Labeling voor grensoverschrijdende e-commerce

Wettelijke regels voor etiketteren gelden óók voor webshops

Schrijfster: Jacqueline Hageman
Publicatie door: Globe magazine

Volgens de wet moeten webwinkels, net als fysieke winkels, vóór aankoop verplichte productinformatie aan de consument verstrekken. Deze etiketteringswetgeving voorkomt misleiding van de consument en beschermt deze tegen onjuiste labeling, onveilige producten, ongeoorloofde claims, niet toegestane producten en fraude. Maar niet iedereen is er van op de hoogte dat deze wetgeving óók van toepassing is op de presentatie van producten in een webshop. Deze wetgeving kan bovendien per land en per product verschillen.

Voor de meeste producten gelden regels over de veiligheid van de consument. De wetgeving zit vooral ingewikkeld in elkaar voor levensmiddelen, voedingssupplementen, diervoeding, detergenten en cosmetica. In de Europese Unie is bij wet1 vastgelegd dat bij het aanbieden van levensmiddelen aan consumenten bepaalde verplichte informatie moet worden verstrekt. Deze informatie mag niet misleidend zijn. Dit houdt in dat de informatie over de kenmerken van een levensmiddel op waarheid moet berusten ten aanzien van zaken als aard, identiteit, eigenschappen, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, land van oorsprong of plaats van herkomst en de wijze van vervaardiging of productie. Bovendien mag de informatie geen effecten of eigenschappen aan het product toeschrijven die het niet bezit.

Correct toepassen

Deze richtlijnen gelden voor de gehele presentatie van het product, zoals de productbeschrijving, afbeeldingen, vorm, uiterlijk en verpakking. Ook gelden de richtlijnen voor de omgeving waarin het product wordt gepresenteerd, zoals de winkel, webshop, marketing en reclame. Bovendien is er wetgeving2, die gaat over claims en het gebruik van additieven en aroma’s. Houd ook rekening met tal van nationale en internationale wetgeving voor specifieke typen of categorieën levensmiddelen. Wie met een product online de grens over wil, stemt zijn webshop af op de voorkeuren in het exportland. Natuurlijk sluit je voor een optimale klantervaring aan bij het verwachtingspatroon en de cultuur van de lokale consumenten. Vanzelfsprekend sluiten ook je klantenservice en betalingswijzen aan bij wat in het desbetreffende land gebruikelijk is. Bovendien moet de vertaling naar de taal van het land in orde zijn. Niet alleen om met de juiste zoektermen zoveel mogelijk websitebezoek te genereren, maar ook omdat het opstellen van de productinformatie in de landstaal in de meeste landen verplicht is. De meeste webshophouders zullen wel aan de hier boven genoemde zaken denken. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat bij het verstrekken van productinformatie over met name levensmiddelen,
voedingssupplementen, diervoeding, detergenten en cosmetica veel nationale en internationale wetgeving komt kijken.
Ook weet niet iedereen hoe je deze regels correct moet toepassen. Als voorbeeld nemen we producten waarbij het internationale aspect meerwaarde biedt. De teksten en afbeeldingen hiervan roepen een bepaald gevoel of sfeer bij de webshopbezoeker op, waarmee wordt gesuggereerd dat het product uit een bepaald land of streek komt. Maar pas op: misleiding van de consument ligt op de loer! Vergeet niet dat hierop ingewikkelde wetgeving over herkomstetikettering van toepassing is.

Eigen verantwoordelijkheid

Controlerende autoriteiten hebben het druk met de voortdurend veranderende markt en het grote aantal webshops, die als paddenstoelen uit de grond schieten. Gebrek aan duidelijke wetgeving en capaciteit bij de controlerende instanties leidt ogenschijnlijk tot veel vrijheid op de onlinemarkt. Echter, wereldwijd werken de nationale autoriteiten samen aan een verbetering van het toezicht. Ook staat beter aansluitende wet- en regelgeving bij veel overheden op de agenda. Maar wachten op duidelijke wetgeving en strengere controles is niet verstandig en zelfs risicovol. Wie niet voldoet aan de regels, loopt het gevaar een waarschuwing of boete te krijgen van de nationale controlerende instanties van het exportland. Belangrijker nog: juist het nemen van eigen verantwoordelijkheid door je zaken goed op orde te hebben, draagt bij aan een betrouwbaar imago van je webshop. Het is dan ook verstandig van de etiketteringswetgeving van het exportland een serieus onderdeel van je internationaliseringsstrategie te maken.

Kennis van de taal, gebruiken, cultuur én de wetgeving van het exportland is cruciaal om succesvol te kunnen exporteren. Wie met een webshop over de grens wil, maar niet over voldoende kennis van deze relevante zaken beschikt, doet er verstandig aan een externe partij in te schakelen. Een webdesignbureau, lokaal juridisch adviesbureau of vertaalbureau kunnen helpen bij het opzetten en verbeteren van je internationale webshop.

Maar wanneer specialistische kennis van de etiketteringswetgeving in een bepaald land of technische productkennis voor een correcte vertaling noodzakelijk is, is het raadzaam een in etikettering gespecialiseerd adviesbureau in te schakelen.

1. Verordening (EU) Nr. 1169/2011 inzake etikettering; https://eur-lex.europa. eu : toegang tot het recht van de Europese Unie.
2. Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake additieven, Verordening (EG) Nr. 1334/2008 inzake aroma’s, Verordening (EG) Nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims.

Bekijk ons webinar
Online productinformatie levensmiddelen

Bekijk gratis dit webinar

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur