Validatie en verificatie

Voorkom onnodige faal- en herstelkosten

Door: Esther Baan

Wijzigingen en innovaties zijn aan de orde van de dag. Maar bent u altijd goed voorbereid? Betrekt u de mensen die er mee moeten werken? Of moeten de wijzigingen met spoed worden doorgevoerd en is er geen tijd voor een gedegen voorbereiding?

Voedingsmiddelenbedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voedselveilige producten te maken. Er zijn risico-analyses gemaakt, voedselveiligheidssystemen opgezet en er wordt gewerkt volgens protocollen. Daarentegen krijgen wijzigingen en innovaties veelvuldig onvoldoende aandacht. Dit terwijl een kleine wijziging al kan leiden tot desastreuse en onverwachte gevolgen, en dus faal- en herstelkosten.
In het ergste geval kan het niet functioneren leiden tot voedselveiligheidsgevaren, en dus recalls.

Om voorbereid te zijn op onverwachte gevolgen die wijzigingen en innovaties met zich mee kunnen brengen, is het van belang vooraf te kijken naar de vereisten en de gevaren die deze wijziging met zich mee kan brengen.
Door een validatie- en verificatiestudie met voldoende diepgang uit te voeren, kunnen faal- en herstelkosten voorkomen worden.

Behoefte om kennis en inzicht te delen

Esther Baan
Consultant en trainer bij KTBA

Als consultant en trainer zie ik een behoefte aan inzicht wanneer validatie en verificatie moet worden uitgevoerd, en inzicht in welke informatie verzameld moet worden. Om te voorzien in deze behoefte heb ik de training Validatie en Verificatie ontwikkeld. De training bevat veel gelegenheid om uitgevoerde studies op diepgang te beoordelen en om nieuwe studies gedeeltelijk uit te voeren.

Met trots kan ik dan ook zeggen dat de eerste training heeft plaatsgevonden

Op 15 januari heeft  de eerste training plaatsgevonden, wat een groot succes was, met als reacties:

“Juiste verhouding tussen theorie en praktijk”
“Met de kennis opgedaan in de training ga ik het validatieteam nieuw leven in te blazen”
“Ik vond het een duidelijke en leerzame training”

Tips welke ik iedereen wil meegeven aangezien deze veel als valkuil blijken in de praktijk:

  • Zorg dat management overtuigd is van het belang van validatie (management commitment).
  • Kijk ook naar de middelen die nodig zijn om de wijziging of innovatie in goede banen te leiden.
  • Ga altijd uit van worst case (de slechtste omstandigheden)
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur