Ondersteuning bij productinformatie retail

Etikettering van levensmiddelen na Brexit

Door: Jacqueline Hageman

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Hierdoor is tussen het VK en de EU een nieuwe handelsrelatie met nieuwe regels ontstaan. Per 1 januari 2021 is daarmee ook de levensmiddelenwetgeving van de EU niet langer van toepassing op het VK.
Waar moet u rekening mee houden?

Het VK is voor de EU voortaan een ‘derde land’ waarvoor geen vrij verkeer van goederen meer geldt. Wanneer een EU-lidstaat handel drijft met het VK, is er voortaan sprake van import en/of export. Op de Europese markt moeten producten uit het VK voldoen aan de EU wet- en regelgeving. En andersom, producten uit de EU op de Britse markt moeten voldoen aan de Britse wetgeving.

Wat verandert er?

Bestaande etiketten die voldoen aan de EU-wetgeving mogen tot en met 30 september 2022 op de Britse markt worden gebruikt. Daarna dienen de etiketten van een groot aantal productgroepen te worden aangepast aan de wetgeving in het VK.
Producten die uit het VK op de Europese markt worden afgezet, dienen te blijven voldoen aan de EU-wetgeving. Dit heeft een aantal directe gevolgen voor de etikettering van levensmiddelen:

  •  Voortaan komt op het etiket van een product uit het VK het adres van de Europese importeur te staan. Degene die een levensmiddel in de EU invoert is immers verantwoordelijk voor de informatie op het etiket als de exploitant van het levensmiddelenbedrijf niet in de EU is gevestigd[1];
  • Op producten met beschermende geografische benamingen (BOB, BGA en GTS) dienen per direct de Europese logo’s te worden vervangen door de nieuwe Britse logo’s;
  •  Producten die in het VK zijn geproduceerd en een oorsprong- of herkomstetikettering krijgen, mogen niet langer vermelden dat ze afkomstig zijn uit de EU en mogen ook geen Europese vlag meer dragen;
  • Op producten die in het VK zijn geproduceerd en die het EG-erkenningsnummer krijgen, mag de afkorting “EG” niet langer worden gebruikt, maar moet deze worden vervangen door ‘UNITED KINGDOM’, ‘UK’ of ‘GB’[2].
Wat kan KTBA voor u doen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat Brexit voor u als producent van levensmiddelen betekent, KTBA staat voor u klaar!

[1] Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, PB 2011 L 304/ 18, artikel 8, lid 1
[2] Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, PB 2004 L 139/55, Bijlage II, sectie I, deel B

Heeft u kaas gegeten van de Europeese etiketteringswetgeveing?

Download de whitepaper

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur