Gebruik van online reviews:

wat zijn de regels?

Door: Jacqueline Hageman

Online bestellen van producten en diensten is populair bij de consument. Dit blijkt uit de sterk groeiende online markt in de EU. Aanbieders passen allerlei online marketingtechnieken toe om het koopgedrag verder te stimuleren. Eén van deze technieken is het plaatsen van reviews over het product in een webshop, verkoopplatform of op een vergelijkingssite. Bij online verkopen van levensmiddelen is correcte informatieverstrekking aan consumenten en voedselveiligheid van groot belang. Net als in fysieke winkels geldt voor online verkopen strenge wet- en regelgeving waar online informatie aan moet voldoen. Ook reviews zijn gebonden aan deze wet- en regelgeving.
Het nut van reviews voor aanbieder en consument

In het proces van een online aankoop maakt de consument vaak gebruik van reviews. Een review of een recensie, is een beoordeling van een consument van een product of een bedrijf. Deze beoordelingen helpen de consument bij het oriënteren en het maken van keuzes. Vaak geeft een review de consument aanvullende informatie over een product of dienst. Vanzelfsprekend dragen positieve reviews sterk bij aan de verkoop van een product. Ook negatieve reviews hebben een functie: het bedrijf komt met af en toe een negatieve review betrouwbaarder over dan wanneer het alleen maar uitstekende reviews heeft.

Wat zijn de regels van het plaatsen van reviews?

Reviews zijn bedoeld als eerlijke ervaringen van andere consumenten. Naast productinformatie over een product vallen ook reviews onder reclame en informatieverstrekking aan de consument. Hiervoor geldt wet- en regelgeving die ervoor dient om de consument te beschermen tegen onveilige en niet toegestane producten, onjuiste etikettering en ongeoorloofde claims. Een bedrijf dat reviews plaatst, moet transparant zijn over wie de reviews heeft geschreven en hoe de reviews zijn verkregen: het mag niet de indruk wekken dat het reviews zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben aangeschaft, terwijl dat niet zo is. Wanneer reviews tegen betaling zijn verkregen, moet het bedrijf dit melden. Er is sprake van misleiding van de consument wanneer een bedrijf gefingeerde reviews plaatst of vooral positieve reviews plaatst en negatieve verwijdert.

Wie is verantwoordelijk voor de reviews van derden?

Niet alleen gefingeerde reviews kunnen worden gezien als misleidende reclame, ook eerlijke ervaringen van een consument vormen een risico. Vaak blijft een review niet beperkt tot het uiten van klanttevreden- of ontevredenheid over een product. Het kan ook gaan over het resultaat van het product bij bijvoorbeeld ziekten of gebreken. Wanneer een review niet-geautoriseerde voedings- en gezondheidsclaims bevat, handelt de online aanbieder in strijd met artikel 10 lid 1 van Verordening (EG) Nr. 1924/2006. Bovendien wordt het product als geneesmiddel gezien wanneer in reviews door medische claims gunstige effecten op ziekten aan het product worden toegeschreven. Indien het product geen handelsvergunning heeft om als geneesmiddel op de markt te mogen worden gebracht, handelt de aanbieder van het product in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet. Er is dan sprake van onjuiste, onduidelijke of dubbelzinnige informatie over het product op basis waarvan de gemiddelde consument misschien een aankoopbeslissing heeft genomen die hij zonder deze review wellicht niet had genomen. Een bedrijf dat reviews op haar website heeft staan, is hiervoor verantwoordelijk en dient daarom te beoordelen of deze reviews in overeenstemming zijn met de regelgeving. Hierbij kan geen beroep worden gedaan op vrijheid van meningsuiting, omdat dit geen rechtvaardiging biedt om te handelen in strijd met de wet.

KTBA kan u helpen

In hoeverre ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie over levensmiddelen, ook als deze door derden is gedaan in een review op uw website? Is er sprake van verkeerde productinformatie over uw product? Welke wet- en regelgeving is hierop van toepassing? Is er sprake misleiding? Voor veel producenten en online aanbieders van producten is de wet- en regelgeving die hierop van toepassing veelomvattend en complex. Het vergt veel tijd en kennis om de regels bij te houden en correct toe te toepassen. Natuurlijk kunt u voor extra hulp altijd overwegen om een externe partij in te schakelen. KTBA helpt u hier graag bij!

Beperk de etiketteringsrisico’s

DOWNLOAD ONS GRATIS WHITEPAPER

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur