De nieuwe versie van de IFS Food

De nieuwe versie van de IFS Food (versie 7) is in oktober als ‘consultation draft’ gepubliceerd. De definitieve versie zal in het eerste kwartaal van 2020 worden gepubliceerd en zal dan 12 maanden na de publicatie van kracht worden.

Door: Kenniscentrum KTBA

Eind dit jaar wordt de nieuwe versie van de GFSI benchmarkcriteria verwacht. Het is de bedoeling dat de nieuwe GFSI eisen nog in versie 7 worden opgenomen, zodat de goedkeuring van de IFS Food versie 7 tegen de laatste GFSI norm kan plaats vinden.
We zien in deze nieuwe versie geen onverwachte zaken, het wordt op een aantal punten alleen meer praktisch. Voor de voedselveiligheidscultuur laat de standaard veel vrijheid over en mist deze duidelijkheid.
Product & proces

Met de wijzigingen focust de standaard zich meer op het product en het proces. De auditor dient risicogericht een product uit te kiezen voor een traceerbaarheidstest en voor het verzamelen van bewijs dat producten en processen aan de wettelijke en afnemerseisen voldoen.
Daarnaast dient de auditor tenminste 50% van de audittijd te besteden op de werkvloer voor het beoordelen van de productieprocessen en de implementatie van beheersmaatregelen.
De aandacht voor uitbestede deelprocessen is flink gegroeid, hiervoor zijn de eisen flink opgeschroefd. De auditor zal hier nadrukkelijker naar kijken. De uitbestede processen moeten specifiek in het rapport en op het certificaat worden vermeld.

Nieuwe criteria

Er zijn 13 nieuwe criteria. 3 daarvan gaan over uitbestede processen en 2 gaan over het voorkomen van besmetting door productvreemde materialen, het is goed om hier speciale aandacht aan te geven. Daarnaast is specifiek aangegeven dat er resultaten beschikbaar moeten zijn van de controle op reiniging en desinfectie. Het food defence plan moet worden getest en de verantwoordelijke voor food fraude mitigatie moet voldoende kennis hebben en de volledige support van het management krijgen. Er zijn 23 criteria verdwenen en 39 criteria zijn samengevoegd met anderen, dat levert onder aan de streep een reductie van criteria op (in plaats van een uitbreiding)!

Food Safety Culture

De IFS heeft geen specifieke nieuwe eisen voor de voedselveiligheidscultuur. Men heeft de reikwijdte van de eisen voor het bedrijfsbeleid en voor de management review uitgebreid met de ‘voedselveiligheidscultuur’. Dit heeft nog wel wat uitleg nodig: De IFS verwacht dat een bedrijf hiervoor specifiek aandacht besteedt aan:

  • mensen (kennis over voedselveiligheid, verantwoordelijkheid, initiatief, leiderschap, samenwerking, bewustzijn, aanspreekbaarheid en betrokkenheid);
  • verbetering (ontwikkeling van mensen en organisatie, acceptatie en implementatie van acties, opleidingen) en
  • bewustzijn van de organisatie rondom voedselveiligheidsgevaren en -risico’s.
    Omdat dit niet specifiek in de criteria staat, zal dit nog best een lastig onderwerp worden.
Discussie

De IFS zal de manier waarop afwijkingen moeten worden opgeheven herzien. Dit is nodig om aan de accreditatie-criteria en GFSI benchmark criteria te voldoen die voorschrijven dat afwijkingen moeten zijn ‘gesloten’ en geverifieerd voordat een certificaat kan worden verstrekt. Een besluit hierover zal in november worden genomen. Waarschijnlijk zal een B score gelden voor een ‘aandachtpunt’ waarvoor geen acties nodig zijn, maar dat voor een C en een D score zowel een correctie als een corrigerende maatregel in het actieplan moeten worden aangegeven. De certificatie-instelling moet beoordelen of de afwijking kan worden gesloten, het is niet helemaal duidelijke of hiervoor bewijs moet worden aangeleverd.   .

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur