De nieuwe RSPO Supply Chain Certification

Door: Monique de Rooij

De RSPO Supply Chain Certification heeft een nieuwe versie van de standaard versie uitgebracht. Bent u al op de hoogte van de belangrijkste wijzingen? Hieronder vindt u belangrijke informatie omtrent de meest recente ontwikkelingen.

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is een in 2004 opgericht wereldwijd initiatief op het gebied van duurzame palmolie. De visie van de RSPO is om “de markten te veranderen door van duurzame palmolie de norm te maken”. Het uiteindelijke doel is dat de hele wereldmarkt uitsluitend gebruik maakt van palmolie die op een duurzame wijze is gewonnen.

 

De leden van RSPO en de deelnemers aan haar activiteiten hebben veel verschillende achtergronden. Het gaat om plantagebedrijven, verwerkers en handelaren, fabrikanten van consumptiegoederen en retailers van palmolieproducten, financiële instellingen, milieuorganisaties en organisaties met sociale doelstellingen. Ze zijn afkomstig uit vele landen, die palmolie produceren of gebruiken.
De invloed van RSPO

De wens van RSPO is om invloed te hebben op MENSEN door:

  • respect voor de bevolking en mensenrechten
  • steun voor kleinschalige projecten
  • aandacht voor arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

De wens van RSPO is om invloed te hebben op ONZE PLANEET door:

  • bescherming, behoud en verbetering van ecosystemen en milieu

De wens van RSPO is om invloed te hebben op ONZE WELVAART door:

  • ethisch en transparant gedrag
  • eerlijk en respectvol handelen
  • optimalisatie van productiviteit, efficiency, positieve ontwikkeling en veerkracht
Twee certificeringssystemen

Om de geloofwaardigheid van de duurzaamheidsclaim aan het einde van de keten te waarborgen, moeten alle organisaties, die legaal eigenaar worden en fysiek RSPO-gecertificeerde duurzame oliepalmproducten gebruiken, gecertificeerd zijn. De RSPO heeft hiervoor twee certificeringssystemen opgezet. Het ene systeem houdt toezicht op het duurzaam produceren van palmolie, de zogenaamde ‘producent / teler-certificering’ of ‘Principles & Criteria-certificering’ (P&C). Het andere systeem richt zich op het waarborgen van de integriteit van de handel in duurzame palmolie. Dit wil zeggen dat erop toe wordt gezien dat palmolie, die als duurzame palmolie wordt verkocht, inderdaad is geproduceerd door gecertificeerde plantages, bekend als de Supply Chain Certification (SCC).

Nieuwe vormgeving

In 2018 is gestart met het opnieuw vormgeven van de criteria voor deze certificeringen. Ten aanzien van de SCC certificering was er vanuit de markt behoefte aan verduidelijking, vooral voor palmoliefabrieken die nu zowel voor P&C als module D en E uit de supply chain gecertificeerd moeten zijn. In de nieuwe norm zijn daarom de modules D en E uit de SCC norm verwijderd en geïntegreerd in de P&C certificering. Met betrekking tot de RSPO Supply Chain Certification norm ligt de focus nu op meer transparantie en duidelijkheid ten aanzien van de hele keten van toeleveranciers van RSPO producten. De aanpassingen hebben daarom vooral betrekking op de traceerbaarheid, het opstellen van de massabalans en het veelvuldiger toetsen van toeleveranciers van RSPO producten op aantoonbare certificering. In februari 2020 is de vernieuwde norm voor RSPO Supply Chain Certification (standaard v2) gepubliceerd. RSPO geeft op 28 april in een webinar nadere toelichting op de wijzigingen. Vanaf februari 2021 zullen alle audits aan de hand van de nieuwe norm worden getoetst. Kort samengevat zijn de onderstaande wijzingen doorgevoerd.

Wijzigingen in Algemene eisen

-In de normelementen 5.4.5, 5.7.2 en 5.9.4 is tekst toegevoegd die specifiek betrekking heeft op molens die palmvruchten/pitten verwerken.
-De ontvanger van RSPO producten moet nu maandelijks (in plaats van jaarlijks) checken of de leveranciers, handelaren en distributeurs ook daadwerkelijk gecertificeerd zijn (normelement 5.4.3).
-De registratie van tracering door molens moet binnen drie maanden (in plaats van binnen een jaar) na de fysieke levering plaatsvinden (normelement 5.7.2).
-Het overzicht van het ingekochte en verkochte volume over een periode van twaalf maanden mag ook aan de hand van een geschat volume worden aangeleverd, als de exacte hoeveelheden niet exact duidelijk zijn. Aangezien de jaarlijkse audit binnen acht tot twaalf maanden na de laatste audit plaatsvindt, kan het overzicht ook een kortere periode omvatten.
-Normelement 5.8.3 is nieuw toegevoegd aan de algemene eisen. Hierin is beschreven dat gegevens van trainingen bijgehouden moeten worden.
-De overige wijzigingen zijn kleine tekstuele aanpassingen. Zo is palmolie is veelal vervangen door palmolieproducten.

Wijzigingen in eisen voor de Standaarden

De richtlijnen voor Indentity Preserved (IP) en Segregated (SG) zijn ongewijzigd. Aan de richtlijnen voor Mass Balance (MB) is toegevoegd dat de tracering nu moet plaatsvinden tot aan de lijst van RSPO gecertificeerde molens. Voor het opstellen van de massabalans kan
óf gebruik worden gemaakt van een continue balans òf voor een vaste inventarisatieperiode. Een bedrijf moet voor één methode kiezen. Het opstellen van de massabalans in een periode van drie maanden is verduidelijkt. Tot slot is aangegeven dat een conversie van IP of SG naar MB in alle richtingen van de productstroom mag plaatsvinden.Certification (standaard v2) gepubliceerd. RSPO geeft op 28 april in een webinar nadere toelichting op de wijzigingen. Vanaf februari 2021 zullen alle audits aan de hand van de nieuwe norm worden getoetst. Kort samengevat zijn de onderstaande wijzingen doorgevoerd.

Wijzigingen in eisen voor Groepcertificering

Aan het label ‘Groepcertificering’ is toegevoegd dat er een actuele procedurehandleiding moet zijn waarin alle aspecten van de activiteiten met betrekking tot de RSPO SCC standaard moeten worden beschreven.

Aanpassingen in eisen voor Book & Claim

De definitie van Book & Claim is verduidelijkt mét de toevoeging dat een gecertificeerde teler credits mag verkopen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur