiële toelating als additief. De NVWA treedt niet op bij al ingediende verzoeken tot toelating. De indiening had echter vóór 1 januari 2022 moeten plaatsvinden. Vooral bij extracten en derivaten van voedingsstoffen kunnen er daardoor wettelijke problemen optreden.

 • Twee toegestane Stevia soorten in de EU geven een etiketteringswijziging (E960a en E960c). De EC heeft een aanvraag goedgekeurd voor een nieuw productieproces (enzymatisch) voor E960 steviolglycosiden, waarbij meer rebaudioside M beschikbaar komt. Het goedgekeurde additief wordt in bijlage II van de Additievenverordening opgenomen als ‘E960c Enzymatisch geproduceerde steviolglycosiden’ en moet als zodanig gedeclareerd worden. Omwille van de duidelijkheid en samenhang is besloten de tot nu toe enige toegelaten E960 Steviolglycosiden te wijzigen in E960a Steviolglycosiden uit Stevia. Voor deze etiketteringswijziging geldt een overgangstermijn van 18 maanden.

 • De Hygiënecode voor de AGF-detailhandel 2022 die op 2 september 2021 door AGF Detailhandel Nederland is voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg, wordt goedgekeurd als hygiënecode, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2022.

 • Nieuwe KB (BE): plastic wattenstaafjes en tafelgerei verboden vanaf 24 januari. https://www.health.belgium.be/nl/news/plastic-wattenstaafjes-en-tafelgerei-verboden-vanaf-24-januari. Een nieuw KB is een beslissende stap in België in de strijd tegen wegwerpplastic. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/09/2022020004/justel. Een nieuw KB verbiedt verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik zoals bestek, borden en rietjes. Er is een uitzondering voorzien voor bestaande voorraden. Bovendien krijgen verschillende producten een specifiek etiket met informatie over de aanwezigheid van plastic en de gevolgen voor het milieu.

  Vanaf 2023 gaat de milieu-inspectie van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu controles uitvoeren.

  In Nederland is de SUP-Richtlijn geïmplementeerd in het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik en in het Besluit beheer verpakkingen 2014. Voor het bereiken van consumptievermindering houdt Nederland de mogelijkheid open om per 1 januari 2023 voedselverpakkingen en drinkbekers (zoals omschreven in artikel 15d van het Besluit beheer verpakkingen 2014) niet langer gratis aan de eindgebruiker te verstrekken of aan de eindgebruiker op verkoop- en uitgiftepunten een herbruikbaar alternatief te verstrekken, en/of deze bovengenoemde producten aan de eindgebruiker op bepaalde locaties of bij bepaalde gelegenheden te verbieden.


 • IFS gaat van start met IFS Food v8. Er zal een wijziging komen vanwege:
  • aanpassing van de standaard aan de nieuwe Codex Alimentarius
  • aanpassing aan de nieuwe versie van de ISO22003-2 (Food safety — Part 2: ‘Requirements for bodies providing evaluation and certification of products, processes and services, including an audit of the food safety system’.

  Behalve bovenstaande aanpassingen worden ook onderstaande punten meegenomen in dit traject, te weten:

  • enkele normonderdelen bekijken/opnieuw toewijzen (gericht op de audit-trail);
  • herziening van het score systeem, net name gericht op de b-scores;
  • consequenter zijn in formuleringen binnen de normelementen.

  Een ander gevolg dat IFS aangeeft is dat de doctrine compacter zal worden en er nieuwe software voor rapportage wordt geïntroduceerd.

  De consultatie draft zal in april 2022 aan de stakeholders van IFS worden gegeven. Dit is op dit moment de enige tijdsindicatie vanuit IFS.


 • Tekort aan zonnebloemolie. In Nederland zijn definitieve afspraken gemaakt tussen CBL, FNLI, MVO, NVWA en VWS over het etiketteren van levensmiddelen bij het tekort aan zonnebloemolie (publicatie 11-04-22 op website NVWA) en in België zijn er afspraken gemaakt tussen de FOD Economie, FOD Volksgezondheid en het FAVV (vanaf 22 april te vinden op een online platform https://labelingderogation.economie.fgov.be/). Als gevolg van de huidige crisis in Oekraïne zijn er signalen binnengekomen van bedrijven en organisaties over te verwachten tekorten aan grondstoffen, in het bijzonder een tekort aan zonnebloemolie. Zonnebloemolie wordt als ingrediënt verwerkt in een groot aantal voedingsmiddelen, zoals koek, marinades, sauzen en margarines. De zonnebloemolie in deze voedingsmiddelen zal (deels) vervangen moeten worden door andere plantaardige oliën, zoals raapzaadolie en sojaolie. Het is helaas niet mogelijk om op tijd alle etiketten hierop aan te passen, waardoor bijvoorbeeld de ingrediëntenlijst op het etiket niet meer zal kloppen. De NVWA en Federale regering hebben daarom hiervoor een actieplan opgesteld.

Blijf ook op de hoogte van trends en ontwikkelingen!

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur