Voedselveiligheid en voedselfraude slim en efficiënt monitoren

Verslag van het Riskplaza-webinar

Het is voor bedrijven in de foodsector belangrijk om goed op de hoogte te blijven van wat er zich in de wereld voordoet op het gebied van voedselveiligheid en voedselfraude. Dagelijks vinden er incidenten plaats. Deze zijn indicatief voor de risico’s waarmee een levensmiddelenbedrijf te maken kan krijgen en waartegen een bedrijf zich moet wapenen. Het is de kunst om de relevante incidenten goed in beeld te krijgen om te bepalen of/ en wat je als bedrijf moet doen.

Door: Kenniscentrum KTBA

Daarom heeft Riskplaza op 2 april 2020 een webinar georganiseerd over het slim en efficiënt monitoren van incidenten. De belangstelling was groot. Het webinar werd door meer dan 500 deelnemers bekeken. Na afloop was er gelegenheid voor het stellen van vragen waar dankbaar gebruik van is gemaakt. In dit artikel gaan we in op enkele van de meest gestelde vragen.

De boodschap van het webinar was duidelijk: je hebt een tool nodig om goed geïnformeerd te blijven. Er zijn verschillende tools beschikbaar. De keuze van een tool zal afhangen van de kosten, maar ook van de functionaliteiten die de tool biedt om de verzamelde incidenten te analyseren. Deze analyse is nodig voor bijvoorbeeld het ontdekken van bepaalde trends. Daarnaast is het handig om automatisch notificaties te ontvangen van incidenten met een groot impact op jouw bedrijf.

SafetyHUD

Tijdens het webinar is speciaal aandacht besteed aan de SafetyHUD. Dit is een tool die wereldwijd officiële online meldingen én online meldingen van media monitort, met betrekking tot zowel voedselveiligheid als voedselfraude. De tool biedt verder handige functionaliteiten waarmee je jouw risicoanalyse kunt onderbouwen. Meer informatie is te vinden op: https://www.ktba.com/nl/online-solutions/safety-hud/

 

 

Hieronder volgen de antwoorden op enkele meest gestelde vragen:

 

Waarom zijn incidenten buiten Europa interessant wanneer je alleen in Europa inkoopt?

Incidenten die zich buiten Europa voordoen kunnen een voorbode zijn voor grondstoffen afkomstig uit Europa. Door op de hoogte te zijn van hetgeen dat zich om ons heen afspeelt kun je proactief handelen en mogelijk incidenten voorkomen. Daarnaast wordt de vestigingsplaats van de toeleverancier regelmatig verward met (het) land(en) van oorsprong van de grondstof. Zo kan een leverancier uit Europa zijn grondstoffen buiten Europa inkopen zonder dat dit duidelijk naar voren komt. Wees hier alert op!

 

In hoeverre kan ik de RASFF-portal gebruiken voor het monitoren van incidenten?

RASFF is een goede basis voor het monitoren van incidenten. Hierin zijn veel voedselveiligheidsmeldingen opgenomen. Deze meldingen beperken zich echter voornamelijk tot producten die Europese landgrenzen over gaan. Daarnaast bevat de RASFF-portal beperkte informatie over fraude incidenten. Het is daarom minder geschikt voor de risicoanalyse fraude. Gebruik daarom altijd aanvullende bronnen zoals de internationale media en meldingen van internationale autoriteiten.

 

Hoe ga je om met samengestelde producten die ingrediënten bevatten uit verschillende grondstofcategorieën? Dit resulteert namelijk vaak in meer dan 30 verschillende gevaren die erg lastig te monitoren zijn!

Kijk waar de risico’s relatief hoog zijn zodat er risico-gebaseerd kan worgen gemonitord. Een assessment komt hier goed van pas. Denk o.a. aan:

  • Veel incidenten uit het verleden
  • Algemeen gevaar voor voedselveiligheid of voor specifieke doelgroepen
  • Grote geldstroom/hoog volume
  • Veel schakels tussen het bedrijf en het begin van de keten
  • Corruptie in het land van herkomst
  • Hoge bewerkingsgraad van het product
  • De aanwezigheid van claims

Een monitoringsysteem biedt hier de uitkomst. Eenmaal goed ingesteld neemt dat een hoop werk uit handen. Zorg ervoor dat een dergelijk assessment jaarlijks geverifieerd wordt.

 

Waarin onderscheidt de SafetyHUD zich ten opzichte van andere monitoringssystemen voor incidenten?

De Safety HUD onderscheidt zich van de voor ons bekende systemen door de gebruiker actief te voorzien van zowel voedselveiligheid als voedselfraudemeldingen. Dit geldt namelijk niet voor álle vergelijkbare tools. Daarnaast is het mogelijk om alleen meldingen van officiële agentschappen te filteren. Hierbij worden de mediameldingen buiten beschouwing gelaten. Verder heeft de Safety HUD een statistiekendashboard waarin trends inzichtelijk worden gemaakt die via Excel en PDF te downloaden zijn.

 

Kan ik in de SafetyHUD ook specifieke grondstoffen zoals tonijn, rundvlees of cacao opzoeken?

Jazeker! In de SafetyHUD kunnen specifieke grondstoffen opgezocht worden met behulp van ‘keywords’. Indien er incidenten bekend zijn voor deze grondstoffen, zullen deze direct in het overzicht verschijnen.

Webinar Voedselveiligheid en voedselfraude slim en efficiënt monitoren gemist?

Kijk het webinar terug

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur