UITBESTEDEN VAN QA TAKEN EN UITDAGINGEN IN DE LOGISTIEKE WERELD

Het certificeren van je logistieke bedrijf is niets nieuws. Het is echter voor veel bedrijven niet altijd mogelijk er een specifieke functie voor te creëren, doordat de werkzaamheden gewoon te weinig uren omvatten.

Door: Michiel Jansen

Lees het artikel

Je moet een persoon toch vaak al 24 tot 40 uur van werk voorzien om een functie aantrekkelijk te maken. Zo wordt er bij de kleinere logistieke bedrijven dan ook vaak gekozen om de functie te combineren. Een bestaande werknemer krijgt de QA taak er ‘even’ bij. Specifieke kennis over wat wel en niet kan, hoe je om moet gaan met temperatuur monitoring en wanneer je nu juist wel of niet een rit moet uitbesteden, zijn veel voorkomende vraagstukken. Er zijn echter veel valkuilen waardoor je toch afwijkt van de eisen die de norm stelt. Het (deels) uitbesteden van QA taken kan daarom voor veel bedrijven de juiste oplossing zijn.

Temperatuur en monitoring

Een steeds belangrijker wordend punt is het inzichtelijk hebben en houden van de temperatuur van voedingsmiddelen na productie. Ook tijdens transport komt dit om de hoek kijken. Het monitoren van temperatuur kan op verschillende manieren. Door de komst van internet en het gebruik maken van verschillende technieken als GPS, Wi-Fi en Bluetooth, zijn er de laatste tien jaar een tal van handige oplossingen bij gekomen. Het is niet meer nodig om dataloggers op te sporen en handmatig uit te lezen. Via applicaties en koppelingen met boordcomputers heb je direct inzage in de actuele temperatuur.

Het belang hiervan wordt steeds groter. Niet alleen voor de grote logistieke bedrijven, maar juist ook voor de kleinere. Zo zal de eindklant vaak vragen om inzage in het temperatuursverloop tijdens de rit. Een veel gehoord verhaal is het afzetten van de koelmotor, tijdelijke uitval bij pech of hoge afwijkingen, omdat de trailer te lang heeft opengestaan bij een los/laadlocatie. Daarnaast geeft het vertrouwen als er een goed systeem is geïnstalleerd. Een uitdraai van de temperatuur aanleveren bij vragen, is bij sommige systemen wel zó gemakkelijk dat er geen onnodige tijd verspild wordt. Om mee te kunnen komen binnen de sector van het voedingsmiddelentransport is een goed functionerend temperatuurbewakingssysteem, met op afstand uit te lezen registraties, iets waarmee je jezelf als bedrijf kunt onderscheiden. Want het laten uitlezen van de koelmotor kan onnodig veel tijd in beslag nemen.

Uitbesteden aan niet gecertificeerd bedrijf

Een andere uitdaging is het uitbesteden van ritten in tijden met hoge pieken. Zeker in hectische tijden komt het in de logistieke dienstverlening vaak voor dat specifieke ritten uitbesteed worden onderling. Zo nemen concullega’s elkaars ritten over om zogezegd pieken op te vangen. Maar stel dat jij zelf wel in het bezit bent van een GSFI erkend certificaat zoals IFS of BRC en jouw concullega niet? Is het dan nog wel mogelijk om de rit door hem te laten doen? Ervaring leert dat er diverse mogelijkheden zijn om dit goed op te pakken en dat dit ook past binnen de verplichtingen van de IFS of BRC. Door vooraf de juiste afspraken te maken en een vaste groep van betrouwbare concullega’s achter de hand te houden, wordt het opvangen van pieken niet gelijk een probleem. Immers, niemand zit te wacht op het invullen van vele verklaringen voor een enkel ritje dat nog geen honderdvijftig euro heeft opgeleverd.

Meerwaarde van KTBA Consultants

Binnen KTBA zijn er verschillende consultants die kunnen assisteren bij het opzetten en onderhouden tot zelf het volledig in de lucht houden van een effectief QA systeem binnen logistieke bedrijven. Zij hebben dan ook aantoonbare ervaring binnen de logistieke sector en weten welke hectiek er binnen deze bedrijven speelt. Juist dit geeft meerwaarde. Je haalt een specialist in huis die je ontzorgt en veelal achter de schermen regelt dat de jaarlijkse audit voorspoedig verloopt.

Voor elk bedrijf kan een passende oplossing worden gevonden. Zo zal het één veel en het ander slechts minimale ondersteuning nodig hebben. Doordat de wens naar certificering steeds groter wordt door de druk van grote partijen, ontkomen veel logistieke bedrijven hier niet meer aan. Bij het intern wegzetten van activiteiten bij een bestaande collega zie je vaak dat de QA taken door tijdgebrek niet goed genoeg worden opgepakt. Het aannemen van een vaste kracht is ook niet mogelijk omdat het gewoon te weinig vaste uren zijn. Dan blijft altijd de mogelijkheid om het uit te besteden. Een betrouwbare partner zoals KTBA is dan de juiste keuze!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur