Tijdreizen met kwaliteitsmanagement

Meer dan de kwaliteit van het product

Om te weten welke richting het kwaliteitsmanagement op gaat, nodigen we u uit om samen eventjes terug te blikken. Kwaliteitsmanagement bestaat al sinds het ontstaan van de handel in voedingsproducten. Als consument wil je er immers op kunnen vertrouwen dat de voeding die je tot je neemt voldoet aan de eisen van voedzaam en veilig. Toch duurde het tot ver in de 20e eeuw voordat ook de overheid op dit vlak van zich liet horen.

Die liet dus behoorlijk lang op zich wachten. Pas aan het einde van de 20e eeuw kwam de regelgeving echt op gang. Mede veroorzaakt door de opkomst en groei van de bio-industrie, de kritische consument, de groei van de huismerken, de globalisering van de voedselketen, enz. De productie van voedsel is het afgelopen decennia enorm veranderd. Waren er 40 jaar geleden nog veel ambachtelijke winkels, inmiddels hebben de grote retailers de slag om de consument gewonnen.

Health

Op de vraag waar we nu met kwaliteitsmanagement staan, kunnen we niet om de volgende ontwikkelingen heen: een steeds groter aandeel ziet toe op de gezondheid (HEALTH) van de consument. De consument vertrouwt niet meer blindelings erop dat het eten dat hij tot zich neemt gezond is.

Taste

Een andere ontwikkeling is die van de smaak (TASTE). Er is duidelijk aangetoond dat de smaak van de consument verandert. Dat betekent dat producenten continu bezig moeten zijn met het ontwikkelen van nieuwe recepten die aansluiten bij de smaak van de consument. Nieuwe producten en recepten vragen op hun beurt om nieuwe grondstoffen, denk daarbij aan insecten, kweekvlees, enz. Als kwaliteitsmanager moet je de nieuwe risico’s en gevaren helder in beeld hebben en beheersen.

Compliance

De derde ontwikkeling die we herkennen is die van COMPLIANCE. Enerzijds is dat het voldoen aan wet- en regelgeving, maar anderzijds gaat COMPLIANCE veel verder dan voldoen aan de minimale eisen van de wet. Recentelijk is de EU met een Farm To Fork policy gekomen. Deze ziet toe op een beleid waarbij ook rekening moet worden gehouden met de impact die de productie heeft op het milieu. Maar dat niet alleen. Ook de onderwerpen voedselafval (Food Waste) en voedselverlies (Food Loss) worden in het beleid meegenomen, als ook de manier waarop de productie en de logistieke keten zijn vormgegeven en onderhevig zijn aan verandering.

Sociale verantwoordelijkheid

Al met al zien we door de jaren heen de rol van de kwaliteitsmanager steeds meer veranderen. Waren we eind vorige eeuw vooral bezig om de kwaliteit van ons product te waarborgen, vandaag de dag zijn we ook verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, de transparantie van de keten, de ontwikkeling van het product naar gezond en voedzaam én de communicatie met betrekking tot de sociale verantwoordelijkheid die een voedingsmiddelenproducent dient te dragen.

QA Online

KTBA weet feilloos op deze ontwikkelingen te anticiperen. Mede om die reden wordt door KTBA veel geïnvesteerd in digitale oplossingen. Qa online volgt daarin het productieproces van grondstof tot eindproduct. Met onze digitale oplossing QA Online ondersteunen we de QA manager met betrekking tot de vereisten van transparantie en beheersing van gevaren en risico’s.

Business Assurance

Business Assurance (BA) ziet toe op de strategische keuzes die binnen iedere organisatie gemaakt moeten worden, zodat de continuïteit van levering gewaarborgd is. Met onze dienstverlening op het gebied van veiligheid en gezondheid helpen we onze klanten om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. En last but not least hebben we experts in huis die u kunnen ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Graag nodigen wij u uit om op ongedwongen wijze kennis op te doen over deze thema’s binnen dit kleurrijke MaQazine.
We wensen u veel leesplezier!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur