We hebben er écht verstand van!

De trein waarop de nieuwe Business Assurance (BA) service van KTBA zich eerder bevond, bleek te theoretisch. Dus stapten de knappe koppen van KTBA over op een ander spoor. ‘Hiermee ontstijgen we het huidige consultancy aanbod in de food sector’, zegt Arjan van Heerde (44), Sales Leader BA. ‘Geen vraag is ons te complex.’

Hoe gaat het met de tak Business Assurance?

‘Heel goed. De tool die we voor onze klanten gebruikten om organisaties door te lichten, bleek te algemeen en te theoretisch. We hebben die zodanig verder ontwikkeld dat we naar een hoger niveau zijn gegroeid en nu meer denken vanuit de klant. Bij dit niveau horen ook andere consultants. Mensen die strategisch met klanten op directieniveau kunnen meedenken en de kar trekken als het echt complex wordt.’

Wat betekent dit in de praktijk?

‘Dat we hiermee het huidige aanbod in de markt ontstijgen op QA niveau van concurrenten. We spelen in op zaken die voor de klant echt belangrijk zijn, denk aan het bieden van ondersteuning met betrekking tot reputatiemanagement of zaken die de bedrijfscultuur raken. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook actief in het herstructureren van QA/QC en labelling afdelingen van onze klanten. Geen vraag is ons te complex. We hebben er écht verstand van!’

Overstappen op een andere trein, ging dat makkelijk?

‘De grootste struggle is intern geweest. Wij zijn immers dat QA kantoor dat al 25 jaar een QA specialist reputatie heeft in de markt en intern ook zo georganiseerd was . Dit heeft voor een sterke profilering gezorgd en dat is goed. Waar we echter tegenaan liepen is dat we organisatorisch niet op deze tak van sport waren ingericht. Ook hierin hebben we veel stappen gemaakt. Dat is nog steeds een mooi proces. Je mag bij KTBA pionieren. Er is ruimte voor ons allemaal om te zoeken en te vinden. We leren veel, maken fouten, sturen bij en zijn daarin succesvol. Dit geldt ook voor onze andere vestigingen in België en Denemarken, we groeien hard.’

Mooie processen kennen ook frustraties. Wat was de jouwe?

‘Soms denk ik: jongens, het is geen rocket science. We kunnen onszelf toch wel zodanig organiseren dat het aansluit bij onze nieuwe missie? Maar ik fluit mezelf direct terug wanneer deze gedachte zich aandient, haha. Dan realiseer ik me dat strategische trajecten nu eenmaal complexer zijn. Op een hoger level opereren vraagt om een langere adem, maar gelukkig ben ik daar wel van.’

Waar staat BA over vijf jaar?

‘We willen dat BA net zo’n grote tak wordt als QA binnen KTBA. Sterker nog, hoe mooi zou het zijn als we deze twee takken in de toekomst met elkaar kunnen verweven. Het leuke is dat we dat nu al voorzichtig aan het doen zijn. Dit zorgt voor een sterkere binding met klanten en in een samenwerking waarin we veel voor hen kunnen betekenen. Hier blijven we sowieso aan werken: onze services verbreden op een hoger niveau zodat we nóg meer voor onze klanten kunnen doen.’

Begeleiding & Advies


Arjan van Heerde
Sales leader Business Assurance

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Business Assurance voor uw bedrijf, dan kan KTBA u nader informeren en begeleiden.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur