CAPS 2021, wat waren de voornaamste afwijkingen?
Bij de klanten van KTBA worden jaarlijks een behoorlijk aantal audits afgenomen. Door de resultaten van de verschillende audits te analyseren, krijgen we een goed beeld van de afwijkingen die binnen de verschillende sectoren worden opgemerkt. Kijkt u mee?

Met stip op nummer 1 staan nog steeds de basisvoorwaarden. 48% van het totale aantal afwijkingen bij onze klanten gaan hierover. Zoomen we hier dieper op in, dan zien we dat voornamelijk de volgende twee zaken de nodige aandacht vragen: de afwijkingen bij de maatregelen ter voorkoming van kruisbesmetting en de geschiktheid en het onderhoud van apparatuur. Daarnaast worden ook verschillende afwijkingen vastgesteld op reiniging, ontsmetting en ongediertebestrijding. 50% van de audit vindt op de productievloer plaats. Tijdens de rondgang ligt er een duidelijke focus op het voorkomen van (kruis)besmettingen van het product. Zeker als dit een risico vormt voor de voedselveiligheid. Om dergelijke afwijkingen te reduceren kan een geplande ‘onaangekondigde audit’ op de werkvloer, uitgevoerd door een onafhankelijke auditor, helpen. De certificering hangt er dan niet vanaf, maar geeft wel een goede tussentijdse momentopname.

Naast afwijkingen op de basisvoorwaarden worden er door de kwaliteitsmanager veel afwijkingen geschreven op grond van validatie, verificatie en verbeterplan. De trend is dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan oorzaakanalyses (Root Cause Analysis) en trendanalyses. Het blijkt in de praktijk nog best lastig om de kern van het probleem bloot te leggen, de juiste verbeteracties op te stellen en vooral om ze ook uit te voeren. Het goed toepassen van de PDCA-cirkel is hierbij een handig hulpmiddel.

13% van de totale afwijkingen zijn geschreven op de verschillende Gevarenidentificatie en Risicobeoordelingen. Hier gaat het vooral mis in de onderbouwing van de risico’s, het vaststellen van geschikte maatregelen en het juist opvolgen van de benoemde beheersmaatregelen. Het juist toepassen van validatie en verificatie kan helpen bij het opstellen van beheersmaatregelen en het aantoonbaar beheersen van de maatregelen.

KTBA ziet een stijging in het aantal afwijkingen op de implementatie (10% in 2021 t.o.v. 5,5% in 2020). Het is belangrijk dat het handboek en de praktijk steeds op elkaar zijn afgestemd. Ondanks de stijgende aandacht voor de voedselveiligheidscultuur worden er in verhouding door de kwaliteitsmanager bij onze klanten weinig afwijkingen geschreven op dit onderwerp.

Wat was de impact van IFS 7.0 ten opzichte van 6.1?

In 2021 werd de nieuwe IFS 7 norm geïntroduceerd. Als we de resultaten van IFS 7.0 naast die van IFS 6.1 leggen, zien we dat er gemiddeld meer afwijkingen op de nieuwe norm worden geschreven. (12 afwijkingen per audit voor IFS 7 t.o.v. 10 afwijkingen per audit voor IFS 6.1). Opvallend is ook het verschil in de A-, B-, C-, en D-waardering. Er zijn geen B-afwijkingen, dat zijn te verwachten afwijkingen, meer genoteerd, maar wel meer C- en D-afwijkingen. Dus potentiële afwijkingen worden als concrete afwijkingen aangemerkt. De scores zijn daarmee gemiddeld 2% gezakt en dat kan net het verschil zijn tussen higher level en foundation level. Met betrekking tot de categorieën afwijkingen is er nauwelijks verschil met het bovenstaand totaalbeeld. Ook voor IFS 7.0 geldt dat de meeste tekortkomingen worden geschreven op de basisvoorwaarden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur