In het belang van werknemers

Dat moet je niet willen

Door: Henk van de Kemp

Arbeidsongevallen, je doet er alles aan als werkgever om die te voorkomen. En toch vinden ze meer dan eens op de werkvloer plaats, want de gemelde arbeidsongevallen liegen er niet om. Het ISZW onderzoekt ze elk jaar. Dat deed ze ook in 2020.

Uit dat recente onderzoek springen twee risico’s in het oog. Dat zijn dezelfde risico’s die wij veel tegenkomen bij onze klanten die werken met machines waarbij het vallen van hoogtes tot de meeste voorkomende ongevallen leidt.

Schokkend

Maar eerst wat harde cijfers op een rij: vorig jaar werden 3.655 arbeidsongevallen gemeld bij de inspectie. Maar liefst 54 werknemers zijn als gevolg van een dergelijk arbeidsongeval overleden. Nogal schokkend. Temeer omdat we in de veronderstelling leven dat anno 2021 de werkvloeren in ons land veilig zijn. Maar de realiteit wijst anders uit. Relatief veel ongevallen vinden overigens plaats in kleine bedrijven en wel in de industriële sector. De slachtoffers zijn relatief vaak uitzendkrachten.

Bewustwording

ISZW heeft de ongevallen en de gegevens over de beheersing van arbeidsrisico’s geanalyseerd en concludeert dat er winst valt te behalen bij het voorkomen van ongevallen. Deze kans zien we ook bij onze klanten, want risico’s worden vaak niet herkend of men accepteert zelfs een risico. De mogelijke gevolgen ervan voor het personeel moet je niet willen. Gelukkig zien we ook dat steeds meer klanten zich proactief opstellen en al goede maatregelen hebben genomen om het risico aan te pakken. Bewustwording van de eventuele gevolgen van een bedrijfsongevallenrisico is hierbij de eerste stap tot actie.

Maatregelen

Hoe voorkom je nu bedrijfsongevallen als deze? Uit de zojuist genoemde ongevalsanalyse blijkt dat het inventariseren van de gevaren de basis tot handelen is. Als eerste dien je te weten dat dit soort risico’s op de werkvloer een reële aanwezigheid zijn. Vervolgens kies je voor passende maatregelen om risico’s bij de bron weg te halen oftewel zoveel mogelijk te beperken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het afschermen van machines of het plaatsen van een kantelhek op de opening op de entresol. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer maatregelen te bedenken. Belangrijk is dat het voorkomen van bedrijfsongevallen begint bij de werkgever zelf. Hij is degene die verantwoorde, dus ook veilige keuzes voor zijn werknemers maakt. Deze keuzes worden door KTBA, expert op dit gebied, meegenomen in het totale plan van aanpak.

Veiligheid

Voedselveiligheid betreft niet alleen de veiligheid van voedsel, maar ook de werkomgeving waarin voedsel geproduceerd, verwerkt of verpakt wordt. In het belang van werknemers. Precies dit is ons specialisme.

Bron: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2021/07/28/monitor-arbeidsongevallen-2020

KTBA MaQAzine 07

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur