Update Kenniscentrum KTBA

Wat moet u weten?
Binnen KTBA is het Kenniscentrum van cruciaal belang. Het Kenniscentrum besteed veel tijd en aandacht aan bijhouden van kennis, het verzamelen van nieuwe kennis en het opleiden en bijscholen van onze collega’s. Met deze actuele kennis kunnen onze collega’s onze klanten nog beter helpen.

Op deze pagina van het MaQazine geven we, u als klant, een korte update van de belangrijkste nieuwsfeiten van afgelopen maanden en een vooruitblik.

Update
  • De IFS Food standaard V7 is uitgekomen in oktober 2020. Vanaf 01 maart 2021 kunnen bedrijven op vrijwillige basis al getoetst worden tegen IFS 7.0. Vanaf 01 juli 2021 is het verplicht voor alle bedrijven. Voor bedrijven die nu al werken met onaangekondigde audits, is de toetsing op IFS 7.0 verplicht vanaf 01 mei 2021.
  • De nieuwe Biologische wetgeving is een jaar uitgesteld en gaat pas in januari 2022 in werking
  • In november 2020 is de BRCGS Storage and &Distribution V4 uitgekomen. Opvallend is hierbij dat een groot aantal eisen vanuit de BRCGS Foodsafety V8 zijn overgenomen. Audits worden op basis van deze nieuwe norm uitgevoerd vanaf mei 2021. Ook hier is één op de drie audits onaangekondigd.
  • Vanaf 1 januari 2021 is een onaangekondigde audit VERPLICHT bij IFS Logistics.
  • Verordening (EU) 2020/1245 van de commissie van 2 september 2020 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Belangrijke wijziging is dat de migratielimieten voor primaire aromatische aminen (PAA’s) strenger zijn geworden.
  • Per 01-01-2021 moeten transport & opslag bedrijven ge-audit worden tegen het nieuwe basisvoorwaardeprogramma TS 22002-5:2019 i.p.v. de NTA8059:2016 die tot heden in gebruik is. Audits tot 31-12-2020 worden dus nog uitgevoerd op de oude PRP als de klant dat wil, echter de klant moet dit wel intern geïmplementeerd hebben in zijn eigen QMS per 1-1-2021.
Vooruitblik
  • Het nieuwe GMP+ schema wordt gepubliceerd op 1 maart 2021. Dit schema heeft een overgangsperiode van 3 jaar (na een voorbereidingsfase van een half jaar. De bedrijven hebben dus de tijd tot september 2024 om over te stappen naar dit nieuwe schema. De grote wijzigingen liggen in het feit dat de ISO 22000:2018 is gebruikt als leidraad en dat dus de HLS (High Level Structure) ook onderdeel van de GMP+ norm zal gaan uitmaken
  • Reminder: Op 3 juli 2021 gaat de SUP-wetgeving (Richtlijn 2019/904 Single use plastics) in. Voor producenten is het onderdeel van belang, waarbij er geen plastic wegwerpbestek meer in omloop mag worden gebracht, waarbij dit plastic wegwerpbestek geïntegreerd is in/bij producten
  • Naar aanleiding van een nieuwe GFSI-vereiste start ook BRC met onaangekondigde audits. Dit is in de praktijk op de hele sector en op alle GFSI-programma’s van toepassing. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de BRCGS-standaarden voor voeding, verpakking en opslag en distributie. Na de audits die dit jaar zullen plaatsvinden, zal de CI contact opnemen met de bedrijven om aan te geven of de volgende audit, die in 2022 moet plaatsvinden, onaangekondigd of aangekondigd zal zijn. Gedurende een cyclus van 3 jaar zal elke site één onaangekondigde audit ontvangen.
  • De Europese Commissie gaat allergenenmanagement een wettelijke basis geven. Aanleiding hiertoe is o.a. de “CODE OF PRACTICE ON FOOD ALLERGEN MANAGEMENT” van Codex Alimentarius. De Hygiëneverordening (EG) nr. 852/2004 zal hiervoor aangepast worden. Het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen gaat verplicht worden.

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur