Riskplaza start proef voor certificering met een beperkte scope

 

Kaatsheuvel, 25 februari 2019 РBij certificering volgens het Riskplaza-audit+reglement is het verplicht dat het gehele assortiment tot de reikwijdte van de audit behoort. Deze verplichting wordt door bedrijven die met Riskplaza willen starten als een belemmering ervaren. Daarom wil Riskplaza het mogelijk maken dat het certificaat ook voor een deel van het assortiment kan gelden. Hiervoor start Riskplaza een proef.

Door deze aanvulling heeft een levensmiddelenbedrijf de mogelijkheid om haar kwaliteitssysteem specifiek in te richten voor de afnemerseisen en zodoende de afnemer beter van dienst te zijn.

Riskplaza heeft in overleg met de Stichting Brancheoverleg Riskplaza en de geaccepteerde certificatie instellingen aanvullende criteria geformuleerd die certificatie met een beperkte scope mogelijk maken. Deze zijn verwerkt in een concept addendum, behorende bij versie 4.1 van het reglement. De proef is bedoeld om deze criteria te testen.

De proef is gepland voor het tweede kwartaal van 2019. Op basis van testaudits zal worden bepaald of certificatie met een beperkte scope uitvoerbaar is voor bedrijven en certificatie-instellingen. Bedrijven die belangstelling hebben om aan deze proef deel te nemen kunnen dit kenbaar maken bij Riskplaza (info@riskplaza.com) of bij hun certificatie instelling.

Over Riskplaza
Riskplaza ondersteunt producenten en retailers in de levensmiddelensector bij de borging van voedselveiligheid. Riskplaza levert actuele informatie over de voedselveiligheid en fraudegevoeligheid van grondstoffen. Aan voedselveiligheid is het Riskplaza-audit+systeem gekoppeld wat is geaccepteerd door de NVWA en vermeld staat op ketenborging.nl. Hiermee voegt Riskplaza vertrouwen toe aan de levensmiddelenketen.
Riskplaza is onderdeel van de KTBA Compliance Group. De KTBA Compliance Group is met de dochter KTBA met meer dan 180 medewerkers het grootste adviesbureau op gebied van voedselveiligheid in de Benelux.

Kijk voor meer informatie over Riskplaza op www.riskplaza.nl. >
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur