Ondersteuning bij productinformatie retail

Flexibiliteit als grote kracht

Door: Ronald Korver

De retail is vaak een belangrijk of zelfs essentieel afzetkanaal voor vele producenten of toeleveranciers van voedingsmiddelen en andere FMCG. De wens om producten op dit podium aan te bieden is groot, evenals de commerciële kansen die dit kan bieden. Maar naast kansen en mogelijkheden moet er achter de schermen ook veel worden geregeld om de productinformatie tijdig en op de juiste manier beschikbaar te krijgen.

Op het moment dat er groen ligt komt, begint het vaak pas echt. De gevraagde informatie moet vrijwel meteen en volgens de wensen van de klant zichtbaar worden gemaakt. Naast de wettelijke eisen, is hierin het protocol van de retailer leidend. En dat in een voor elke retailer weer ander systeem zoals bijvoorbeeld Trace One, SIM of PS in Food. Elk met zijn eigen wensen en eisen, nationaal én internationaal.

Veranderende vraag

De afgelopen jaren zien wij bij bedrijven een duidelijke verschuiving in de invulling hiervan. Waar dit voorheen (grotendeels) in eigen beheer werd gehouden, wordt nu steeds meer gekeken naar een meer flexibele invulling. Want is de traditionele manier, volledig in eigen beheer, wel de meest interessante? Tijdens gesprekken met onze klanten en relaties zien we in hoofdlijnen twee thema’s herhaaldelijk terugkomen: flexibiliteit en systeemkennis.

Flexibiliteit

Het is, helemaal in de huidige tijd, essentieel om in te kunnen spelen op de grillige planning die vaak van toepassing is. Hollen of stilstaan is vaak de situatie. De drukte komt altijd ongewenst en de piekbelasting is groot. Ook wordt de back-up tijdens verlof of parttimedagen als een steeds groter wordend probleem ervaren. Hoe is in dit alles flexibiliteit te vinden zodat op een betaalbare manier de doorgang van werk geborgd kan worden?

Systeemkennis

Naast de flexibiliteit wordt het hebben van een up-to-date systeemkennis gezien als een grote uitdaging. Dit wordt alleen maar groter als er geleverd wordt aan meerdere retailers met elk hun eigen systeem. Een veelgehoorde reactie is dat de workload niet frequent genoeg is om deze kennis paraat te houden. Maar anderzijds ook dat juist deze systeemkennis essentieel is om de verwerking van de productinformatie goed en tijdig te kunnen doen.

Veranderende dienstverlening

De dienstverlening van KTBA LabelCompliance is de afgelopen tijd met de veranderde vraag vanuit onze klanten meeveranderd. Waar we voorheen werden ingezet als kennispartner op afroep, zijn we nu steeds meer een vast, maar flexibel verlengstuk van de kwaliteitsafdeling. Deze flexibele inzetbaarheid geeft onze klanten zekerheid en hun klanten vertrouwen. Daarnaast realiseren we gezamenlijk een besparing van tijd en kosten, maar vooral ook frustratie.

De reden hiertoe is eigenlijk heel simpel: dit alles is onze corebusiness! Onze Labelling Specialisten zijn elke dag in de weer met het verwerken van productgegevens voor vele klanten in de verschillende systemen. Kort op de bal en waar nodig in direct contact met de retailer of leveranciers. Wij kennen de materie, de grilligheid en de uitdagingen. Wij snappen als geen ander dat flexibiliteit hierin essentieel is. Dit brengen wij dagelijks met veel succes in praktijk voor vele gerenommeerde levensmiddelenproducenten in Nederland én ook buitenland.

Ik kom graag met u in contact
Ronald Korver

Accountmanager LabelCompliance

Neem contact op met Ronald

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur