BRCGS for agenter og mæglere UDGAVE 3

De vigtigste ændringer

Introduktion

Ved gennemgang og omskrivning af standarden har BRCGS forsøgt at fokusere på nogle få nøgleområder, hvor standarden skulle revideres for at tage højde for udviklingen i produktsikkerhedsspørgsmål.

De fleste krav er forblevet uændrede eller er blevet ændret en smule for præcisering. Fokus for ændringerne er på nogle få nøgleområder, såsom forebyggelse af svindel, leverandørgodkendelsesmekanismer, hændelseshåndtering og implementering af effektive korrigerende handlinger, herunder udførelsen af rodårsagsanalyse. Derudover er hele standarden tilpasset de nye GFSI-krav (blandt andet er fødevareforsvar og produktægthed tilføjet).

FSMA

UDGAVE 2 af standarden introducerede et ekstra frivilligt modul om FSMA. Dette modul er blevet revideret og opdateret til UDGAVE 3. Modulet er frivilligt; når virksomheden ansøger om certificering for modulet, skal alle relevante krav fra standarden (afsnit 1-5) dog være opfyldt, udover alle krav, der er anført i modulet.

Ændringer i revisionsprotokollen er

  1. at der nu er mulighed for en blandet varslet revision. Denne annoncerede revision giver CB mulighed for at overveje, hvilke krav i standarden, der kan revideres ved hjælp af IKT til at udføre en fjernvurdering.
  2. at det nu er muligt at anvende nogle begrænsede undtagelser fra standardens anvendelsesområde.
  3. at revision af yderligere kontorlokaliteter er blevet revideret og forenklet.
  4. at der er en protokol for fjernrevisioner.

Ændringer i standardkrav mellem version 2 og 3

Nedenfor er en kort oversigt over vigtige ændringer i standardkravene mellem version 2 og 3.

 

Kapitel 1 Inddragelse af ledelsen

Der er tilføjet en ny klausul (1.1.2) vedrørende produktsikkerhedskultur

 

Kapitel 3 Produktsikkerhed og kvalitetsstyringssystem

 Ordet “dokumenteret” er ikke inkluderet i alle klausuler i standarden; steder

skal dog have dokumenterede politikker, procedurer, vurderinger, optegnelser mv.

Der er et tillæg, når dokumenter opbevares i elektronisk form.

 

Interne revisioner

Der er sket en ændring i kravene til et effektivt internt revisionsprogram for at tydeliggøre, at det er et vigtigt værktøj til produktsikkerhedsstyring og håndhævelse. Intern revision skal indeholde dokumentation for både overensstemmelse og afvigelse, og der tilføjes forebyggende foranstaltninger til kravet.

 

Sporbarhed

Da der er specifikke lovkrav med hensyn til sporbarhed i nogle lande, er dette tilføjet standarden.

Korrigerende og forebyggende handlinger

Rodårsagsanalyse og forebyggende indsats er vigtige aspekter af hændelseshåndtering og er blevet tilføjet. Der bør være en plan for at udføre grundlæggende rodårsagsanalyse og løbende forbedringer for at forhindre gentagelse, og timingen af nøgleaktiviteter bør registreres.

Metoden til kommunikation med CB i tilfælde af en hændelse er ændret.

 

Kapitel 4 Håndtering af leverandører og outsourcede ydelser

 Det er tilføjet, at risikoanalysen skal være opdateret, og det er angivet, hvornår den skal opdateres.

Tillæg til leverandørvurderinger og leverandørundersøgelse er på plads for at sikre overholdelse af GFSI (tilføjelse af en fødevareforsvar og produktægthedsplan)

Begrebet “leverandør af tjenester” er blevet ændret til “tjenesteudbydere”.

 

Kapitel 5 Personale

Alle medarbejdere har brug for uddannelse, der er relevant for deres rolle. Stedet er ansvarligt for at bestemme hvilke typer og indhold, der er passende for hver rolle. Derfor, er ‘relevant’ ved 5.1.1. blevet fjernet. Autenticitet og lovlighed er blevet tilføjet til medarbejdernes kompetencer for at imødekomme standardens omfang (GFSI)

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur