Focus en intensivering

HET NVWA past zich aan

Door: KTBA Kenniscentrum

Het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) is steeds meer kennisgedreven en risicogericht. Het laat bovendien zien dat het graag samenwerkt. De organisatie lijkt de adviezen vanuit de WWR rapportage uit 2013 namelijk ter harte genomen te hebben. Kortom, positief nieuws dus.

Bovenstaande blijkt uit zowel de meerjarenplanning van het NVWA ( https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/organisatie/meerjarenagenda#nvwmrjrngndStart ) als uit de onlangs gepubliceerde risicobrief vanuit BuRO ( https://www.nvwa.nl/documenten/nvwa/organisatie/hoe-de-nvwa-werkt/publicaties/risicobrief-buro-2021).

Publieke belangen
Het BuRO adviseert om te focussen op zowel (on)beheerste risico’s als ook op risico’s die nog onvoldoende in zicht zijn. De focus is vooral gericht op bedreiging van de publieke belangen waar uiteraard voedselveiligheid en consumentenvertrouwen er enkele van zijn. Ook wordt gesproken over intensivering van het inzetten op data- en informatiemanagement.

Verschuiving
We zullen in de toekomst bij gevaren met een laag effect een verschuiving zien van handhaving naar risicocommunicatie. Bij gevaren met een hoog effect zal handhaving echter nodig blijven. Daarnaast zal het NVWA in de toekomst nóg meer gebruik maken van derden voor de reguliere handhaving. Op dit moment gebeurt dit al met het COKZ en SKAL.

Chemische gevaren
In de bijlagen van de risicobrief worden voornamelijk microbiële en chemische gevaren besproken. Het is goed om te horen dat bij bijvoorbeeld chemische gevaren er plannen zijn om meer te focussen op diervoeders, zodat onderzoek en handhaving eerder in de keten kan plaatsvinden.

Enthousiast
Al met al grote plannen binnen het NVWA. Uiteraard zijn wij hier enthousiast over. We staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving in het belang van de voedselveiligheid, het hart van ons vak. We zien de veranderingen dan ook met nieuwsgierigheid tegemoet.

We bereiden ons voor op de anderhalve-meter-economie

Lees meer over de anderhalve-meter-samenleving en ARBO

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur