IFS continue in ontwikkeling

Interview met Stephan Tromp – Directeur IFS

 

In de levensmiddelensector is certificering een noodzaak geworden. Er zijn meerdere goedgekeurde GFSI-standaarden waaruit je kunt ‘kiezen’. Waarom dan juist IFS? Wat wil de IFS bereiken? En wat zijn de ontwikkelingen die we kunnen verwachten. We vroegen het Stephan Tromp directeur van de Handelsvereniging Duitsland HDE e.V. en directeur van IFS Management GmbH die de IFS-standaarden ontwikkelt en beheert.

De IFS beoordeelt of een bedrijf een veilig voedingsmiddel kan produceren volgens klantspecificaties. Voedselveiligheid is de basis van alles, maar op zichzelf niet voldoende.Laten we beginnen met het feit dat de IFS verschillende USP’s hanteert in tegenstelling tot andere GFSI gebenchmarkte standaarden. Daarbij heeft ze een op risico’s gebaseerde aanpak. IFS verwacht dat een bedrijf een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem heeft opgezet en overeenkomstige processen heeft geïmplementeerd. IFS schrijft echter niet de maatregelen voor die hiervoor moeten worden genomen. Elk bedrijf kan dus individueel de procedures ontwikkelen die voor zijn producten en productieprocessen het meest geschikt zijn.

 

Vervolgens werken we met een beoordelingssysteem. Daarin geven we een gedifferentieerd beeld van waar het bedrijf zich momenteel bevindt. Elk van de 281 IFS-criteria is niet eenvoudigweg beoordeeld met ja of nee, het is veel meer gegradueerd. De auditor moet ook redenen geven voor zijn beoordeling. Dit is de basis voor het corrigerende actieplan dat elk bedrijf moet schrijven en dat deel uitmaakt van het auditrapport. Op deze manier helpt de IFS bedrijven om zich te blijven ontwikkelen. Maar er is nog meer. De IFS Standaard bevat niet alleen voedselveiligheidscriteria, echter ook basiskwaliteitscriteria. Denk aan de controle op naleving van de specificaties van de klant of juiste etikettering, wat vooral belangrijk is voor private labels. Tenslotte werkt IFS alleen met auditors die onze opleidingen hebben gevolgd. Zij zijn gespecialiseerd in bepaalde productgroepen op basis van hun opleiding en loopbaan. Het integriteitsprogramma houdt toezicht op de naleving van onze regelgeving. Auditees kunnen er dus zeker van zijn dat de auditor die hun bedrijf evalueert ook echt de juiste kwalificatie heeft om hun producten en processen te beoordelen.

Ontwikkelingen IFS

IFS Food V7- ‘We zijn van plan het concept van de IFS Food V7 medio 2019 te publiceren. Vervolgens houden we een openbare consultatie en streven we ernaar de definitieve versie in de IFS-comités tegen het einde van 2019 goed te keuren. De nieuwe versie 7 zal vanaf 01.01.2021 gelden’.
IFS Broker– ‘De nieuwe versie 3 verschijnt in de zomer van dit jaar’.
Digitalisering– ‘Verder gaat de IFS natuurlijk door op haar pad van digitalisering. Dit doen we al sinds meer dan 15 jaar. Zo bieden we met de IFS Trend Risk Monitor sinds kort alle IFS-gecertificeerde bedrijven een hulpmiddel om officiële waarschuwingen van de EU te analyseren en potentiële risico’s voor hun productgroepen snel te herkennen. Andere bronnen zoals FDA en FSA volgen in het najaar van 2019’.
IFS Product Integrity Assesment(PIA)– ‘In Nederland beginnen we met het IFS PIA, een beoordeling van de productintegriteit. Nederlandse retailers, producenten en andere experts hebben hun expertise in de ontwikkeling van dit Product Integrity Assessment ingebracht. Op basis van de ervaring die we hier met dit programma verzamelen, zullen we beslissen of het ook internationaal zal worden uitgerold.’

De nieuwste publicatie; IFS PIA

We hebben te maken met voortschrijdende globalisering, de toenemende wettelijke eisen en de steeds hoger wordende verwachtingen van de klanten. Dit alles maakt het noodzakelijk om de producten, grondstoffen en frauderisico’s in de toeleveringsketen grondig onder de loep te nemen. Om inzicht te krijgen in de status van hun eigen private label producten worden steeds meer leveranciers door hun klanten uit de retail of food service aan een productintegriteit assessment onderworpen. De formats die hiervoor worden gebruikt zijn vaak verschillend. Hieruit ontstond de behoefte aan een assessment dat de criteria -waaraan leveranciers moeten voldoen op het gebied van fraude en integriteit- harmoniseert. Dat hebben we met het IFS PIA bereikt. Het IFS PIA onderzoekt integriteitsrisico’s in de productgroep van de producent. Voor productintegriteit wordt namelijk niet alleen gekeken naar de productie in een bedrijf. Ook de administratieve processen spelen een rol. Net als de transparantie van de toeleveringsketen en de manier waarop specifieke voedselfrauderisico’s van grondstoffen worden beheerst.

Waarom nog een norm?

We hebben besloten om IFS PIA te implementeren als een op zichzelf staand beoordelingssysteem. In de beoordeling ligt de nadruk immers op productintegriteit. We willen het midden- en kleinbedrijf ook niet overbelasten. Bij de pilot assessments die we in 2018 hebben uitgevoerd, stelden we vast dat de focus en mindset van voedselveiligheids- en productintegriteitsbeoordelingen fundamenteel anders zijn. In een gecombineerde audit bestaat het risico dat de focus sneller verloren gaat. Bovendien zou de audit zelf op deze wijze te lang duren.
IFS PIA moet worden opgevat als een aanvulling op de IFS Food. De IFS Food kijkt naar de voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsystemen in een bedrijf. IFS PIA beoordeelt het afzonderlijke product en evalueert niet alleen de productie, maar ook de stroomopwaartse processen. Het gaat er uiteindelijk om vast te stellen of een bedrijf een product levert dat het belooft. Er wordt gecheckt of het product waarmaakt wat erover wordt gecommuniceerd. Ook wordt er gekeken of een bedrijf aan specifieke klantspecificaties voor dat product kan voldoen. Daarvoor worden vooral ook de grondstoffen in de evaluatie meegenomen. Naast de algemene checklist definieert de beoordelaar parameters op basis van risicoprofielen van de kritieke grondstoffen die het bedrijf verwerkt. Bovendien worden detailhandelaren uitgenodigd specificaties voor het product in te dienen dat zij van het bedrijf ontvangen. De auditor analyseert ze, vat ze samen en voegt ze toe aan de parameters die tijdens de evaluatie worden beoordeeld.

Gelijkenis CBL Varken voor morgen?

De discussie over de ontwikkeling van IFS PIA werd gevoerd omdat het CBL en de sector een chain of custody voor vers varkensvlees hadden ontwikkeld. IFS PIA is gebaseerd op het CBL Varkens voor Morgen en zet het concept ook in andere productgroepen voort. Zowel de retail als producenten hebben de ontwikkeling van IFS-PIA actief gesteund. We zijn momenteel met elkaar in gesprek omdat we geloven dat het zinvol is om beide normen samen te voegen.

‘Orde is de helft van het leven’. Ik zou willen toevoegen: ‘en wanneer ik voedsel produceer, is orde het héle leven!’
Stefan Tromp

Directeur IFS

Stephan Tromp zit op zijn plek bij IFS. Aldus Stephan:’ Behalve van politiek en het bedrijfsleven, houd ik van lekker eten en goede wijn. Wat dat betreft zit ik dus op de goede plek. Bij IFS kan ik dit namelijk combineren en mag ik ook nog een kleine bijdrage leveren om ons voedsel elke dag veiliger en beter te maken!’

Stephan is geboren in 1965 in Berlijn en opgeleid in bedrijfskunde. Zijn werk begeeft zich op het raakvlak tussen politiek en het bedrijfsleven. In de praktijk komt dit erop neer dat hij lobbyt bij politieke besluitvorming en ondersteuning bied bij het implementeren ervan binnen bedrijfsprocessen. Stephan: ‘Ik heb een boeiend vak.’ Hij is niet voor niets plaatsvervangend algemeen directeur van de Handelsvereniging Duitsland HDE e.V. en directeur van IFS Management GmbH die de IFS-standaarden ontwikkelt en beheert.

Stephans uitdaging

‘We leven in een geglobaliseerde wereld waarin de digitalisering zich in een steeds sneller tempo ontwikkelt. Dit betekent dat consumenten vandaag de dag meer toegang hebben tot informatie. Hierdoor zijn ze doorgaans beter geïnformeerd. Zij houden de voedingsmiddelenindustrie dan ook nauwlettend in de gaten. Tegelijkertijd zijn de toeleveringsketens internationaal en vaak heel complex. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Tegenwoordig moeten bedrijven alle risico’s met betrekking tot voedselveiligheid en productintegriteit kennen en begrijpen. Het is voor mij een uitdaging om binnen dit spanningsveld bij te dragen aan het veiliger maken van onze toeleveringsketens en producten via onze IFS-certificering. Mijn doel is dat consumenten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van de veelzijdige voedingsproducten. En dat ze vooral met een gerust hart van kunnen genieten.’

De Hollander in Stephan

‘Mijn vrouw Esther komt uit Nederland. De Nederlandse taal is dus vertrouwd voor me. Samen hebben we een dochter die tweetalig opgroeit. Het is voor mij als vader vanzelfsprekend dat ik hun moedertaal ook een beetje kan spreken. Bovendien kan ik niet van Esthers familie verwachten dat ze altijd Duits met mij spreekt, ook al zijn ze er heel goed in. Ik kom hen hierin graag en met alle plezier een stukje tegemoet.’

Bericht voor de managers in de levensmiddelensector

‘In Duitsland hebben we het gezegde ‘orde is de helft van het leven’. Ik zou willen toevoegen: ‘en wanneer ik voedsel produceer, is orde het héle leven!’ Dus mijn boodschap is: ken uw supply chain en let op de risico’s die daaruit kunnen voortvloeien voor uw producten en uw bedrijf. Ook als u binnen uw bedrijf alles op orde heeft, kunt u tekort schieten wanneer u de risico’s niet kent en beheerst. Deze risico’s komen vaak van buitenaf en kunnen uw producten danig beïnvloeden.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur