Analyse ‘Corrective Action Plan’

Onderhoud en hygiëne verdient meer aandacht

Door: Jacco Blenk

Auditbevindingen

KTBA begeleidt jaarlijks honderden externe audits voor certificatie van voedselveiligheidssystemen bij producenten en handelaren in de levensmiddelensector. De resultaten van deze audits vormt voor KTBA en voor de klanten van KTBA belangrijke informatie. Hiermee wordt onze dienstverlening steeds geoptimaliseerd en hiermee informeren wij onze klanten over verbeterkansen.
We hebben de resultaten uit 2018 geanalyseerd. In dit artikel gaan we nader in op de bevindingen van deze analyse bij de BRC Food, IFS Food en FSSC 22000 schema’s.

Gemiddeld

Gemiddeld zien we 6 afwijkingen per audit bij de BRC Food en ook bij de FSSC 22000. Bij de IFS Food ligt het iets hoger: 11 afwijkingen. Maar wanneer je de B-afwijkingen buiten beschouwing laat – deze zou je als opmerking kunnen beschouwen – dan komen we op 9 afwijkingen uit. Dat er bij de IFS Food iets meer afwijkingen worden vastgesteld is te verklaren doordat de IFS een afwijkende methode hanteert voor het classificeren van afwijkingen (a/b/c/d/major i.p.v. conform/minor/major). De drempel voor de auditor om een waarneming als afwijking te registreren is daarmee bij de IFS lager. Worden er bij uw bedrijf minder afwijkingen vastgesteld dan hier aangegeven, dan scoort u boven gemiddeld!

Geen verschil tussen standaarden

Wanneer je de afwijkingen verder analyseert en kijkt bij welk criterium de meeste afwijkingen ontstaan, dan valt op dat er niet één criterium is die er echt uit springt. Bij geen van de 3 standaarden. Er is natuurlijk altijd één criterium met de meeste afwijkingen. Die zien wij bij: BRC Food 4.11.1; IFS Food 4.17.4; FSSC 22000 7.2. Deze 3 criteria hebben wel betrekking op hetzelfde onderwerp: basisvoorwaarden. Het maakt dus niet uit om welk schema het gaat, de bevindingen zijn vergelijkbaar.

Basisvoorwaarden onder druk.

Wanneer de resultaten nader op onderwerp worden geanalyseerd dan zien we een opvallend gegeven: 1/3 van alle afwijkingen worden gegeven op criteria die betrekking hebben op het voldoen aan de basisvoorwaarden. Van deze afwijkingen hebben de meeste betrekking op inrichting en onderhoud van bouwkundige en technische voorzieningen en op de hygiëne: de schoonmaak en het naleven van hygiëneregels.

Afwijkingen binnen de basisvoorwaarden
Signaal

Wat kunnen we leren van deze analyse? Wij zien het als een duidelijk signaal. Het lijkt erop dat de aandacht voor onderhoud en hygiëne (te) weinig prioriteit krijgt. Wij willen dit signaal met u delen.
De kans op het ontstaan van besmettingsbronnen van waaruit ziekteverwekkende bacteriën het product kunnen besmetten is hoger bij onvoldoende aandacht en discipline voor onderhoud en hygiëne. Wij raden u dan ook aan om hier extra aandacht voor te hebben bij het opstellen van onderhoudsbudgetten, het uitvoeren van onderhoudsplannen en bij het interne toezicht op de schoonmaak en het naleven van hygiëneregels.

Blijf op de hoogte van trends en ontwikkeling

Abonneer op ons magazine

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur