Correct gebruik van THT en TGT
Minder voedselveiligheidsrisico’s, minder voedselverspilling

Door: Jacqueline Hageman

Per 1 juli 2022 wijzigt het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen op het onderwerp ‘houdbaarheidsaanduidingen op levensmiddelen’. Wat verandert er in de wetgeving en wat zijn de gevolgen hiervan voor producenten van voedingsmiddelen én voor de voedselverspilling?

Tijdens de Nationale Voedseltop in 2017 kwam naar voren dat de huidige Nederlandse toepassing van de aanduidingen ’tenminste houdbaar tot’ (THT) en ‘te gebruiken tot’ (TGT) niet in lijn zijn met de Europese regelgeving. Daarom is het nodig de Nederlandse wetgeving hierop aan te passen.

Belangrijke wijzigingen
Tot 1 juli is de TGT-vermelding bedoeld voor producten met een bewaarvoorschrift van minimaal 0°C en maximaal 6°C en/of een houdbaarheidstermijn korter dan 5 dagen. De THT vermelding is er voor alle overige producten. Vanaf 1 juli verandert het Warenwetbesluit BBL en komt de TGT vermelding voortaan te staan op alle producten die gevoelig zijn voor de uitgroei van ziekmakende bacteriën. De THT vermelding geldt dan alleen voor producten die zonder risico op uitgroei van pathogene bacteriën houdbaar zijn tot de THT datum en waar alleen kwaliteitskenmerken als geur, smaak en kleur na deze datum achteruit kunnen gaan. Specifieke eisen voor de bewaartemperatuur en de houdbaarheidstermijn komen te vervallen.

Ter illustratie, een product als gerookte zalm dat langer houdbaar is dan vijf dagen, krijgt vanaf 1 juli een TGT-vermelding. Vóór 1 juli kon op dit product ook een THT-vermelding staan, terwijl dit een zeer bederfelijk product is.

In lijn met de Europese ‘Green Deal’
Een doel van de Europese ‘Green Deal’ is om consumenten betere informatie te geven over de houdbaarheid van producten om daarmee voedselverspilling tegen te gaan. Allereerst is een goed begrip van houdbaarheidsdata cruciaal voor een veilig gebruik van levensmiddelen. Daarnaast heeft duidelijke informatie over de houdbaarheid van een product ook invloed op de mate van verspilling van voedsel: een verkeerd begrip van de houdbaarheidsinformatie leidt tot het onnodig weggooien van voedsel. Deze aanpassing van de Nederlandse wet is dan ook een belangrijk resultaat van de ‘Green Deal’.

De rol van de producent
Producenten spelen een belangrijke rol in een veilig gebruik van voedsel door de consument én in het tegengaan van voedselverspilling. Zij helpen de consument met duidelijke informatie over de houdbaarheid van een product door deze correct, concreet en consequent op het etiket toe te passen. Hierdoor kunnen consumenten een product veilig bewaren en gebruiken. Bovendien wordt het onnodig weggooien van voedsel voorkomen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur