Voedselveilig-heidscultuur is belangrijk

…….maar hoe gaan de verschillende standaarden hiermee om?
Voedselveiligheidscultuur wordt steeds belangrijker, zeker na de eisen vanuit de GFSI die intussen zijn opgenomen in BRCGS Foodsafety 8, IFS Food 7 en de FSSC 22000 V5.1. Als producent van levensmiddelen heeft u dus alle baat bij een goede voedselveiligheidscultuur binnen uw organisatie. Toch zien we dat de verschillende standaarden hier verschillend mee omgaan.

Door: Kenniscentrum KTBA

Voedselveiligheidscultuur wordt steeds belangrijker, zeker na de eisen vanuit de GFSI die intussen zijn opgenomen in BRCGS Foodsafety 8, IFS Food 7 en de FSSC 22000 V5.1. Als producent van levensmiddelen heeft u dus alle baat bij een goede voedselveiligheidscultuur binnen uw organisatie. Toch zien we dat de verschillende standaarden hier verschillend mee omgaan.

Als het besef van het voedselveilig produceren breed gedragen wordt binnen uw organisatie, zal de foutkans en daarmee de kans op een voedselveiligheidsincident met uw product lager zijn. Belangrijke factoren bij het verbeteren van de voedselveiligheidscultuur liggen vooral in een veilig gevoel voor de medewerkers (om zaken te kunnen melden), positief leidinggeven en een voorbeeldrol uitdragen door het (midden)management. Als elke medewerker zich betrokken voelt bij de organisatie en vanuit intrinsieke motivatie zijn beste beentje voorzet om voedselveiligheid (en kwaliteit) zo goed mogelijk te borgen, levert dit zeker een voordeel op voor de gehele organisatie.

De eisen van GFSI

De één gaat een stuk verder in haar eisen als de ander. Het begon allemaal met het GFSI dat een position paper uitbracht om voedselveiligheidscultuur onder de aandacht te brengen. De uitgangspunten zijn vervolgens opgenomen in Benchmark 2020.

Kort gezegd is de eis vanuit de GFSI:

  • Het aantoonbaar maken dat het management het FSMS (Food Safety Management System) zal vormgeven, implementeren, onderhouden en verbeteren
  • Het hierbij betrekken van zaken als communicatie, training, feedback van medewerkers en het meten van de prestatie van voedselveiligheid activiteiten
BRCGS Food Safety 8

BRCGS Food Safety 8 is de eerste norm die hierna uitgekomen is. BRCGS heeft in haar standaard de volgende zaken opgenomen:

-Het maken van een plan om voedselveiligheidscultuur te ontwikkelen en verbeteren
-Het benoemen van activiteiten van invloed, een actieplan en een review
-Het introduceren van de klokkenluidersregeling (om melden altijd mogelijk te maken)

FSSC 22000 V5

FSSC 22000 V5 van mei 2019 benoemt nog niets over voedselveiligheidscultuur:

Ook in FSSC 22000 V5.1 van november 2020 komt dit niet terug. Maar in het uitgebrachte guidance document geeft FSSC 22000 wel haar visie. In de bijlage van deze guidance geeft zij aan dat de ISO 22000:2018 de eisen al dekt en geeft ze aanwijzingen richting de auditor hoe de voedselveiligheidscultuur getoetst zal worden bij de beoordeling van de eisen uit de ISO 22000.

IFS Food 7

IFS Food 7 is uitgekomen in november 2020 en geeft de volgende eisen weer in haar norm:

  • Het opnemen van voedselveiligheidscultuur in het beleid en de doelstellingen
  • In de managementreview worden beleid en doelstellingen natuurlijk meegenomen; hier staat voedselveiligheidscultuur specifiek benoemd
  • Net als de FSSC heeft ook de IFS een guidance document uitgegeven. Hierin staat dat er tijdens de assessment gekeken zal worden naar communicatie, training, feedback van medewerkers en het meten van de prestatie van voedselveiligheid activiteiten (de 4 punten die de GFSI ook benoemt)
Meten is weten

Voedselveiligheidscultuur en het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren hiervan kan een producent van levensmiddelen grote voordelen opleveren. KTBA is een groot voorstander van deze ontwikkeling. Ons motto is niet voor niets: ‘We maken de wereld iedere dag een stukje voedselveiliger’. Het kunnen verbeteren van de voedselveiligheidscultuur begint bij het meten ervan. Het meten is lastig, voedselveiligheidscultuur is een ongrijpbaar begrip. Het gaat over de intrinsieke motivatie, dus zonder toezicht of dwang. Meten kan via een anonieme enquête die een nulmeting geeft; daarna ontstaan kansen om te verbeteren.

Verbetermaatregelen

De resultaten van deze nulmeting kan het management gebruiken om verbetermaatregelen te benoemen. Deze kunnen liggen in de voorbeeldrol van het management en/of het trainen en coachen van het middenmanagement. Verbetermaatregelen hebben een grote invloed op het gevoel van veiligheid van de medewerker op de vloer. Natuurlijk helpen de trainingen aan productiepersoneel ook mee om het besef over voedselveiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld met uitdagende en inspirerende spelvormen. Een nieuwe meting een jaar later biedt de mogelijkheid om de ingezette verbetermaatregelen te evalueren, verbetering aantoonbaar te maken en deze bij te sturen.

Aan de slag

Al met al een scala aan mogelijkheden om aan de slag te gaan met het verbeteren van de voedselveiligheidscultuur binnen uw organisatie. Een lagere foutkans in uw proces en een vermindering van het aantal voedselveiligheidsincidenten is absoluut een opbrengst!

Begeleiding & Advies

Arjan van Heerde
Sales leader Business Assurance

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Business Assurance voor uw bedrijf, of wilt u werken aan een lagere foutkans in uw proces en een vermindering van het aantal voedselveiligheidsincidenten, dan kan KTBA u nader informeren en begeleiden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur