VOEDSEL VEILIGHEID CULTUUR

Door: Aldo Rus

Als levensmiddelenproducent streven we naar foutloze productie van voedingsmiddelen. Met kwalitatief hoogstaande grondstoffen zonder afwijkingen of voedselveiligheidsrisico’s. Dat hebben we tenslotte afgesproken met onze leveranciers.

Onze machines gaan niet stuk, geven geen stof af en zorgen daardoor voor een constante aanvoer van kwaliteitsproducten. Onze mensen houden zich aan afspraken. Sterker nog: zij handelen proactief en zorgen dat onze klanten hoogstaande en voedselveilige producten in handen krijgen. Hieruit halen wij onze trots.

Helaas

In uitzonderlijke gevallen kunnen onze grondstoffen onwenselijke zaken met zich meebrengen. Hier spelen we preventief op in met een leveranciersacceptatie- en beoordeling. Daarnaast maken we een gevarenanalyse van onze grondstoffen en controleren de borging bij de leverancier of doen steekproefsgewijs analyses om de veiligheid van onze gronstoffen te verzekeren.

Onze machines zijn niet onfeilbaar. Daarom hanteren we een systeem van preventief en corrigerend onderhoud. Door regelmatige inspectie van onze apparatuur en tijdig onderhoud voorkomen we storingen en besmettingen in ons product. Waar dit niet lukt doen de een actie op de storing en maken we afspraken voor extra controle op het product. Een overdracht na het verhelpen van de storing zorgt dat besmetting van het product wordt gedetecteerd of voorkomen.

Wat betekent onze werkwijze voor onze werknemers?

We hebben afspraken en richtlijnen over kleding, persoonlijke hygiëne en werkwijze in het geval van afwijkingen. Toch merken we dat een belangrijk deel van de voedselveiligheidsincidenten en kwaliteitsafwijkingen veroorzaakt zijn door menselijk handelen. Waar bij grondstoffen, machines en de productieomgeving heldere afspraken, controles en verificatie voldoen, is dat bij mensen een stuk lastiger

De vraag is:

Hoe maken we de kans op een menselijke fout zo klein mogelijk?

 

Belangrijke zaken zijn weggezet in werkwijzen en instructies. Hierop wordt gecontroleerd. We meten, verifiëren en trainen, en meten vervolgens de effectiviteit van de training. Toch zijn menselijke fouten niet zo gemakkelijk te reduceren als fouten bij grondstoffen, machines en de productieomgeving.

In de verschillende voedselveiligheidsstandaarden die we als levensmiddelenproducenten implementeren in ons kwaliteitsmanagementsysteem komt kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur steeds sterker naar boven. Door het creëren van een goede kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur is er meer te halen het gebied van monitoring, corrigerende maatregelen en andere handelingen die de kans op menselijke fouten reduceren.

Wat houdt een goede kwalitiets- en voedselveiligheidscultuur in?

Een goede kwalitiets- en voedselveiligheidscultuur is direct afhankelijk van het gedrag van de medewerker op de werkvloer. Ook wanneer er niemand toekijkt. De intrinsieke motivatie om de juiste acties te ondernemen en proactief mee te denken aan verbeteringen is belangrijk. Betrokken, gemotiveerde en trotse medewerkers functioneren het best.

Wat vraagt een BRC food 8 van u als producent?

In het eerste hoofdstuk van de standaard legt BRC de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en verbeteren van deze cultuur geheel bij het senior management. De verwachting is dat de toplaag van uw organisatie een plan maakt of heeft waaruit blijkt dat meetbare activiteiten zijn gepland om dit te realiseren.

Een veilige werkomgeving is een voorwaarde voor een goede kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur. Een medewerker moet zich vrij kunnen uiten en beloond worden voor een kritische houding. Een positieve manier van managen is hierin cruciaal.

Hoe ontwikkelen we deze kwaliteit- en voedselveiligheidscultuur?

Het ontwikkelen, verbeteren (en onderhouden) van een kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur kost tijd. Het vereist een meerjarenplan met regelmatige meetmomenten, die leiden tot verbetering. Een goede cultuur is te realiseren, maar gaat verloren als we er niet dagelijks aandacht aan geven.

Webinar; Menselijk handelen is de nieuwe norm,
hoe doet u dat?

Bekijk dit gratis webinar

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur