Corona en de certificeringsaudit

Door: Kenniscentrum KTBA

Regelmatig krijgen we bij KTBA de vraag: ‘hoe gaan we nu om met onze audit in deze Coronatijden? We moeten immers ons BRC-IFS of FSSC 22000 verlengen.’ Maar kán een auditor in deze tijden wel gewoon binnenkomen? Is de 1,5 meter regel dan wel nog te handhaven? De verschillende schema’s pogen helderheid te bieden, maar ook het GFSI denkt hier zeker over na.

Het GFSI geeft volgens de laatste update van 8 april 2020 aan dat het verlengen van de certificering inderdaad mogelijk is (tot 6 maanden) en dat hierbij door de Certificerende instantie een risico-inschatting zal moeten worden gemaakt. De specifieke details laat het GFSI echter bij de schemahouder. Een her-audit zal plaatsvinden zodra dat mogelijk is; de volgorde van inplannen is risico-gebaseerd.

Interview

BRCGS heeft haar protocol op 25 maart jl. aangepast voor het verlengen van certificaten wanneer een on-site audit níet mogelijk is. Zij volgt daarmee het protocol van het GFSI. De Certificerende instantie krijgt in dat geval de mogelijkheid om het certificaat met maximaal 6 maanden te verlengen. Hiervoor zal de certificerende instelling wel een risico-inschatting moeten maken op basis van historie en gebeurtenissen sinds de laatste audit. In dit proces zal een interview worden afgenomen om deze zaken te bespreken.

Hierbij zal specifieke aandacht worden gevraagd voor:

 • De beheersmaatregelen die zijn ingesteld n.a.v. Corona
 • De planning en uitvoering van de Interne Audits
 • Aanpassingen n.a.v. Corona in de operatie en bij outsourcing
 • Een check op consumentenklachten
 • Recalls die na de laatste audit hebben plaatsgevonden

Het interview mag alleen plaatsvinden in samenwerking met de huidige certificerende instantie, dus wisselen van een CI is niet mogelijk. Verlenging mag vervolgens alleen gebeuren tegen de bestaande scope, dus aanpassingen aan de scope zijn nu ook niet mogelijk. De vestigingen die op dit moment een C of D beoordeling hebben, komen niet in aanmerking voor een verlenging van het certificaat.
De CI zal, zodra dit mogelijk is, alsnog een audit op locatie uitvoeren waarna het certificaat weer met 12 maanden verlengd kan worden.

Oproep vanuit IFS

 

IFS geeft in haar nieuwsbrief van 26 maart aan dat als een IFS certificaat verloopt, dat niet betekent dat deze partij niet volgens het IFS schema werkt. Het geeft slechts aan dat de audit niet heeft kunnen plaatsvinden. IFS roept haar retailers op om geen maatregelen te nemen tegen producenten bij wie het certificaat verloopt. IFS belooft geen boetes uit te delen bij het verlopen van een certificaat. In april 2020 heeft IFS wel de IFS Remote Surveillance Check Guidance uitgegeven. Dit biedt een producent de mogelijkheid om een check op afstand (5 tot 8 uur) af te nemen. De resultaten zullen vermeld worden in de IFS database, maar dit is géén vervanger voor een verlopen IFS certificaat.

Richtlijnen bij COVID-19

FSSC 22000 volgt het GFSI en heeft in een guidance document (26 maart 2020) aan de Certificerende Instanties de volgende richtlijnen afgegeven wanneer het gaat om een audit die door COVID-19 geen doorgang kan vinden:

 

 • Het uitvoeren van een risicobeoordeling door de Certificerende instantie, meet in elk geval:
  • Grote veranderingen in HACCP plan, recalls of het niveau van klachten
  • De status van de doelstellingen en beheersing van belangrijke procesparameters. De managementreview en interne audits zijn daarbij belangrijke bronnen. FSSC verwacht dat het gecertificeerde bedrijf de frequentie van de Interne Audits zal opvoeren om voedselveiligheid te borgen
  • Lopende klachten en wettelijke procedures
  • Of er binnen de scope van het certificaat wordt gewerkt
  • De paraatheid voor noodmaatregelen inclusief de invloed van COVID-19 in de voedselketen en de invloed op voedselveiligheid
 • Een bespreking (op afstand) met het bedrijf waarin bovenstaande zaken worden doorgesproken duurt naar verwachting twee uur. De resultaten kunnen resulteren in:
  • Het behouden en verlengen van het FSSC 22000 V4.1 certificaat met maximaal 6 maanden)
  • Het opschorten van het FSSC 22000 V4.1 certificaat
  • Uitstel van de FSSC 22000 V5 audit met maximaal 6 maanden.
Samengevat

Concreet kan het FSSC 22000 certificaat met maximaal 6 maanden worden verlengd. De volgende audit (en de daaropvolgende) zal zo worden gepland dat het certificaat binnen 18 maanden (tussen de 2019- en de 2020 audit) verlengd is.

Uiteraard is dit een momentopname. De regels worden met enige regelmaat aangepast. Zie voor de laatste stand van zaken de sites van het GFSI en de verschillende schema’s.

Webinar 11 juni; Bedrijfscontinuïteit met Covid-19

Meld je gratis aan voor dit webinar

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur