Brexit

en etikettering

Door: Jacqueline Hageman

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Wat gaat er veranderen voor de handel van producten tussen het VK en de EU? Voorlopig verkeren we hierover in grote onzekerheid omdat er nog steeds geen Brexit-deal is gesloten. Zolang er geen definitieve overeenkomst is, blijven alle scenario’s van Brexit mogelijk. In deze onzekerheid is het belangrijk dat u zich voorbereidt op alle scenario’s, uiteenlopend van een vrijhandelsakkoord tot in het slechtste geval een ‘no-deal Brexit’ of harde Brexit

No-deal Brexit

Bij een harde Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) van de ene op de andere dag een derde land, een land buiten de EU, waarvoor niet langer vrij verkeer van goederen geldt. In plaats van ‘intraverkeer’, is er dan sprake van import en export. De regels van het intraverkeer zijn niet langer van toepassing, maar de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) treden in werking. Om veilige voedingsmiddelen voor burgers te garanderen mogen producten alleen in een land in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de wetgeving van dat land. U krijgt te maken met inspecties, invoertarieven en veranderende procedures, producteisen en etiketteringsvoorschriften. Zeker voor de import en export van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong zal dit ingrijpend zijn. Voor deze producten zijn gezondheidscertificaten nodig. Deze worden na controle door de bevoegde autoriteit van het exporterende land afgegeven. Ook het importerende land zal de zending controleren voordat de producten worden toegelaten. In Nederland worden beide controles uitgevoerd door de NVWA.

In het scenario van een harde Brexit is het waarschijnlijk dat de EU en VK vervolgens ad hoc-overeenkomsten zullen sluiten om de handel in banen te leiden. Mogelijk erkennen de EU en het VK na Brexit elkaars regels voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Dit zou de handel sterk vereenvoudigen. Dit is zeker ook het geval voor biologische producten. Voordat biologische producten in de EU mogen worden geïmporteerd, dienen ze door een door de Europese Commissie geaccrediteerde instantie worden gecontroleerd. Het VK zal bovendien een eigen traceerbaarheidssysteem voor biologische producten moeten ontwikkelen, dat ook EU-producenten dienen te implementeren. Gezien de onduidelijkheid over het wel of niet wederzijds erkennen van elkaars regels voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit door de EU en het VK na Brexit, is tijdige voorbereiding en het blijven volgen van de ontwikkelingen noodzakelijk.

Etikettering na Brexit

Hoewel nog veel onduidelijk is, zijn enkele veranderingen voor de etikettering van producten na Brexit al wel bekend. Voor sommige etiketteringsvoorschriften geldt dat ze direct na Brexit van toepassing zijn, terwijl voor andere een transitieperiode van 21 maanden geldt.
Allereerst mag vanaf 29 maart het EU biolabel niet meer worden gebruikt op biologische producten uit het VK. Er komt in het VK een nieuw biologisch logo voor biologische producten dat op het etiket vermeld moet worden. Voor alle producten uit het VK dient een adres van een importeur in de EU op het etiket te worden vermeld en op een EU-product een importeur in het VK. Ook mag een producent in het VK niet langer op het etiket de EU vermelden als land van oorsprong.

Vanaf 31 december 2020 mag op producten van dierlijke oorsprong uit het VK het EG-erkenningsnummer niet meer worden gebruikt, tenzij het bedrijf daarvoor is geautoriseerd door de EU. Wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen blijven gedurende de overgangsperiode de bestaande verworvenheden van toepassing.

Daarna zal het VK vergelijkbare bescherming in het VK hanteren voor EU-beschermde benamingen tenzij en totdat de EU en het VK nieuwe afspraken hierover maken.
Mogelijk grijpt de Britse overheid Brexit aan om de etiketteringsregels die momenteel in de EU gelden in de toekomst uit te breiden. Of wellicht komt het VK tegemoet aan de sterke consumentenvraag naar keurmerken voor dierenwelzijn of verplichte vermelding van productiemethode op het etiket. Kortom, voorlopig is het gissen naar verdere gevolgen van Brexit voor de etikettering van producten en blijft KTBA de ontwikkelingen op de voet volgen.

Hoe KTBA u kan helpen

KTBA is deskundige op het gebied van etiketteringsvraagstukken. KTBA kan u vanuit deze expertise adviseren op etiketteringsgebied voor, tijdens en na Brexit. Wilt u zich goed voorbereiden en niet achter de feiten aanlopen? Neem dan contact op met KTBA.

Extra QA-capaciteit in dienst nemen of inhuren? Maak de juiste keuze!

Download het white paper 'Personeel in dienst nemen of toch inhuren'

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur