En godt designet maskine eller produktionslinje forebygger kontaminering

Ofte kan årsagen til alvorlig kontaminering af fødevarer findes i designet eller installationen af de brugte maskiner. Dette kan undgås ved at medtage hygiejnekrav i designet og indretningen af produktionslinjen. Det vigtigste krav er, at maskiner, rør, kabler, apparatur og omgivelser er nemme at rengøre!

Ifølge Maskindirektivet, en lovgivning fra 1995, skal maskiner opfylde et antal hygiejneforskrifter. De direktiver, som er blevet opstillet af EHEDG har været input for dette Maskindirektiv og to vigtige standarder indenfor dette område: NEN-EN 1672-2 Maskiner til fødevaretilberedning – Almene basisregler – Del 2: Hygiejnekrav og ISO 14159 Maskinsikkerhed – Hygiejnekrav for design af maskiner. Disse standarder er stort set ens og meget vigtige for maskinfabrikanter indenfor food-industrien.

Det står maskinfabrikanten frit selv at finde på metoder, som opfylder Maskindirektivets krav, men ovenstående standarder kan dog understøtte i at opfylde alle tekniske krav. Fabrikanten har derudover flere udfordringer, da der heller ikke må være nogle uoverensstemmelser i forhold til anden lovgivning, såsom f.eks. ARBO, ATEX og krav m.h.t. elektrisk udstyr. Og udover de to nævnte almene standarder, findes der også talløse standarder for specifikke maskiner.

Der er kommet en ny version af NEN-EN 1672-2:2020

NEN-EN 1672-2 beskriver almene hygiejne- og rengøringskrav for maskiner, apparatur og dele (f.eks. rør) som bruges til fødevarerne og i fødevareindustrien. Kravene gælder for alle typer maskiner og tilhørende apparatur, hvor der kan opstå hygiejnerisici for forbrugeren. Udover fødevarer kan det omfatte farma- og kosmetikprodukter.

Denne standard blev revideret i december 2020. Her blev food-kravene for at opfylde denne standard betydelig skærpet for maskinfabrikanter. Udover, at listen med definitioner er blevet udvidet (mere end fordoblet) og hygiejnekravene er blevet grundigt revideret, er der endnu to drastiske ændringer:

 1. Den obligatoriske risikoanalyse skal formuleres på en ny og anderledes måde. Det betyder, at der skal udføres en udbredt ‘hygienic risk assessment’, hvor mulige farer reduceres ved for eksempel at ændre på designet og om nødvendigt, opstille en brugervejledning. Denne fremgangsmåde er ny og vil kræve en del mere tid og energi at implementere.
 2. Der er fastlagt nye krav for rengørbarhed. Det skal for eksempel meldes om et særligt middel er skadeligt for maskinen.

Denne tilpassede version har altså mere opmærksomhed rettet mod fødevaresikkerhed.

Hvad kan fødevareproducenten gøre

Alt ansvar ligger hos maskinfabrikanten, men hvad kan du som fødevareproducent gøre ved anskaffelse af en maskine eller produktionslinje for at vurdere om designet  eller installationen lever op til hygiejnekravene? En sikker produktionslinje sørger i sidste ende for sikre produkter!

På nuværende tidspunkt kigger mange virksomheder på CE-mærkningen ved køb af nyt udstyr. Men når det gælder fødevaresikkerhed, har denne mærkning ikke meget værdi. Betyder det, at du selv skal gennempløje hele NEN-EN 1672-2-standarden? Det er ikke alle, der er ekspert i maskiner, og der er mange fastlagte krav. Her er derfor en kort sammenfatning af et par vigtige punkter, som man kan være opmærksom på.

I standarden antages det, at der findes 3 overfladezoner på en maskine eller produktionslinje, og hver zone har andre krav (f.eks. forskellige materialer). Zonerne er

 • Food-zone: Maskinoverflader, som kommer i berøring med fødevarer. Eller der kan dryppe noget fra en overflade, som kan havne på produkktet/processen.
 • Stænk-zone: Der kan komme stænk fra fødevarer på disse overflader, men de kan ikke længere havne i produktstrømmen.
 • Ikke-food-zone: alle øvrige områder.

Derudover er fødevarernes art og placeringen i produktionslinjen vigtige udgangspunkter. Våde eller tørre produkter, våde eller tørre arbejdsomgivelser: Det kan have følger for kravene til maskinen.

Dog er der almene krav, som er nemme at tage stilling til, når der skal anskaffes en maskine, et apparat eller (en del af) en produktionslinje.

 • Food-zone: maskinoverflader skal leve op til Food Contact Materials-kravene (EG 1935/2004). De skal altså være nemme at rengøre og uigennemtrængelige, giftfri, ikke-absorberende, korrosionsbestandig og ikke have en negativ indflydelse på produkter.
 •  I stænk-zonen gælder det også, at det her skal være nemt at rengøre, uigennemtrængeligt, giftfrit, ikke-absorberende og korrosionsbestandig.
 • I ikke-food-zoner gælder, at det korrosionsbestandig eller behandlet herfor.
 • Glatte overflader, som gør det umuligt for produktrester at blive siddende.
 • Overgange mellem overflader skal være afrundede og strømlinede.
 • Svejsning skal udføres så hygiejnisk som muligt.
 • Undgå permanente sammenføjninger, døde rum og hjørner.
 • Undgå skruer, bolte, nitter, betjeningspaneler, knapper og kontakter i food-zonen.
 • Smøremidler må kun bruges udenfor food-zonen.
 • Maskinen skal være tilgængelig for rengøring og kontrol. Det gælder også for undersiden og monteringsmaterialer. Maskinen skal stå minimalt 10 cm over gulvet og mindre maskiner (bordmodeller) skal helst stå minimalt 5 cm over ‘bordet’. Vær også opmærksom på ergonomiske omstændigheder.
 • Maskinens basis og ben skal være tilgængelige og kunne rengøres. Huller og hulrum under benene skal være opfyldt.
 • Ingen hjul food-zonen og de skal kunne rengøres.
 • Ingen åbne, hule profiler til kabler og rør. Fleksible kabler og rør skal kunne bevæges og rengøres.
 • Der må ikke forefindes kabelbindere i maskinen, kabelbindere skal kunne udpeges.
 • Ventilationsåbninger i ikke-food-zonen, og de må ikke være rettet mod food-zonen.
 • Specifikke rengørings- og vedligeholdelsesanvisninger skal være medtaget i brugsvejledningen.
 • Vær opmærksom på de obligatoriske dele, der skal medleveres (se ramme for Maskindirektivet)

 

Udfordring
Med de skærpede krav i den nye standard udfordres maskinbyggere til at udvikle og sikre mere fødevaresikkerhed.
Det bliver stadig mere tydeligt for levnedsmiddelproducenter, hvilke krav de skal være opmærksomme på, så der træffes det rette valg ved anskaffelsen af en maskine eller produktionslinje. Sådan er der taget endnu et vigtigt skridt indenfor fødevaresikkerhed!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur