CAPS 2020, auditoren en schema’s

Wat waren de knelpunten?

Door: Kenniscentrum KTBA

Bij de klanten van KTBA worden er per jaar een flink aantal audits afgenomen. Door de resultaten van de verschillende audits op een rij te zetten krijgen we een goed beeld van de afwijkingen die er binnen de industrie worden geschreven.

Met stip op nummer 1 staan de basisvoorwaarden. 41% van het totale aantal afwijkingen bij onze klanten gaan hierover. Als we iets verder inzoomen op deze afwijkingen dan zijn de 2 belangrijkste groepen afwijkingen: Onderhoud apparatuur en maatregelen ter voorkoming van kruisbesmetting. Gevolgd door persoonlijke hygiëne + faciliteiten, het gebouw en ongediertebestrijding. 50% van de audit vindt op de productievloer plaatst en tijdens de rondgang ligt er een duidelijke focus op het voorkomen van (kruis)besmettingen van het product, zeker als dit een risico vormt voor de voedselveiligheid.

21% van de grote afwijkingen (Major of D) zijn geschreven op het niet juist handelen bij afwijkingen. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan oorzaakanalyses (Root Cause Analysis) en trendanalyses. Het blijkt in de praktijk nog best lastig om de kern van het probleem bloot te leggen en de juiste verbeteracties op te stellen en vooral om ze ook uit te voeren. Het goed toepassen van de PDCA cirkel is hierbij een handig hulpmiddel.

Opvallend is dat 21% van de totale afwijkingen zijn geschreven op de verschillende Gevarenidentificatie en Risicobeoordelingen. Hier gaat het vooral mis in de onderbouwing van de risico’s en het niet juist opvolgen van een benoemde beheersmaatregelen. Het vaststellen van geschikte beheersmaatregelen gaat ook niet altijd goed.

Het juist toepassen van validatie en verificatie kan helpen bij het opstellen van beheersmaatregelen en het aantoonbaar beheersen van de maatregelen.
Ondanks dat een deel van de audit zich ook focust op het kwaliteitshandboek en voedselveiligheidscultuur zijn er bij de KTBA klanten slechts 4% van de afwijkingen op deze categorieën weggeschreven. Dat is een compliment voor onze klanten, de KTBA systematiek en de consultants die deze systematiek implementeren.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur