Geen compromis op kwaliteit!

Tijdens de Raad van Inspiratie in september kwamen CEO’s en DGA’s van verschillende voedselproducerende bedrijven bijeen op Parc Broekhuizen.

Zij wisselden met elkaar van gedachten over de ontwikkelingen binnen de voedingssector en brainstormden over de gevolgen voor eigen bedrijfsvoering. Dit resulteerde in een boeiende discussie die de deelnemers beter inzicht bood in ieders situatie zodat ze die konden vertalen naar de praktijk. Enthousiast wordt uitgekeken naar een vervolg.

Elke deelnemer houdt op zijn eigen wijze “de zaag scherp”, maar iedereen neemt zo nu en dan de tijd om met afstand naar de eigen organisatie te kijken: wat gebeurt er bij de klanten en wat vindt het personeel belangrijk? Welke ontwikkelingen zijn er bij de publieke opinie? Door dit op regelmatige basis te doen, kunnen nieuwe accenten worden aangebracht en kan de richting worden bijgesteld.

Voor de aanwezigen bleek het belangrijk om een duidelijke bedrijfsidentiteit te definiëren en deze vervolgens goed te bewaken: staan voor je bedrijf, de authenticiteit bewaren, bewuste keuzes maken/ prioriteiten stellen en “never compromise on quality”! Dit bleek een leidraad voor het stellen van de bedrijfsstrategie, het behouden en verbeteren van de bedrijfscultuur en het zorgen dat medewerkers eigenaarschap tonen en initiatief nemen.

Doordat de deelnemers een kijkje gaven in de eigen keuken, werd het een geslaagde bijeenkomst. Het was extra geslaagd omdat ook met smaak werd genoten van de keuken en de prettige omgeving van Parc Broekhuizen.

Ook interesse om een Raad van Inspiratie bij te wonen?

Neem contact op met Arjan

Arjan van Heerde
Sales leader Business Assurance

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur