Het werkgebied van de QA-manager verbreedt

Door: Geert-Jan Rens en Cindy de Wolf

KTBA Kwaliteitszorg ziet de rol van de QA-manager steeds meer verschuiven naar die van een BA-manager, een Business Assurancemanager. “De QA-manager was voorheen primair verantwoordelijk voor de voedselveiligheid, het voldoen aan de wetgeving en de kwaliteit van het product, nu heeft hij als Business Assurancemanager een veel breder takenpakket, waarbij hij ook de verantwoordelijkheid draagt voor issues als bijvoorbeeld duurzaamheid, MVO, productintegriteit, milieuzorg of welzijn op het werk”, aldus Cindy De Wolf, Consultant Quality Assurance en Geert-Jan Rens, Senior Consultant Business Assurance beiden werkzaam bij KTBA Kwaliteitszorg.

“De QA-manager moet tegenwoordig kennis hebben van veel meer vakgebieden dan alleen kwaliteitszorg. Hij is meer verantwoordelijk geworden voor de kwaliteit van het totale proces, de totale organisatie”, vertelt Cindy De Wolf. “Hij is nu ook betrokken bij de kwaliteit van de levering, of de juiste hoeveelheid wordt geleverd en of de levering op tijd is. Dat is een verschuiving die we zien optreden. Een gevolg van het feit dat organisaties hun managementstructuur steeds meer vereenvoudigen en sommige middelmanagementfuncties verdwijnen.”

Totale bedrijfsvoering is van belang

Tegelijkertijd ziet KTBA dat onder invloed van de media, de publieke opinie en recente voedsel- en fraudeschandalen de druk bij voedingsmiddelenproducenten groter wordt om steeds meer processen te borgen. Maar ook de vernieuwde FSSC 22000-norm is aangepast naar de ’high level structuur’ (HLS) en eist onder andere dat een stakeholderanalyse moet worden uitgevoerd. De Wolf: “Het is de uitdaging voor de QA-manager om het management te overtuigen van het belang van de verschillende risico-inventarisaties die uitgevoerd moeten worden en de kritieke punten die in de processen moeten worden geborgd. Het management moet gaan inzien dat je alleen kunt verbeteren, kansen kunt pakken en risico’s beheersen als je kijkt naar de totale bedrijfsvoering en dat je ook alleen op die manier je reputatie kunt borgen.”

Experts inschakelen

Geert-Jan Rens: “Natuurlijk kan een QA-manager niet van de ene op de andere dag alle kennis van een BA-manager in huis hebben en dat hoeft ook niet. Van hem wordt verwacht dat hij het overzicht houdt en dat hij voor de verschillende vakgebieden experts inschakelt die hem helpen. Of het nu gaat om veiligheid van het personeel, om integriteitsvraagstukken of het invoeren van een nieuw ondersteunend informatiesysteem. Ook een directie kan gebaat zijn bij kennis over bijvoorbeeld specifieke regelgeving en normen of over concrete managementvraagstukken als (voedselveiligheid)cultuur en project- of procesmanagement.”

Transparantie

Rens  vervolgt: “Voor de langere termijn denken wij dat transparantie van de keten de aanjager gaat worden om de bedrijfsvoering op basis van feiten te beheersen. Duurzaamheid en verantwoord ondernemen gaan namelijk nog veel belangrijker worden. Het gaat consumenten niet meer alleen om het voedingsmiddel zelf, maar ook steeds vaker om hoe het tot stand is gekomen en waar het vandaan komt. Kwaliteitsborging gaat steeds verder terug de keten in. Kijk naar duurzame palmolie en slaafvrije cacao, de hele supply chain moet goed in kaart gebracht zijn. Je zult je als management te allen tijde moeten kunnen verantwoorden, want de consument en de markt worden steeds kritischer.”

KTBA online magazine 4

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur