Business Assurance

Bedrijfszeker ondernemen door grip op continuïteit en bedrijfsreputatie!

 

Waarborgen van bedrijfszekerheid en bedrijfsreputatie.

Van bedrijven wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheden kennen en nemen. In toenemende mate worden bedrijven geconfronteerd met hogere eisen en verwachtingen van hun stakeholders. Het gaat hierbij om uiteenlopende zaken als voedselveiligheid, integriteit, continuïteit, handhaving van arboregels, ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoe wij organisaties helpen
Meer inzicht met een Quick Scan

Voldoen aan eisen en verwachtingen vanstakeholders is een noodzaak, maar in hoeverre voldoet uw organisatie daar al aan? Met een Quick Scan worden de verschillende ondernemersrisico’s binnen de organisatie in kaart gebracht. Met dit inzicht kunnen de nodige verbeterstappen worden bepaald.

Verder door risicobeheersing

Om grip te krijgen op kritische processen en procedures, adviseert KTBA bij de beheersing van risico’s in de organisatie. Bijvoorbeeld bij risico’s van arbo, leveringscontinuïteit, strikte milieuwetgeving, productintegriteit, evenals kritische punten uit het MVO-beleid en compliance van bedrijfseigen normen en waarden.

Business Assurance Consultancy

Met Business Assurance Consultancy wordt ondersteuning geboden bij de bewaking van de continuïteit van de onderneming. Door adviseren en realiseren bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van risico’s, bieden wij een bijdrage aan een continue verbetering van de organisatie.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Aanmelden

Verstuur