Update Kenniscentrum KTBA

Wat moet u weten?
Binnen KTBA is het Kenniscentrum van cruciaal belang. Het Kenniscentrum besteed veel tijd en aandacht aan bijhouden van kennis, het verzamelen van nieuwe kennis en het opleiden en bijscholen van onze collega’s. Met deze actuele kennis kunnen onze collega’s onze klanten nog beter helpen.

Op deze pagina van het MaQazine geven we, u als klant, een korte update van de belangrijkste nieuwsfeiten.

Update
 • In juni/juli 2021 is er een nieuwe subversie 3.1 van IFS Broker verschenen met een bijbehorende doctrine ter vervanging van 3.0. IFS moest deze stap nemen om ervoor te zorgen dat de norm voldoet aan de GFSI Benchmarking Requirements 2020.1 en aan deze criteria om daarna erkend te blijven. In versie 3.1 wordt het scoringssysteem grotendeels gelijk aan het scoringssysteem van IFS Food versie 7. Kleine aanpassingen hebben betrekking op het deel voor accreditatieinstellingen in deel 3 van de norm en op aanpassingen in de rapportage. Het uitvoeren van onaangekondigde audits voor IFS Broker audits blijft – net als in de huidige versie – optioneel voor geauditeerde bedrijven.

 • EFSA heeft een risicobenadering voor houdbaarheid van levensmiddelen ontwikkeld.
  DEEL 1 Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking) en
  DEEL 2 Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)

 • Verordening (EU) 2021/741 betreffende door Denemarken aangemelde nationale bepalingen inzake de toevoeging van nitriet aan bepaalde vleesproducten.8.3.1 Niet-warmte-behandelde vleesproducten: Totaal 60 mg/kg. Maar voor gefermenteerde salami’s in totaal 100 mg/kg.8.3.2 Warmte-behandelde vleesproducten: Totaal 60 mg/kg. Voor volledig geconserveerde of half-geconserveerde producten in totaal 150 mg/kg. Voor rullepølse (worst van opgerold vlees) in totaal 100 mg/kg. Voor traditionele Deense gehaktballen en leverpaté 0 mg/kg.8.3.4 Traditioneel vervaardigde gezouten vleesproducten waarvoor specifieke bepalingen inzake nitrieten en nitraten gelden: Totaal 60 mg/kg. Voor bacon van het type Wiltshire en daaraan gerelateerde producten in totaal 150 mg/kg. Voor traditionele gezouten ham (spegeskinke) en aanverwante producten 150 mg/kg.Voor veel soorten vleesproducten gelden dus lagere maximumgehalten voor nitrieten (E 249 en E 250) van 60 mg/kg, terwijl de overeenkomstige maximumgehalten van Verordening (EG) nr. 1333/2008 100 of 150 mg/kg bedragen.Interessant is punt 26: De conclusies van het dossieronderzoek onder de lidstaten, het ad-hoc onderzoek over het gebruik van nitrieten door het bedrijfsleven, de herbeoordeling door de EFSA en de door Denemarken verstrekte gegevens moeten door de Commissie in aanmerking worden genomen bij een mogelijke herziening van de maximumgehalten voor nitrieten in het kader van Verordening (EG) nr. 1333/2008. Deze herziening van de maximumgehalten voor nitrieten wordt momenteel besproken met de lidstaten.

 • Nieuw Koninklijk Besluit van 30 mei 2021 betreffende room ter vervanging van de oude KB van 23 mei 1934 houdende het reglement op handel in room. In de nieuwe versie zijn de definities van room gewijzigd.

 • In juli heeft IFS de nieuwe versie van hun verpakkingsstandaard PACsecure versie 2 Deze PACsecure norm voldoet aan de GFSI eisen. De standaard is ontwikkeld door de Packaging Consortium in Canada (PAC), het Canadese Food Inspection Agency en IFS.IFS PACsecure versie 2 geeft eisen voor het beheren van de kwaliteit en veiligheid van verpakkingsmaterialen en de naleving van regelgeving en klantvereisten. De norm kan worden toegepast bij bedrijven die verpakkingsmaterialen (primair en of secundair) produceren voor voedingsmiddelen, cosmetica, producten voor persoonlijke hygiëne en huishoudproducten.Audits naar IFS PACsecure versie 2 zijn mogelijk vanaf 3 januari 2022. Versie 2 wordt verplicht vanaf 3 mei 2022 (IFS PACsecure wordt vooral toegepast in de USA en Canada. In Nederland komt op dit moment de norm nauwelijks voor)

 • Op 24-6-2021 heeft de NVWA een “Meerjaren agenda” gepubliceerd waarin de strategische koers staat voor de belangrijke thema’s van het toezicht. De NVWA beschrijft welke relevante trends en ontwikkelingen zij zien, wat de belangrijkste prioriteiten zijn en welke richting de NVWA wil inslaan. Hierbij gaat het om het voorkomen van onaanvaardbare risico’s of het verkleinen ervan.Er staan 7 publieke belangen centraal: 1. Voedselveiligheid, 2. Productveiligheid,
  1. Plantgezondheid, 4. Natuur en milieu, 5. Diergezondheid, 6. Dierenwelzijn en
  2. Ontmoedigen van tabaks- en alcoholgebruik.

 • Europese Commissie (EC) publiceert geharmoniseerde aanpak voor ethyleenoxide in samengestelde voedingsmiddelen (E410). De NVWA wijst producenten en verkopers van levensmiddelen erop dat de EC een geharmoniseerde aanpak heeft gepubliceerd aangaande ethyleenoxide in samengestelde levensmiddelen. Het gaat hier volgens de NVWA om samengestelde producten die het additief E410 bevatten. Van additief E410 is volgens de NVWA bekend dat het de MRL van 0,1 mg/kg ethyleenoxide overschrijdt. Volgens de NVWA wordt het beleid door alle Europese landen gehanteerd. Producenten die verontreinigd E410 in hun samengestelde levensmiddelen hebben verwerkt, moeten deze volgens het nieuwe beleid terugroepen tot en met de consument. De voedselautoriteit zal er naar eigen zeggen op toezien dat meldingen die vanaf 17 juli bij de NVWA binnenkomen volgens de nieuwe afspraken worden afgehandeld en dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen hierin.

 • Etikettering van voeding behandeld met “regerated ‘clean smoke’”. Er is al veel discussie geweest over smoke technieken. Deze techniek is een smoke flavour techniek en moet op de ingrediëntenlijst: ‘Smoked with smoke flavourings’.

 • Aanduidingen houdbaarheidsdata (THT en TGT) gaan op de schop. Voor houdbaarheidsdata op voedingsmiddelen bestaan twee varianten: de THT (tenminste houdbaar tot) en de TGT (te gebruiken tot). Maar wanneer gebruik je welke als producent? In juli 2022 gaan de regels daaromtrent veranderen. Tijdens de digitale Food Law Update van VMT op 8 juni kondigde Ana Viloria, senior policy officer van het ministerie van VWS de aanstaande wijzigingen in houdbaarheidsdata aan. Naar verwachting wordt het aangepaste besluit op 1 januari 2022 gepubliceerd en treedt het op 1 juli 2022 in werking.

 • Er komt vanaf 1 juli 2022 een nieuw waarschuwingsetiket voor de voedselveiligheid van vers pluimveevlees. Tijdens de digitale Food Law Update van VMT op 8 juni kondigde Ana Viloria, senior policy officer van het ministerie van VWS, de aanstaande wijzigingen het waarschuwingsetiket op pluimveevlees aan.

 • Op 31 december 2022 wordt er statiegeld, € 0,15 per metalen drankverpakking, op metalen drankverpakkingen ingevoerd. Dit geschiedt met het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen. Met deze regeling wordt de Regeling beheer verpakkingen gewijzigd en worden bepalingen omtrent statiegeld op metalen drankverpakkingen toegevoegd.

 • Materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, gemaakt uit bamboevezels en melamine, zijn niet langer toegelaten op de Europese markt.Sinds enige tijd heeft de consument in de winkels een rijke keuze aan vaatwerk en keukengerei dat bamboevezels bevat. Deze producten worden vaak gebruikt als alternatief voor wegwerpvaatwerk of ook nog als een “meer natuurlijk” alternatief voor bepaald keukengerei vervaardigd uit melamine, zoals bordjes voor kinderen. Nochtans, vaatwerk gemaakt van bamboevezels bestaat niet altijd voor 100% uit bamboe! Meestal wordt een polymeer, meestal melamine, toegevoegd aan deze bamboevezels. Welnu, elk materiaal dat melamine bevat, zelfs in zeer kleine hoeveelheden, wordt als kunststof beschouwd en moet dus voldoen aan de voorschriften van de EU-wetgeving betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (Verordening (EU) 10/2011). Op basis van deze EU-wetgeving is bamboe niet toegelaten voor de vervaardiging van dergelijke producten.Geharmoniseerde acties op Benelux-niveau, met het oog op de harmonisatie zijn de partners van deBenelux een gemeenschappelijke verklaring overeengekomen. Dit verbod zal dus vanaf het tweedekwartaal van 2021 worden gecontroleerd door de 3 landen.

 • De NVWA heeft een informatieblad over Tracering en etikettering vlees Het doel van dit informatieblad is artikelen uit de Europese Verordeningen met betrekking tot tracering en herkomst-etikettering voor vlees te bundelen voor exploitanten van slachthuizen, uitsnijderijen en koel- vrieshuizen die BtoB leveren.

 • BRCGS Food Standard Issue 9 is in ontwikkeling. De draft komt uit in december 2021, publicatie in augustus 2022 en audits worden verwacht per februari 2023.

 • Aan het Nederlandse warenwetbesluit gereserveerde aanduidingen is een lid toegevoegd over de aanduiding natuurazijn: “De aanduiding natuurazijn mag uitsluitend worden gebezigd voor een vloeibare waar als bedoeld in het eerste lid die wordt verkregen door een alcoholische en een azijnzure fermentatie van eet- of drinkwaren van agrarische oorsprong. ” De wijziging is in werking getreden per 01-07-2021.

 • Lang verwacht document stelt ondubbelzinnig vast: SARS-CoV-2 virus is geen voedselveiligheidsrisico. Het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt is geen voedselveiligheidsrisico. Dit blijkt uit een nieuwe leidraad van de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties (VN). Lang verwacht document stelt ondubbelzinnig vast: SARS-CoV-2 virus is geen voedselveiligheidsrisico (update) Deze leidraad, die begin augustus 2021 verscheen, vervangt het interim-document van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de FAO dat sinds april 2020 van kracht was.

 • De Hygiënecode Aanvoer levende tweekleppige weekdieren 2021 wordt goedgekeurd als hygiënecode, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. Het besluit van 9 oktober 2009 wordt ingetrokken en dit nieuwe besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

 • Europese Commissie verlaagt toegestane maximumgehalten voor cadmium en lood in voedingsmiddelen. Om kankerverwekkende stoffen in levensmiddelen terug te dringen komen er lagere, toegestane maximumgehalten voor cadmium en lood in diverse levensmiddelen waaronder die voor baby’s, groenten en fruit. Dit maakte de Europese Commissie onlangs bekend. Voor lood zullen de maatregelen gelden vanaf 30 augustus en voor cadmium vanaf 31 augustus. Het besluit maakt onderdeel uit van het EU-actieplan voor kankerbestrijding.

KTBA MaQAzine 10 september 2021

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur