De coronacrisis goed doorstaan!

Ben goed voorbereid en blijf innoveren!

Door: Jacqueline Hageman

Voorbereid zijn op een crisis als deze is niet mogelijk, maar er slim en snel op reageren kan wél. Elke crisis biedt immers ook kansen.

De coronacrisis heeft gezorgd voor veranderingen in de behoeften, voorkeuren en aankoopgedrag van de consument. Door in te spelen op deze veranderende consumentenbehoeften en nóg beter het online kanaal te benutten, ontstaan er juist nieuwe mogelijkheden. Wie daarbij goed is voorbereid op problemen in de toelevering van grondstoffen, heeft een voorsprong.
Kansen en bedreigingen in de levensmiddelensector en retail in de tweede coronagolf

 

De huidige onzekere tijd waarin de effecten van de tweede coronagolf nog onbekend zijn, zal een flinke impact op de levensmiddelenindustrie hebben. Bedrijven in deze sector hebben voorlopig nog te maken met moeilijke marktomstandigheden, sterk veranderende grondstofstromen door grenssluitingen, protectionisme en prijsdalingen.
Door de beperkingen die vanuit overheidswege zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt er minder gereisd, werken mensen vaker thuis en zijn uitgaansgelegenheden aan beperkingen gebonden. Hierdoor staat de afzet van producten die veel aan de horeca worden geleverd, zoals vlees, vis en alcoholische dranken, onder druk. Dit betreft niet alleen de afzet aan de horeca in Nederland, maar ook de uitvoer naar landen om ons heen.
Daarentegen is de afzet van consumentenproducten aan het retailkanaal juist flink gestegen. Door de beperkingen begeeft de consument zich minder vaak buitenshuis en vermaakt hij zich steeds meer binnenshuis. Daarom zijn de bestedingen in het supermarktkanaal fors toegenomen. Consumenten kopen niet alleen méér in de supermarkten dan normaal, maar ook ànders: meer gezondere en langer houdbare producten.

Wat zijn blijvende effecten van de coronacrisis en hoe speelt u als producent van levensmiddelen of als retailer het beste hierop in?

Een effect van de coronacrisis is het voornemen van een deel van de consumenten om gezonder te leven. Dit is niet alleen het gevolg van het minder bewegen en meer aankomen tijdens de coronacrisis, maar vooral ook omdat de ziekte COVID-19 grotere gevolgen heeft voor mensen in risicogroepen. De consument is zich nog meer bewust geworden van de risico’s van een ongezonde levensstijl en wil zijn fysieke én mentale gezondheid verbeteren. Dit leidt tot een grotere vraag naar gezonde, maar vooral ook lekkere producten waar de consument van kan genieten. Levensmiddelenproducenten en retailers die inspelen op deze trend door innovatiekansen te pakken, hebben een voorsprong.

Een ander effect is de naar verwachting aanhoudende hogere afzet van levensmiddelen via het online kanaal. Aanbieders van levensmiddelen willen deze trend niet missen en zetten vele online marketingmiddelen in om de consument aan zich te binden. Als online aanbieder van levensmiddelen is het hierbij van belang om voor de aankoop de juiste productinformatie aan de consument te verstrekken, zodat hij goede en veilige keuzes kan maken en niet wordt misleid. Dit is niet alleen een wettelijke vereiste, maar met correcte productinformatie wint u nu eenmaal het vertrouwen van de klant.

De coronapandemie blijft voorlopig een grote impact houden op de levering van grondstoffen en materialen. Risicoanalyses en voedselveiligheidssystemen brengen de impact op de verschillende schakels in de supply chain in kaart. Specificatiesystemen maken de herkomst van grondstoffen inzichtelijk, waardoor u een beter inzicht krijgt in de gevolgen van grenssluitingen op de toelevering van grondstoffen en (half)fabricaten. Zo kunt u beter op vertragingen of stops in de aanvoer van grondstoffen anticiperen, zodat de voorraad van grondstoffen, de voedselveiligheid en de kloppende ingrediëntendeclaratie niet in het geding komen. Bedrijven die hun voedselveiligheids- en specificatiesystemen op orde te hebben, zijn beter voorbereid.

Hoe kan KTBA u hierbij helpen?

KTBA a Mérieux NutriSciences Company levert ondersteuning aan de voedingsindustrie en de retail. Wij geven advies op basis van consultancy, trainingen, ad interim diensten en oplossingen voor de kwaliteitsborging, specificatiebeheer en de etikettering van uw producten.
Onze consultants en labelling specialisten gaan met uw specifieke hulpvraag of opdracht aan de slag op locatie of op afstand. Hebt u te maken met onvolledige bezettingen of plotselinge aanpassing in vraag of welke (andere) uitdaging dan ook? Wij helpen graag op een veilige afstand en volgens alle veiligheidsvoorschriften.

KTBA MaQAzine 07

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur