Opdatering fra Videncentret

Hvad skal du vide?
Videncentret er centralt for QMS-Consult. Videnscentret bruger meget tid på at opdatere viden, indsamle ny viden og træne vores kollegaer. Med opdateret viden kan vores kollegaer hjælpe kunderne endnu bedre.

På denne side af MaQazine giver vi dig som kunde en kort opdatering af de vigtigste nyheder.

Update
 • I juni/juli 2021 blev en ny subversion 3.1 fra IFS Broker udgivet med en tilhørende doktrin, som erstatter version 3.0. IFS måtte foretage dette skridt for at sørge for at standarden opfylder GFSI Benchmarking Requirements 2020.1 og dennes kriterier for at forblive godkendt. I version 3.1 forbliver pointsystemet stort set det samme som IFS Foods’ pointsystem version 7. Mindre ændringer vedrører delen med akkrediteringsorganer i del 3 af standarden og ændringer i rapporteringen. Udførelse af uanmeldte audits for IFS Broker-audits forbliver – som i den nuværende version – valgfri for auditerede virksomheder.

 • EFSA har udviklet en risikoberegning for fødevarers holdbarhed.
  DEL 1 Guidance on date marking and related food information: del 1 (date marking) ogDEL 2 Guidance on date marking and related food information: del 2 (food information)

 • Forordning (EU) 2021/741 vedrørende nationale bestemmelser angående tilsætning af nitrit i visse kødprodukter, som Danmark har anmeldt.8.3.1 Ikke-varmebehandlede kødprodukter: Total 60 mg/kg. Men for fermenterede salamier totalt 100 mg/kg.8.3.2 Varmebehandlede kødprodukter: Totalt 60 mg/kg. For helt konserverede eller halvt-konserverede produkter totalt 150 mg/kg. For rullepølse totalt 100 mg/kg. For traditionelle danske  frikadeller og leverpostej 0 mg/kg.8.3.4 Traditionelt fremstillede og saltede kødprodukter, hvor specifikke bestemmelser med hensyn til nitritter og nitrater gælder: Totalt 60 mg/kg. For bacon af Wiltshire-typen og relaterede produkter totalt 150 mg/kg. For traditionelt saltet skinke (spegeskinke) og relaterede produkter 150 mg/kg.Der gælder altså en lavere grænseværdi for nitritter i mange slags kødprodukter (E 249 og E 250) fra 60 mg/kg, mens de tilsvarende grænseværdier fra Forordning (EG) nr. 1333/2008 er 100 eller 150 mg/kg.Punkt 26 er interessant: Konklusionerne fra dossierundersøgelsen under medlemslandene, ad-hoc-undersøgelsen vedrørende brug af nitritter i erhvervslivet, EFSA’s reevaluering og de data, som Danmark har fremlagt, skal tages i betragtning af Kommissionen ved en mulig revision af grænseværdierne for nitritter i henhold til Forordning (EG) nr. 1333/2008. Denne revision af grænseværdierne for nitritter bliver på nuværende tidspunkt diskuteret af medlemslandene.

 • I juli har IFS publiceret den nye version af deres emballagestandard PACsecure version 2. PACsecure-standarden lever op til GFSI’s krav. Standarden er udviklet af Packaging Consortium i Canada (PAC), Canadese Food Inspection Agency og IFS.
  IFS PACsecure version 2 stiller krav til håndteringen af kvaliteten og sikkerheden på emballage og overholdelse af lovgivning og kundekrav. Standarden kan anvendes på virksomheder, som producerer indpakningsmaterialer (primære og/eller sekundære) til fødevarer, kosmetik, personlig hygiejne-produkter og husholdningsprodukter.Auditering af IFS PACsecure version 2 er mulig fra 3. januar 2022. Version 2 bliver obligatorisk fra 3. maj 2022 (IFS PACsecure bruges hovedsageligt i USA og Canada. Den bliver på nuværende tidspunkt meget sjældent brugt i Holland).

 • Mærkning af fødevarer, som er behandlet med “regerated ‘clean smoke’”. Der har allerede været meget diskussion om rygningsteknikker. Denne teknik er en smoke flavour-teknik og skal stå på ingredienslisten: ‘Smoked with smoke flavourings’.

 • Angivelser af holdbarhedsdatoer (“bedst før” og “mindst holdbar til”) bliver skrottet. Der findes to varianter for angivelse af holdbarhedsdatoer på fødevarer: “Bedst før” og “mindst holdbar til”. Men som producent, hvornår bruger du så hvad? Reglerne herom ændres i juli 2022. Det forventes, at den ændrede beslutning publiceres den 1. januar 2022 og træder i kraft den 1. juli 2022.

 • Fra 1. juli 2022 kommer der en ny advarselsetiket for fødevaresikkerhed for friskt kød fra fjerkræ.

 • Materialer som er lavet af bambusfibre og melamin, og er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, er ikke længere tilladt på det Europæiske marked.I nogen tid har forbrugere kunnet vælge mellem en masse service og køkkenudstyr, som indeholder bambusfibre. Disse produkter bruges ofte som alternativ til engangsservice og endda som et “mere naturligt” alternativ for særligt køkkenudstyr fremstillet i melamin, såsom børnetallerkner. Men service fremstillet af bambusfibre er dog stadig væk ikke lavet 100% af bambus! For det meste tilsættes der en polymer, sædvanligvis melamin, til bambusfibrene. Ethvert materiale, som indeholder melamin, selv i meget små mængder, betragtes som plastik, og skal derfor leve op til kravene i EU-lovgivningen vedrørende plastikmaterialer og -genstande, som skal have kontakt med fødevarer (Forordning EU) 10/2011). På basis af denne EU-lov er det ikke tilladt at bruge bambus i produktionen af den type produkter.Harmoniserede tiltag på Benelux-niveau, med henblik på harmonisering, har Benelux-partnerneaccepteret i fælles forklaring. Forbuddet bliver derfor kontrolleret af 3 lande fra andetkvartal 2021.

 • BRCGS Food Standard Issue 9 er under udvikling. Kladden udkommer i december 2021, publiceringen i august 2022 og audits forventes i februar 2023.

 • Et længe ventet dokument fastslår entydigt: SARS-CoV-2 virus udgør ingen fødevarerisiko. Coronavirus som forårsager COVID-19 udgør ingen fødevarerisiko. Det fremgår af en ny retningslinje fra de Forenede Nationers (FN) Fødevare- og Landbrugsorganisation. Det længe ventede dokument fastslår entydigt: SARS-CoV-2 virus udgør ingen fødevarerisiko (opdatering). Denne retningslinje, som udkom i begyndelsen af august 2021, erstatter det foreløbige dokument fra Verdenssundhedsorganisation (WHO) og FAO som har været gyldigt siden april 2020.

 • Den Europæiske Kommission sænker tilladte grænseværdier for cadmium og bly i fødevarer. For at reducere indholdet af kræftfremkaldende stoffer i fødevarer, indføres der lavere grænseværdier for cadmium og bly i diverse fødevarer, herunder babymad, grøntsager og frugt. Det har den Europæiske Kommission offentliggjort for nylig. For bly gælder foranstaltningerne fra den 30. august og for cadmium fra den 31. august. Beslutningen er en del af EU’s handlingsplan for bekæmpelse af kræft.

Hold dig opdateret om tendenser og udviklinger

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur